Siirry pääsisältöön

Miten menestyn julkisten hankintojen kilpailutuksessa? Mitä, missä, milloin, kuka, miksi ja miten?

29.11.2018

Teksti: Niini Aalto ja Tiina Jäppinen
Kuva: Kati Savela

MitenOsallistujat seuraavat diaesitystä luokkahuoneessa. menestyn julkisten hankintojen kilpailutuksessa -koulutus järjestettiin 23.10.2018 Oltermannitalossa. Tilaisuudessa työllisyyspalveluiden tuottajat ja järjestötoimijat ja muut osallistujat saivat hyödyllistä tietoa hankinta-asioista kuten hankintalain periaatteista, tarjousten tekemisen prosessista ja käytännöistä. Lisäksi saatiin tietoa siitä, millaiset julkiset hankinnat menestyvät kilpailutuksessa ja mitkä kriteerit ovat tärkeitä hankintatarjousten tekemisessä kuntien näkökulmasta.

Tilaisuudessa keskusteltiin hankinnoista, jotka koskevat uusien työllistämispalveluiden tuottamista vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille, joilla on vaikeuksia työllistyä. Vastuullisuus työllistää myös vammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä on tärkeä kriteeri julkisen hankinnan kannalta. Kunnan näkökulmasta hyvä hankintatarjous on sellainen, joka on palvelua lupaava, kannattava, kiinnostava, selkeä ja erottuva.

Sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että hankintojen yhteydessä asetetuilla vaatimuksilla pyritään ottamaan huomioon sellaisia tekijöitä kuin työllisyysmahdollisuudet, ihmisarvoinen työ, sosiaalisten oikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen, sosiaalinen osallisuus, yhdenvertaiset mahdollisuudet, esteettömyys ja eettinen kauppa. Yhtenä sosiaalisena kriteerinä voi olla esimerkiksi osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen, jolloin hankinnan voittaneen organisaation pitää työllistää esimerkiksi vammainen henkilö. Työllistämisehdon soveltaminen omassa yrityksessä on yritykselle yksi tapa toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutta.

Kunnan viranomaisilla on velvollisuus tarkistaa, että hankinnan voittanut yritys noudattaa työllistämisehtoa. Työllistämisehdon toteuttamisessa voidaan käyttää myös palkkatukityöllistämistä, mikäli se on palkattavan henkilön kohdalla mahdollista. Työllistämisehdon käyttö julkisten hankintojen yhteydessä olisi kokonaistaloudellisesti kannattavaa verovarojen käyttöä. Hankinnoilla työllistäminen avaa ovia työelämään niille, joilla on jostakin syystä vaikeus päästä töihin.

Koulutuksessa esiteltiin myös onnistuneita työllistämismalleja ja listattiin niitä elementtejä, mitä kilpailukykyisen tarjouksen rakentaminen edellyttää. HILMA-palvelu on sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMA:sta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Tilaisuudessa puhuivat lakimies Kirsi Väätämöinen sosiaalisista kriteereistä ja työllistämisehdosta laissa ja  projektisuunnittelija Marko Harapainen vastuullisen työllistämisen kehittämisestä ja toteuttamisesta hankinnoilla käytännössä ja Timo Haapoja ja Jukka Lindberg kilpailukykyisen tarjouksen rakentamisesta. He olivat mukana kyseisen koulutuksen suunnittelussa ja he toivovat saavansa palautetta koulutuksen sisällöstä osallistujilta kyselylomakkeen kautta.