Siirry pääsisältöön

Asiakasosallisuus hyvä, yhteistyöhön panostettava

19.04.2017

PARTY-hankekokonaisuuden kolmannen itsearvioinnin mukaan hankkeen aikana on kohderyhmälle suunnattuja erilaisia toimintoja ja palveluita kehitetty, henkilöstön osaaminen esim. palveluihin ohjaamisessa on lisääntynyt ja yhteistyö mm. työttömien palveluverkoston kesken on lisääntynyt. Yksi tulos on, että pitkäaikaistyöttömien asioiden hoito on saanut lisää näkyvyyttä ainakin kuntatasolla eli hankekunnissa.

Vastausten mukaan asiakkaiden elämänhallintaan ja työllistymisvalmiuksien kehittämiseen on pystytty vaikuttamaan positiivisesti hankkeen aikana. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet on otettu huomioon ryhmätoimintojen suunnittelussa, ja heidän asiansa ovat edenneet aiempaa nopeammin. Kaikkiaan asiakkaiden osallistuminen siihen, millaisiksi hankkeen toiminnot ovat muotoutuneet, on onnistunut.

Osahankkeiden toimijat ovat tunnistaneet hyvin myös kehittämisen ja parantamisen tarpeet. Hankkeen loppuaikana toivotaan muun muassa, että pitkäaikaistyöttömien hoidon näkyvyys valtakunnallisesti paranisi. Koordinointia ja yhteistyötä voisi tehostaa, sillä saman teeman ympärillä on useita toimijoita ja organisaatioita. Hyviä ja vähemmän hyviä käytäntöjä eri toiminnoissa olisi siis hyvä vaihtaa aktiivisemmin.

Onnistuneita toimintamalleja on nyt korkea aika ryhtyä nostamaan julkisuuteen, koska hankkeen juurrutustyö on alkanut. Juurruttamisen tulee olla hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana keskeisellä sijalla.

Itsearviointi tehtiin alkuvuodesta 2017 kyselyllä, josta vastasi ja josta teki yhteenvedon Työterveyslaitoksen TTP-hanke (PARTY-hankekokonaisuuden osahanke). Kyselyyn vastasivat kaikki osahankkeet.