Siirry pääsisältöön

Suomi - hankkeiden luvattu maa

04.10.2017

Syystervehdys!

KeKo-hankkeen alussa kartoitimme päättyneitä ja käynnissä olevia hankkeita viimeisen kahden vuoden ajalta. Kartoitukseen valittiin mukaan hankkeet, joiden kuvauksessa lukee selvästi, että hankkeessa tehdään töitä heikossa/vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseksi, tai jos hankkeessa on mainittu erikseen osatyökykyiset, vammaiset tai pitkäaikaissairaat henkilöt. Lisäksi hankkeiden hallinnoijana tai osatoteuttajana on ollut jokin kolmannen sektorin organisaatio tai oppilaitos.

Hankkeiden kartoittaminen aloitettiin Vates-säätiön taustayhteisöistä.Kartoitusta tehtäessä hyödynnettiin myös erilaisia järjestölistauksia, joita netistä löytyy (esimerkiksi Osku-portaali ja THL:n hakemisto vammaisalan järjestöistä sekä kansalaisyhteiskunta.fi-sivusto). Eri potilasjärjestöt ovat myös mukana kartoituksessa ja hankkeita sekä eri toimijoita etsittiin STEA:n ja ESR:n avustuspankeista sekä hanketuloskortti.fi -palvelusta. Tietoa kerättiin hankkeiden toiminta-ajasta, toimintatavoista, tavoitteista ja tuloksista. Jos nettisivuilta ei löytynyt kaikkia tarvittavia tietoja, lähetettiin tarkentavia kysymyksiä sähköpostilla hankepäälliköille tai projektityöntekijöille. Saimme lisätietoja myös aiemmin tekemämme kyselyn vastauksista. Avaan seuraavaksi kartoituksesta ilmenneitä keskeisimpiä huomioita.

Ensinnäkin, hankkeita on paljon! Kartoitukseen löydettiin yhteensä 85 eri hanketta. Päättyneitä hankkeita on yhteensä 22 ja käynnissä olevia hankkeita 63. Hankkeita on tarjolla eniten osatyökykyisille tai erityistä tukea tarvitseville henkilöille (46 %). Toiseksi eniten hankkeita on tarjolla eri tavoin vammaisille henkilöille (21 %). Pitkäaikaissairaille henkilöille on ollut kolme hanketta, joista yksi on käynnissä. Nuorille (alle 35-vuotiaille) suunnattuja hankkeita on 18. Hankkeita tarkasteltiin myös erilaisten toimintamuotojen mukaan. Suosituimpia toimintamuotoja ovat työhönvalmennus, toimintamallien kehittäminen ja yhteistyön tekeminen ja edistäminen. Yli puolet kartoituksen hankkeista sisältävät työhönvalmennusta tai työvalmennusta.

Alueittain tarkasteltuna kolmannen sektorin organisaatioiden tai oppilaitosten hankkeita on eniten Uudellamaalla ja Savossa (Etelä- ja Pohjois-Savossa yhteensä). Valtakunnallisia hankkeita on 26. Pirkanmaa, Pohjanmaa, Kymenlaakso, Kainuun alue ja Suomen itäraja Pohjois-Karjalasta ylöspäin näyttävät olevan katvealueita. Toisaalta alueilta, joilla on vähiten hankkeita, ei löytynyt päättyneitä hankkeita. Todellisuudessa kahden edellisen vuoden hankkeiden lukumäärä voi tällöin olla suurempi.

Edelleen on siis kohderyhmiä ja alueita, jotka jäävät työllisyyshankkeiden ulkopuolelle. Monet toimijat tosin toimivat kohderyhmien työllistämiseksi ilman hankkeita tekemällä vaikuttamistyötä ja jakamalla tietoa muille toimijoille, työnantajille, yrittäjille ja virkamiehille. Lisäksi jotkin hankkeet toimivat kahdessa tai useammassa eri maakunnassa. Hanketilannetta täydentävät myös julkisen ja yksityisen sektorin työllisyyshankkeet. Kartoitus antaa kuitenkin hyvän kuvauksen siitä, millainen järjestöjen ja oppilaitosten työllisyyshankkeiden tilanne on tällä hetkellä.

Ruskanvärisin terveisin,

Tuuli Riisalo
hankeharjoittelija

Kartta on Tuulin työhuoneen seinältä, ja auttaa havainnollistamaan hankkeiden määrää eri puolilla Suomea. Vihreät post-it -laput on käynnissä olevia hankkeita ja oranssit päättyneitä.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!