Siirry pääsisältöön

Järjestöt kannattavat lineaarimallia myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen

19.12.2018

Taustaa

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen (OTE) yhtenä tavoitteena on ollut vähentää kannustinloukkuja työkyvyttömyyseläkkeen ja ansioiden yhteensovittamisessa. Tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevan eläkkeen maksaminen keskeytetään kokonaan, jos kuukausiansiot ylittävät ansiorajan. Tämä muodostaa merkittävän kannustinloukun.

Kannustinloukkujen purkamista selvittänyt kolmikantainen työryhmä ehdotti vuonna 2017 osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mallia, jossa ansiorajan ylittävät ansiot pienentäisivät tasaisesti maksussa olevaa eläkettä. Jatkoselvitys lineaarisesta mallista myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen alkoi vuoden 2018 helmikuussa, ja tavoitteena on ollut löytää toteutettava malli syksyn 2018 kuluessa, jotta hallituksen esityksen valmistelu tarvittavista lainsäädännön muutoksista voitaisiin aloittaa.

Järjestöjen esitys

Lineaarinen malli myös Kelan täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä on kaikin puolin kannatettava, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllisyyttä lisäävä, kannustinloukun purkava ja myös kansantaloudellisesti edullinen ratkaisu. Malli tuo joustavuutta ja lisää työn tekemistä eläkkeen ohella, mikä hyödyttää myös elinkeinoelämää. Lineaarinen malli myös Kelan täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä lisää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllisyyttä, parantaa heidän elintasoaan ja helpottaa mielenterveyden ongelmista kärsivien kuntoutumista työelämään. Lineaarinen malli myös Kelan täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä lisää työskentelymahdollisuuksien joustavuutta ja siten koko yhteiskunnan tuottavuutta. Yhteiskunnan kustannukset vähenevät, ja työtä on turvallista tehdä.

Nykyisin lähellä ansaintarajaa työskentelevät ovat pienituloisia, joten pienikin heikennys kokonaistuloissa on merkittävä. Siksi ansaintaraja Kelan täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä on säilytettävä nykyisellään.

Esitämme, että Kelan täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen on otettava käyttöön lineaarinen malli siten, että mallissa säilytetään voimassa oleva ansaintaraja (v. 2018 737,45 e/kk), ja sen ylittävät ansiot alentavat eläkettä lineaarisesti 50 % alenemalla eli jokainen ansaintarajan ylittävä euro alentaa eläkettä 50 sentillä.

Helsingissä 18.12.2018

Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
Tarja Parviainen, Autismi- ja Aspergerliitto
Lisbeth Hemgård, FDUV
Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Marjut Silander, Suomen CP-liitto
Jaana Pakarinen, Vates-säätiö
Sari Laiho, Vammaisfoorumi