Siirry pääsisältöön

Vatesin viestinnältä toivotaan tietoa työllistymisen keinoista, palveluista ja kuntoutuksesta työelämässä

29.11.2016

Vates-säätiön viestintä teki syys-/lokakuun vaihteessa viestintäkyselyn. Siihen vastasi kaikkiaan 92 henkilöä, joista suurin osa (32) oli työhönvalmentajia tai muuta asiakkaan työtä tekeviä, toiseksi eniten vastaajissa oli organisaation tai yksikön johtajia tai ylempiä virkamiehiä kolmanneksi eniten kehittämis- ja projektityön tekijöitä. Vastaajista suurin osa työskenteli kunnassa (19 henkilöä).

Vatesin verkkoviestinnän kanavista pidettiin hyödyllisimpinä nettisivuja sekä joka toinen viikko ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä (Vates INFO). Painetusta aineistosta Kyvyt käyttöön -lehti koettiin hyödylliseksi oman työn kannalta. Extralehdistä Välityömarkkinat eXtra- ja Työhönvalmennuksen eXtra -lehtiä pidettiin hyödyllisinä oman työn kannalta.

Kysyimme myös, miten vastaajat ovat hyötyneet Vatesin viestinnässä työstään. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille, että myös paikalliset toimijat tarvitsevat valtakunnallista tietoa. Vastaajat myös kokevat saaneensa tukea työhönsä Vatesin materiaaleista. Tieto koulutuksista ja ajankohtaisista projekteista koettiin myös hyödylliseksi. Varsinkin sähköiset viestit koulutuksista koettiin tarpeellisiksi.

Someviestintää pidettiin tärkeänä. Facebookiin tuotti itse sisältöä 32 vastaajaa. Muita somekanavia (Twitter, YouTube, Linkedln) käytettiin vähemmän.

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mistä asioista he haluaisivat lisätietoja. Vastausten perusteella lisätietoa halutaan työllistymistä edistävistä tuista, keinoista, menetelmistä ja esimerkeistä (73). Myös lisätieto työhönvalmennuksesta (54) ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen palveluista (45) koettiin tärkeäksi. Muita aiheita, jotka nousivat esille, olivat kuntoutus työelämään ja työelämässä (40), yritysyhteistyö (44) ja välityömarkkinat (36).

Yhteistyötä Vatesin viestinnän kanssa haluttiin seuraavasti: Juttuvinkkien jakaminen, sisältöjen jakaminen ja tutustumiskäynnit toimialan kohteisiin.

Kyselyssä tiedusteltiin myös yhteisen viestinnän tarpeesta valtakunnallisessa vaikuttamistyössä. Vastauksista nousi esille toive viestinnän kohdistamisesta esimiehille ja yrittäjälle, mm. infoja ja tiedottamista työelämän tukimahdollisuuksista ko. tahoille osatyökykyisten työssä pitämisestä / työllistämisestä. Samoin tukimuodoista toivottiin tiedottamista yrittäjille.

Kiitämme kaikkia vastaajia arvokkaasta palautteistanne. Hyödynnämme niitä viestinnän suunnittelussamme heti vuodesta 2017 alkaen.