Siirry pääsisältöön

Tiedote: Työttömien terveydenhuollossa tarvitaan vahvaa verkostotyötä

29.05.2017

Terveystieteiden maisteri Kirsi Lappalaisen tuoreen väitöstutkimuksen (5.5.2017) mukaan terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä pitää kehittää ja rooleja selkiyttää, jotta heidän työnsä edistäisi työttömien työelämävalmiuksia. Lisäksi terveydenhuollon ja työvoimahallinnon välille tarvitaan nykyistä tiiviimpää verkostoyhteistyötä.

- Osa työterveyshuollon toimintakonsepteista soveltuu myös työttömien työelämävalmiuksien edistämiseen, Kirsi Lappalainen sanoo.

Työttömien henkilöiden työelämävalmiuksia voi ja kannattaa tukea erilaisten verkostojen kesken. Verkostossa olisi oltava nimetty henkilö, joka ottaa kopin mahdollisesta ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisesta ja vie asiakkaan prosessia eteenpäin.

- Terveydenhuolto toimii melko hierarkkisesti. Työttömän palvelujen toteuttamisessa perinteisen terveydenhuollon toimintamallin pitää joustaa ja tavoitella aktiivisesti asiakkaita, Lappalainen toteaa.
Työttömien terveystarkastukset on yksi kanava havaita ajoissa mahdolliset työkykyongelmat. Terveystarkastukset nähdään usein kuitenkin erillisenä toimenpiteenä, vaikka työttömyyden ja sairauden yhteys on osoitettu monissa tutkimuksissa.


Asiakkaan luottamus ja riittävän pitkä hoitosuhde tärkeitä


Työterveyslääkäri Mika Virtalan mukaan verkostoyhteistyössä tulee kunnioittaa eri ammattiryhmien osaamisalueita ja osin lainsäädännönkin ohjaamia toimintamalleja, kuten sairauksien diagnosoinnin ja vaitiolon lainsäädäntöä. Näitä kannattaa kuitenkin lain hengen sallimalla tavalla avata muille osaajille pelkäämättä oman roolin kapeutumista.

- Syrjäytymisvaarassa oleva asiakas tulee ottaa osaksi ryhmää, jotta saadaan aikaan luottamus terveydentilan muutoksen mahdollisuuteen. Lisäksi hoitosuhteen verkoston toimijoihin pitää olla riittävän pitkä, jotta haluttu muutos turvataan, Virtala sanoo.

Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen yhteistyöverkostoissa oli valtakunnallisen PARTY-hankekokonaisuuden koulutuspäivän aiheena 23.5. Raumalla. PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä on valtakunnallinen, ESR-osarahoitteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja.

PARTY-hankkeen hankejohtaja Saila Hohtarin mukaan päivän anti vahvisti sen, että tulevaisuuden maakunta-, sote- ja työllisyyspalveluissa tulee antaa erityishuomiota pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palveluiden järjestämiseen. Heidän palvelumallejaan tulee miettiä perinpohjaisesti.

https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/hankkeet/party-hanke/

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen, Työterveyslaitos, puh. 043 8240689, kirsi.lappalainen[at]ttl.fi

Linkki Lappalaisen väitöskirjaan

Työterveyslaitoksen TTP-hanke toimii PARTY-osahankkeena

projektipäällikkö Marianne Kivelä, PARTY-hanke, puh. 044 403 6123, marianne.kivela[at]rauma.fi
kehittämispäällikkö Kaija Ray, Vates-säätiö, puh. 0440 724 944, kaija.ray[at]vates.fi