Siirry pääsisältöön

Moninaista tukea erityistä tukea tarvitseville nuorille urapolun alkuun

27.08.2018

Hallituksen OTE-kärkihankkeeseen kuuluvassa FOKUS-hankkeessa on luotu mm. opiskelijan työllistymisen tuen tarpeita selvittävä lomake. Se on osa oppilaitoksen antamaa uraohjausta valmistuvalle opiskelijalle. Apu asunnon etsinnässä on yksi konkreettinen tapa tukea valmistuvan opiskelijan työnhakua.

FOKUS kuuluu OTE-kärkihankkeen Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -osaprojektiin ja on yksi sen alueellisista kokeiluista.

Hankkeessa kehitetään keinoja tukea erityistä tukea tarvitsevien osatyökykyisten opiskelijoiden työllistymistä. Tavoitteena on luoda kolme mallia/polkua. Keskeisin niistä on oppilaitoksesta työelämään johtava urapolku ja toinen, urapolkuun liittyvä on asumisesta osallisuutta -polku. Kolmantena on polku työtoiminnasta työelämään. Hanketta on sen toiminnan aikana laajennettu niin, että kohderyhmänä ovat erityisesti mielenterveystaustaiset opiskelijat.

Polku työtoiminnasta työelämään -mallin ensimmäisessä vaiheessa oppilaitos ottaa yhteyttä työtoimintayksikköön, johon valmistumassa oleva opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata. Työelämään ohjaaminen tapahtuu työtoiminnasta käsin mm. työhönvalmennuksen avulla.

Vatesin tavoitteita hankkeessa ovat mm. kasvattaa opetushenkilöstön tietämystä työllistämisen tukimuodoista, palveluista ja verkostoista, laatia prosessikuvaukset hankkeen päätuloksista, kehittää yritysyhteistyötä ja juurruttaa tuloksia. Vates on tähän saakka toteuttanut useita koulutuksia ja aloittanut tulosten juurruttamista viestinnällä. 

Tukea esimerkiksi Ohjaamoista


Uraohjauksen mallissa tavoitteena on ollut muun muassa mallintaa ohjauksen verkostoyhteistyö sekä kuvata ne palvelut ja tukimuodot, jotka parhaiten edistävät työhön pääsyä tai työssä pysymistä opiskelijan valmistuttua. Uraohjauksesta on luotu hankkeessa etenemismalli, jota oppilaitokset voivat toteuttaa resurssiensa mukaisesti.

Yksi etappi uraohjausmallissa on Fokus-lomake, jolla selvitetään opiskelijan työllistymisen tuen tarve. Myös eri palveluiden tutuksi tekeminen opiskelijoille on tärkeä osa ohjausta. Projektipäällikkö Simo Liikasen mukaan lomake koetaan hyödylliseksi. Sen avulla oppilaitoksen henkilöstö pystyy antamaan ohjausta ja neuvontaa entistä paremmin.

Hankkeessa on todettu, että hyviä palveluita opiskelijan kiinnittymisessä työelämään ovat esimerkiksi kunnan työllisyyspalvelut, palkkatuki, Kelan työllistymistä edistävä kuntoutus, Ohjaamo- ja työkykykoordinaattoripalvelut, Job Shadow Day -työnseurantapäivä sekä osatyökykyisille henkilöille suunnattu työhönvalmennus. Työkykykoordinaattori on esimerkiksi TE-toimistossa tai työterveyshuollossa toimiva asiantuntija, joka tuntee osatyökykyisten henkilöiden käytettävissä olevan palveluverkoston.

Nuorille suunnatut matalan kynnyksen Ohjaamot eri puolilla Suomea on otettu ilolla vastaan. Niistä saa tietoa niin työnhakuun, opiskeluun kuin harrastuksiinkin liittyvistä asioista. Osatyökykyisten henkilöiden palveluista saatava tieto kuitenkin vaihtelee toimipaikoittain, ja siksi FOKUS-hankkeessa on pidetty tärkeänä vahvistaa Ohjaamojen henkilöstön osaamista osatyökykyisyydestä. Myös asumisen tuen verkostoa olisi hankkeen kokemusten mukaan hyvä löytyä Ohjaamoista.


Duunikylä-peli vahvistamaan motivaatiota


Yksi hankkeessa syntyneitä työkaluja Fokus-lomakkeen lisäksi on Hyria säätiössä kehitetty Duunikylä-pelialusta.

- Duunikylän avulla tähdätään opiskelijan motivaation nostamiseen tarjoamalla pelin muodossa oleva oppimisympäristö verkossa. Se on apuväline oman osaamisen kehittämiseen ja osaamisen esilletuomiseen, työhönvalmentaja Kristiina Kauranen (kuvassa) Hyria säätiöstä sanoo.

OTE-kärkihankkeesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Siihen kuuluvaa FOKUS-hanketta hallinnoi Invalidiliitto/Ammattiopisto Spesia, ja siinä ovat mukana Hyria säätiö, Hyria koulutus, Keuda ja Seurakuntaopisto. Vates-säätiö ja Kuntoutussäätiö ovat hankkeen asiantuntijakumppaneina. FOKUS-hanke tekee yhteistyötä Kehitysvammaliiton Palkkaa mut -hankkeen kanssa, josta saadaan työhönvalmennuskoulutusta.

Teksti ja kuva: Kati Savela

Lisätietoa hankkeesta Spesian sivuilta

Duunikylä-pelialustaa voi kokeilla luomalla sinne tunnukset osoitteessa:
dev.pumedia.fi/duunikyla

Katso myös STM:n uutinen FOKUS-hankkeesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)