Siirry pääsisältöön

Työpajatyöskentely apuna pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa

20.04.2017

Rauman PARTY-osahankkeessa käynnistyi maaliskuussa 2017 pitkäaikaistyöttömille suunnattu työ- ja toimintakyvyn arviointiryhmä, TyKy-ryhmä. Ryhmää varten haastateltiin 15 työhallinnon kautta lähetteellä saapunutta asiakasta, joista kahdeksan valittiin mukaan. Ryhmä kokoontuu kuuden viikon ajan 2-3 päivää viikossa nelisen tuntia kerrallaan. Pääpaino ryhmässä on käytännönläheisellä työ- ja toimintakyvyn arvioinnilla. Ohjelmaan kuuluu lisäksi esimerkiksi luentoja terveellisistä elämäntavoista ja kuntoutus-, koulutus- ja työllistämisvaihtoehdoista sekä ulkoilua ja liikuntaa.

Konkreettista näyttöä monipuolisilla työtehtävillä

– Ryhmään valitut ovat lähtökohtaisesti osatyökykyisiä. Työpajapäivinä he työskentelevät mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä, jotta näemme jokaisen kohdalla konkreettisesti fyysiset tai muut mahdolliset työntekoon liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet, kertoo ryhmän toinen ohjaaja, projektikehittäjä Minna Rautalin. Työpajan lisäksi työskennellään myös Rauman kaupungin eri yksiköissä.

Kaikille ryhmään tulijoille on tehty alkukartoitus, jossa on selvitetty osallistujan sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä tilannetta.

– TyKy-ryhmässä jokaiselle osallistujalle tehdään myös psykologiset testit sekä varataan lääkärikäynti tai -käyntejä tarpeen mukaan, kertoo projektityöntekijä Kaisu Patrakka, joka toimii ryhmän toisena ohjaajana. Kuuden viikon intensiivijakson jälkeen ryhmäläiset jatkavat vielä kesäkuun loppuun asti yksilöllisesti suunnitellussa työtoimintapaikassa.

– Lopputuloksena saamme jokaiselle osallistujalle kirjallisen, näyttöihin perustuvan työ- ja toimintakyvyn arvion sekä jatkosuosituksen esimerkiksi kouluttautumisesta, asiakkaalle soveltuvista tulevaisuuden työtehtävistä tai kuntoutumismahdollisuuksista ja autetaan asiakasta suunnitelman toteuttamisessa.


Tavoitteena arviointiryhmä pysyväksi toimintamuodoksi


PARTY-hankkeen aikana tavoitteena on kehittää ryhmämuotoisesta arviointijaksosta mahdollisimman toimiva ja monipuolinen, jotta se jäisi elämään ja käytännön toimintaan myös hankkeen päätyttyä. Ryhmän sisältöä on ollut suunnittelemassa neljä moniammatillista tiimiä, joissa on ollut edustettuina niin sosiaalisen, lääkinnällisen kuin ammatillisenkin kuntoutuksen asiantuntijoita.

– Oikeassa työympäristössä työskentely antaa asiakkaalle itselleenkin paljon uutta tietoa omasta työkyvystä. Yhteistyö eri ammattilaisten kanssa takaa, että asiakas löytää ryhmän jälkeen itselleen oikean suunnan tulevaisuuteen, summaa palveluvastaava Ria Holmström-Lehtinen Rauman kaupungin Työtoimintakeskus Pookista.

Teksti ja kuvat: Minna Rautalin