Siirry pääsisältöön

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -selvitys valmistui

23.02.2017

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden mahdollisuuksia ja esteitä selvittänyt raportti julkistettiin 16.2.2017.
Selvityksen tekijöiden mukaan vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistäminen on kokonaisuus, joka rakentuu 1) peruspalveluista, 2) niiden mukauttamisesta, 3) uusista toimintamuodoista ja 4) lisäselvitystä edellyttävistä vammaisuuden aiheuttamista kompensaatiotarpeista. Tämä kokonaisuus tukee vammaista ihmistä yritystoiminnan aloittamisessa ja sen toteutuksessa.


Tutkimuskysymyksiin vastattiin kirjallisuuskatsauksen, yrittäjyydestä kiinnostuneille vammaisille henkilöille tehdyn kyselytutkimuksen sekä asiantuntijoille ja vammaisille henkilöille tehtyjen haastattelujen perusteella. Lisäksi järjestettiin työpajatyöskentelyä. Osana selvitystyötä laadittiin esitys oppaaksi yrittäjyyttä suunnitteleville vammaisille henkilöille.


Raportin mukaan yrittäjyys on vammaisten henkilöiden keskuudessa yleisempää kuin väestössä keskimäärin. Raportissa vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistämiskeinoiksi on identifioitu yrittäjyyskoulutus, verkostoituminen, rahoitus, myönteiset asenteet, menestyneiden vammaisten yrittäjien esimerkki sekä työntekoa tukevien välineiden ja avustavien henkilöiden saatavuus ja edullinen käyttö.


Esitettyjen toimenpiteiden aikaansaamaa yrittäjyyden lisäystä ei kuitenkaan pystytä raportin perusteella suoraan arvioimaan. Ennen politiikkasuositusten laatimista raportissa esitetyt toimenpiteet vaativat vielä tuekseen lisäselvityksiä mm. kilpailuoikeudellisista ja taloudellisista vaikutuksista.


Raportin teema on tärkeä, sillä yrittäjyyden avulla vammaisille henkilöille syntyy mahdollisuus integroitua aiempaa paremmin yhteiskuntaan. Yhteiskunta hyötyy vammaisten henkilöiden työllistymisestä ja yrittäjyydestä, koska ne lisäävät verotuloja ja vähentävät sosiaalietuuksien käyttöä.


Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden lisääminen on yksi hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)
-kärkihankkeen toimenpiteistä. OTE-kärkihanke jatkaa raportissa esitettyjen toimenpiteiden selvitystä ja tekee toimeenpanosuunnitelman vammaisten yrittäjyyden lisäämiseksi Suomessa.


Selvitys on tehty osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen ovat toteuttaneet Nordic Healthcare Group, Vates-säätiö ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.


Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta: tietokayttoon.fi

Selvitys Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla

Lisätietoja:
selvityksen yhteyshenkilö, tuotepäällikkö Pyry Niemelä, Nordic Healthcare Group Oy, etunimi.sukunimi@nhg.fi, p. 040 527 0612


ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiro, sosiaali- ja terveysministeriö, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 467


ohjausryhmän jäsen, erityisasiantuntija Patrik Tötterman, työ- ja elinkeinoministeriö, etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 029 504 9034