Siirry pääsisältöön

Suomen Klubitaloista Vatesin taustayhteisö

13.04.2018

SuomenKlubitalojen logoSuomen Klubitalot ry on Vatesin uusin taustayhteisö. Taustayhteisöjä on nyt 41. Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveystyötä tekevien Klubitalojen toimintaa ja laadullista kehittämistä. Yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa ja tekee tunnetuksi Klubitalojen voimaannuttavaa kuntoutumismallia. Klubitalot ovat tunnettuja myös mielenterveyskuntoutujien työllistämispolkujen rakentajana.

Vates-säätiö toi aikoinaan mielenterveyskuntoutujien klubitalotoimintamallin Suomeen. Ympyrä sulkeutuu, kun nyt yli 20 vuotta myöhemmin Suomen Klubitalot ry:stä on tullut Vatesin taustayhteisö. Suomen Klubitalot ry:een kuuluu 23 Suomessa toimivaa Klubitaloa.

- Olemme erittäin iloisia siitä, että Suomen Klubitalot ry päätti hakea Vatesin taustayhteisöksi. Olemme tehneet paljon yhteistyötä Klubitalojen kanssa, mutta jäsenyys tuo yhteistyölle valtakunnallisen ulottuvuuden, sanoo Vatesin johtaja Jaana Pakarinen.

Suomen Klubitalot ry:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Heino Näsinkulman Klubitalosta kertoo, että kun esitys tuotiin hallitukselle, annettin kaikille ensin rauhassa miettimisaikaa.

- Pohdimme mm. sitä, mitä hyötyä taustayhteisönä toiminen tarjoasi. Yhdeksi tärkeäksi nousi koulutus eli Vatesin kanssa voimme tehdä koulutusyhteistyötä ja saavuttaa sillä Klubitaloja eri puolella Suomea, uskoo Mikko Heino.

Hän pitää tärkeänä myös Vatesin tuottamaa erilaista osatyökykyisten työllistämiseen liittyvää tietoa, jota Klubitalot voivat hyödyntää.

Verkon vahviste -hanke aloitti

Suomen Klubitalot ry:ssä on alkanut tänä vuonna merkittävä kehittämishanke, missä Vates toimii yhtenä MIeleni minun tekevi kirjan kansikuva.yhteistyökumppanina. Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hankkeessa (2018 - 2020) halutaan tukea ja edistää yhdistyksen jäsenjärjestöjensä ylläpitämien Klubitalojen toimintaa ja niiden kykyä vastata ajankohtaisiin muutostarpeisiin.

Hankkeen projektipäälliköksi on valittu Päivi Lepistö (YM, KK) ja projektityöntekijäksi Petrina ”Peppi” Laine (sosionomi AMK, muotoilun ja taiteen kandidaatti).

Hankkeessa vahvistetaan klubitalotoiminnan tunnettuutta, keskinäisten hyvien käytäntöjen oppimista ja vaikuttamistyötä sidosryhmien kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanketta rahoittaa Veikkauksen varoin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lisätietoa hankkeesta: http://www.suomenklubitalot.fi/verkon-vahviste-2018-2020

Kuva: Mieleni minun tekevi -kirja on vuonna 2017 ilmestynyt kirja, joka kertoo Klubitalojen 20-vuotisesta toiminnasta. Kirjan voi tilata printtinä tai tulkea maksutta pdf-versiona. http://www.suomenklubitalot.fi/mieleni-minun-tekevi/