Siirry pääsisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

14.12.2018

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kuntouttavasta työtoiminnasta. Vates-säätiön ja lausuntoon osallistuneiden yhteisöjen mukaan yhteys aktivointisuunnitelman tekijätahon, työtoiminnan toteuttajan ja tukea ja ohjausta tuottavan organisaation välillä on toimittava saumattomasti.

Toiseksi palvelukokonaisuus pitää rakentaa tiukemmin työelämävalmiuksia kohentavaksi. Tuki- ja ohjauspalveluiden avaaminen myös yksityiselle sektorille ei myöskään saa johtaa siihen, että ammattimaiset kolmannen sektorin toimijat putoavat näiden palveluiden tuottajakentältä.

Tämän Vates-säätiön lausunnon valmisteluun on osallistunut Kuntoutussäätiö sr, Kehitysvammaliitto ja Puustellin Tuki ry. Lisäksi kommentteja on saatu muilta Vatesin taustayhteisöiltä.

Lue lausunto kuntouttavasta työtoiminnasta