Siirry pääsisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

24.04.2017

Lain tavoitteista

Vates-säätiön intressinä on lausua lain kasvupalveluita koskevasta osuudesta, erityisesti vaikeimmin työllistettävien, kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen näkökulmasta. Kasvupalvelulain tavoitteena on luoda selkeä järjestelmä joka pystyy nykyistä yksinkertaisemmin vastaamaan ihmisten ja yritysten työllistämiseen liittyviin palvelutarpeisiin.

Lain tavoitteet ovat moninaiset ja kohdistuvat eri kohderyhmille. Tavoitteiden asettelua selkeyttää jako valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaisiin. Maakunnallisten kasvupalveluiden jako eri palvelukokonaisuuksiin (rekrytointi ja osaaminen, yritystoiminta ja yrittäjyys jne.) selkiyttää eri palveluiden käyttäjäryhmiä ja palveluiden tuottamisen tapoja.

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelujen turvaamisen tarve ja ryhmän heterogeenisyyden tunnistaminen on lakiesityksessä nostettu asiallisesti esille sekä huomioitu ryhmän palvelutuotannon haasteet.

Lue lausunto