Siirry pääsisältöön

Ihminen kerrallaan

04.05.2017

Työn seuraaminen yhtenä tukimenetelmänä matkalla työelämään on otettu tehokkaasti käyttöön Kotkassa, Lappeenrannassa ja Ilomantsissa. Vates-säätiötä kiinnosti saada tietää, miksi näin on ja siksi suuntasimme Itä-Suomeen saadaksemme vastauksen kysymykseen.

Ensiksi on kuitenkin hyvä selvittää, mitä työn varjostaminen oikein on. Työn varjostaminen (jobshadowing) on nopeasti kasvussa oleva menetelmä, jolla siirretään tietoa työn sisällöstä työssä aloittavalle henkilölle. Moni johtaja aloittaa esimerkiksi uuden tehtävänsä varjostamalla edeltäjäänsä.Jasmin Muqolli, Ilomantsilainen yrittäjä

Irlannissa on vuodesta 2009 alkaen järjestetty erityinen Job Shadow Day -päivä, jossa toimintarajoitteiset ihmiset pääsevät tutustumaan unelmatyöhönsä. Vuonna 2015 Job Shadow Day onnistui yli odotusten, 791 työn seuraajasta kaikkiaan 54 (lähes 7%) löysi työn itselleen päivän seurauksena. Tapahtuman järjestäjä, Irish Association of Supported Employment, onkin järjestö, joka ajaa tuetun työllistymistä menetelmää työllistymisen tukena (Supported Employment).

Job Shadow Day on nykyään eurooppalainen tapahtuma, johon osallistuu tuhansia varjostajia. Vates-säätiö toi tapahtuman Suomeen vuona 2014 ja on siitä lähtien koordinoinut sitä. Tänä vuonna kansalliseen Job Shadow Day -päivään 5.4. osallistui yli 300 työn seuraajaa n. 40 lähettävän tahon avulla. Suomessa Job Shadow Day on ensisijaisesti aseenteenmuokkausta, jonka avulla on mahdollista luoda paikallista tai alueellista yhteistyötä erityisryhmien työllistymisen tueksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi tänä vuonna valtakunnallisen tapahtuman suojelijana. Niinistö totesi mm. näin tervehdyksessään osallistujille:

Teemapäivä on tärkeä myös Suomen tulevaisuuden kannalta, sillä syrjään jääminen ja toimettomuus ovat vakavia ongelmia niille, joiden elämä on ajautunut raiteiltaan. Job Shadow Dayn iskulause on: ”Sopiva työ on hyvä startti.” Päivän aikana voidaan hakea sopivia startteja mahdollisimman monelle, koska oikeassa työssä ja ohjauksessa osatyökykyinenkin voi pärjätä hyvin.

Lappeenranta, varjostamisen jatkopolkuja

Lappeenrannassa Kaakkois-Suomen sosiaalialan Osaamiskeskus Oy Socomin hallinnoima Yes We Can -hanke yhteistyökumppaneineen järjesti jo viime syksynä oman alueellisen työnvarjostamispäivän, johon osallistui noin 40 kehitysvammaista ihmistä.Niina Turunen, Socom

Sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Osaamiskeskuksen toiminta jakaantuu kehittämistyöhön ja palveluntuotantoon. Kehittämistyöstä Yes We Can -hanke on yksi loistava esimerkki; tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten päivä- ja työtoimintojen uudistaminen työllistymistä tukevammaksi ja valmentavammaksi toiminnaksi Etelä-Karjalan terveys- ja sosiaalipiirin, Eksoten alueella. Tämän takia Job Shadow Day -päivän tavoite sopii heidän toimintaansa loistavasti. Socomin palveluntuotannosta esimerkkinä ovat esimerkiksi lastensuojelu ja henkilökohtaisen avun keskus, Henkka.

Yes We Can -hankkeen projektipäällikkö Niina Turunen kertoo meille, että varjostaminen on hyvä tuki heidän työssään kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan uudistamiselle Etelä-Karjalassa. Oma lisäpiirre alueelliselle varjostamiselle on, että sosiaalialan opiskelijat auttavat tulevia työnseuraajia sekä mahdollisen unelmatyön määrittelemisessä että itse varjostamispäivän järjestelyissä.Senja Mustonen, Laptuote

Turunen ja Laptuote-säätiön tiloissa työskentelevä hankkeen työvalmentaja Senja Mustonen kertovat heidän epäröineen, osallistuvatko he tänä vuonna valtakunnalliseen Job Shadow Day -päivään. He kuitenkin kokivat sen mielekkäänä. Job Shadow Day -päivään osallistui v. 2017 23 henkilöä hankkeen toiminta-alueelta.

Ilomantsi, varjostaminen täsmätyönä

Suuntaamme matkamme Pohjois-Karjalaan, Ilomantsiin. Siellä ensimmäistä kertaa Job Shadow Dayhin osallistuva Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote jo kevättalvella oli varmistanut työn seuraamisen 20 henkilölle.Hannu Räty ja Satu Ikonen, aikaansaava pari

Ohjaaja Satu Ikonen Siun Sotesta on päivän koordinaattori ja hän selittää asiaa meille: valmius hyödyntää työn seurantaa on tulos tehokkaista kehittämistoimista Ilomantsissa. Noin 5000 asukkaan paikkakunnalla kehitysvammaisten avotyö ja päivätoiminta tukee omaisten työssäkäyntiä. Lukuisat työnantajat ovat ottaneet yhteisöllistä vastuuta ottamalla kehitysvammaisia ihmisiä avotyöhön. Näin he tukevat kehitysvammaisten omaisten mahdollisuuksia hoitaa omat työnsä tehokkaasti. Job Shadow Dayn kautta uudet työantajat tutustuvat kehitysvammaisten ihmisten työllistämiseen.Ilomantsin kunnantalolla kohtaamme Esko Oikarisen, jonka Ikonen kertoo tukeneen kehittämistyötä jo neljä vuotta. Yhtenä varsin tärkeänä osana kehittämistyöstä on työpaikka-analyysi, jonka Ikonen ylpeänä esittelee. Menetelmän avulla kartoitetaan työpaikkojen työtehtävät ja niiden vaatimus, jotta oikea työntekijä ja työtehtävä kohtaavat mahdollisimman hyvin. Tapaamme myös kunnantalolla avotyötä tekevän lahjakkaan Juhan. Hänen perehdytysjakso uuteen työtehtävään selkeni, kun Ikonen ja Juha vaihtoivat rooleja. Juha vaihtoi roolia työvalmentajaksi ja Satu aloittavaksi työntekijäksi.
Esko Oikarinen
Saamme myös ilon tavata useita Ilomantsin työnantajia, jotka osallistuvat Job Shadow Dayhin. Pogostan Palvelut on palveluhuoltoasema, joka tarjoaa tavallisen huoltamopalveluiden lisäksi autokorjausta, liikennöintiä ja ravitsevan karjalalaisen lounaan. Huoltoasemalla avotyössä oleva Ari on keskittynyt työtehtäviinsä eikä oikein innostu juttelemaan kanssamme. Omistajan, Tapio Erosen, tarjotessa meille kahvit hän kuitenkin liittyy seuraamme. On ilmeistä, että Ari pitää Erosta esikuvanaan – ja kukapa ei pitäisi miehestä, jolla aina on aikaa ihmisille. Rupatellessamme seuraamme liittyy Hannu Räty, joka ajaa Siun Soten omaa pikkubussia. Hän on avainasemassa Job Shadow Dayna, sillä ilman kuljetusta työpaikoille pääsy ei onnistuisi tällä paikkakunnalla, jossa etäisyydet usein lasketaan kymmenissä kilometreissä.

Jatkamme seuraavaksi Mottimajaan, joka myy pienkoneita sekä työhön että vapaa-ajalle. Ensiksi on kysyttävä omistaja Daniel Almqvistiltä, miten ruotsalainen on päätynyt Ilomantsiin. Almqvist hymyilee ja kertoo, että hän tapasi suomalaisen vaimonsa Ruotsissa. "Hänen valmistuttua olin työtön Linköpingissä ja vaimoni ehdotti että muutetaan Suomeen." Hetken hiljaisuuden jälkeen hän lisää "Suomessa kaikki osaavat ruotsia".

Kysyessäni, mihin työtehtävään hän voisi palkata osatyökykyisen henkilön, Almqvist vastaa, että henkilöllä tulee olla itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja osaamista. Esimerkkinä hän mainitsee, että kesän sesonkiaikana on tarvetta henkilölle, joka omaehtoisesti pystyy kokoamaan ruohonleikkureita. Sitten hän lisää, että hänen vaimollaan saattaisi olla enemmän käyttöä osatyökykyiselle työntekijälle. Hänellä on lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden nettikauppa ja siinä työssä eivät Ilomantsin pitkät työmatkat haittaisi; työn voisi tehdä etätyönä kotoa käsin.
Arskan kone

Mottimaja jälkeen matkaamme Arskan koneeseen. Sen erikoisala on maanrakennus, autojen hinaukset, huolto- ja korjauspalvelut. Ari Haapalainen katsoo meitä miettivästi kiivettyämme ylös heidän konttoriinsa. Kerron hänelle, että yksi Job Shadow Dayn päämäärä on tarjota nuorelle syrjäytyneelle mahdollisuuden saada hyvä kokemus työelämästä. Tähän hän nyökkää hyväksyvästi ja kertoo, että hän ei katso työtä hakevan ansioluetteloa. Tärkeintä on nähdä sujuuko häneltä työ, joka usein on raskasta eikä aina vaaratonta. Arskan Koneessa työntekijät tarvitsevat nopean tilannetajun.Ari Haapalainen

Osatyökykyisille on kuitenkin löytynyt töitä jo ennestään. Yksi syy siihen on, että hänen tyttärellään on sosiaalialan koulutus taustallaan. Riikka onkin lupautunut olemaan Job Shadow Day -päivänä työn varjostajan ohjaajana.

Pitkän päivän lopuksi suuntaamme syömään JiiM Restaurantsiin, jossa Ilomantsin yrittäjien hallituksen jäsen Jasmin Muqolli kertoo meille tukevansa ohjaaja Ikosen toimintaa. Tämän kaltainen toiminta olisi hänen entisessä synnyinmaassaan Albaniassa täysin käsittämätöntä, hän toteaa. Jasmin hieman ihmettelee sitä, että hän edelleen odottaa Ikosen lähettävän hänelle avotyöntekijän. Tässä minä ja työtoverini Anne Korhonen pääsemme avaamaan käsitettä tuettu työllistyminen. Osatyökykyisen palkkaamisesta on toisaalta oltava myös hyötyä työnantajalle. Kun sanon ”työnantajalle uuden henkilön palkkaaminen on usein suurin riskitekijä” hän katsoo minua ehkä hieman yllättyneenä ja nyökkää. Ikonen lisää, että sopivan työntekijän löytäminen Jaskalle on juuri tämän takia pitkittynyt. Oikean työntekijän ja työtehtävien on kohdattava ja tämä voi viedä oman aikansa.

Joensuussa

Aamulla suuntaamme viimeiseen kohteeseemme Joensuuhun, jossa meitä odottaa tutustuminen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:hyn. Kehittämispäällikkö Johanna Seppänen ja projektipäällikkö Sanna Saastamoinen kertovat yhdistyksen yhtenä tärkeänä painopisteenä olevan ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille sekä ihmisten osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.Arskan koneita

Yhdistyksen toimintansa on tosi vaikuttavaa; työllistymisessä käytetään monenlaisia keinoja, vankkaa työhönvalmentajan tukea, oppisopimuksia, palkkatukityötä, ohjausta, neuvontaa sekä laajaa yhteistyötä Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Täällä ei Job Shadow Dayn antamaa apua enää ehkä kaivatakaan, työllistymistä toteutetaan monin keinoin, joista erityisen innostava on yhteiset tiedotus- ja rekrytointitilaisuudet työnantajien kanssa.


Matkamme Itä-Suomeen on ollut hyvin antoisa. Jokaisella toimijalla on omat reunaehtonsa ja omat ratkaisunsa siihen, miten erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä voidaan kehittää. Vates-säätiön kaltaiselle asiantuntijaorganisaatiolle on hyvin tärkeää saada kuva siitä miten hankkeet, alueiden eri toiminnat ja kehittämisideat konkreettisesti toteutuvat. Ei ole yleispäteviä käytäntöjä, joita sellaisenaan voidaan ottaa käyttöön missä tahansa. Vatesilla ei ole valmiita vastauksia siihen, miten työllistymistä kulloinkin on paras edistää.

Meidän tehtävämme on seurata, pyrkiä ymmärtämään sekä tiedottaa ja levittää esimerkkejä hyvistä ja toimivista työllistymishankkeista verkostoillemme. Aivan yhtä tärkeää on saada tietoa siitä, mihin asioihin tulisi vaikuttaa, jotta kohderyhmämme työllistyy. On tärkeää myös selvittää, miten esimerkiksi työn varjostaminen palvelee eri toimijoita ja kenelle siitä on hyötyä, kenellä ei.Ari ja Pogostan Palvelujen Tapio Eronen

Iloa riittää

Monelle on hyötyä varjostamisesta. Ympäri maailmaa oppilaitokset auttavat oppilaitaan saaman hyvän kuvan työtehtävästä sopimalla varjostamisjaksoista. USA:ssa kymmenet tuhannet nuoret osallistuvat maantereen kattavaan tapahtumaan National Job Shadowing Day tai National Groundhog day (nimi vaihtelee). Latviassa n. 180 oppilasta eri kouluista osallistui tänä vuonna varjostamispäivään. Parlamentissa puhemies Ināra Mūrniece kannusti heitä kehittämään osaamistaan ja rakentamaan turvallisemman ja kauniimman maan. Maapallon toisella puolella Singaporen observatorio tutustutti viisi opiskelijaa toimintaansa.

Myös Suomessa varjostusta käytetään oppilaitoksissa. Itse Job Shadow Dayn osallistujiin kuului tänä vuonna Validia Ammattiopisto, Luovi ja Optima samkommun ja joka vuosi työn seuraajia on lähtenyt tutustumaan oppilaitoksiin. Kauniaisissa yläasteelta on lähtenyt kahdeksasluokkalaisia varjostamaan sillä seurauksella, että koulu on jälleen maistunut syksyllä.

Eikä sekään mikään huono asia ole, että niin monella osallistujalla on hyvä päivä. Heidän iloiset ilmeet kertovat ihan omat tarinansa tapahtuman tärkeydestä ja ehkä myös siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen huomioidaan.Minna Lonka ja Sotekin toimitusjohtaja Raimo Korjus

Ymmärtävämmän asenteen tuominen työelämään on meitä kaikkia yhdistävä tekijä ja tähän tarkoitukseen Job Sahdow Day on hyvä päivä. Mieleen tulee Karhulassa tapaamamme Sotek-säätiön vastaavan työhönvalmentajan Minna Lonkan pohdinta. Hän arvioi, että heiltä lähtee runsaat kymmenen työn seuraajaa Job Shadow Dayhin. Hän mietti sitten hetken ja lisäsi että ”työllistäminen tapahtuu ihminen kerrallaan”.


Walter Fortelius, Anne Korhonen
Kuvat: Walter Fortelius

Lisää Job Shadow Day'sta:
jobshadowday.fi
sekä Facebookissa Job Shadow Day