Siirry pääsisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjes-tämistä koskevaksi lainsäädännöksi

06.04.2018

Esityksen mukaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat hoitaa työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä.
On hyvä, että esitykseen on otettu huomioon ne tulokset, joita aiemmista kokeiluista on saatu, sekä monien muiden selvitysten tulokset. Työnhakijan haastattelu, palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelman tekeminen on nykyisin säädetty työ- ja elinkeinoviranomaisen tehtäväksi, mistä johtuen muita palveluntuottajia ei ole voitu hyödyntää täysimääräisesti, vaikka niillä on asiantuntemus ja osaaminen tehtävien toteuttamiseksi.

Muutokset mahdollistaisivat nykyistä laajemman palveluntuottajien käytön jo ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa ja siten tukisivat kasvupalvelumarkkinoiden rakentumisen jo ennen varsinaista kasvupalvelu-uudistusta.

Lue koko lausunt (aukeaa uuteen välilehteen)