Siirry pääsisältöön

Ilona – Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hanke käynnistynyt

20.12.2018

ESR-rahoitteisessa hankkeessa etsitään innovatiivisia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisiin yrityksiin liittyvät toimintamallit ja hyvät käytänteet. Hankkeen toteuttavat Silta-Valmennusyhdistys, Vates-säätiö, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mallien arviointia sekä menetelmien testausta

Ilona-hankkeen aikana arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Lisäksi hankkeessa testataan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä sosiaalisiin yrityksiin, keskittyen positiivisen rakennemuutoksen ja työvoimapula-aloihin, erityisesti sosiaali- ja terveysalaan sekä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Menetelmissä korostuvat toimintakyvyn edistämiseen liittyvät innovatiiviset ryhmämuotoiset kokeilut sekä kohdennetut koulutukset. Hankkeella on kansainväliset kumppanit, joiden kanssa vaihdetaan hyviä käytänteitä ja tutustutaan malleihin.

Muutosta tavoittamassa

Ilona-hankkeen tuloksena syntyy arviointi ja kuvaus kansainvälisten mallien soveltuvuudesta ja käyttöönottoon tarvittavista toimista Suomessa, kohderyhmälle suunnattu kokonaisvaltainen palvelumalli ja materiaalipaketti vaikeimmin työllistyviä henkilöitä tukevasta työllistymismallista. Hanke tarkastelee myös nykyistä lainsäädäntöä mahdollistamisnäkökulmasta ja tukee osaltaan osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työvoimapolitiikan muutosta.

Ilona-hankkeen toiminta-aika jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeesta viestitään säännöllisesti hankkeen edetessä omilla nettisivuilla, jotka ovat vielä rakenteilla.

Vates-säätiön yhteyshenkilönä hankkeessa on Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi

Välityömarkkinat- ja Vates INFO -uutiskirjeistä voit seurata hankkeen ajankohtaisia asioita. Kerromme siitä myös www.valityomarkkinat.fi-sivustollamme (aukeaa uuteen välilehteen), josta löytyy myös muun muassa perustietoa välityömarkkinoista ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmästä sekä blogikirjoituksia.  

Tilaa uutiskirjeitä tällä lomakkeella