Siirry pääsisältöön

Tampereella verkostoiduttiin ja pohdittiin järjestöjen tulevaisuutta

03.10.2018

Teksti: Tuuli Riisalo-Mäntynen

Vatesin KeKo-hankkeen järjestämä tilaisuus kiinnosti laajasti Pirkanmaalla. Seminaarin aiheena oli järjestöt kuntien ja maakuntien tuetun työllistäminen kumppanina. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä niin kolmannelta sektorilta kuin kunnista ja TE-toimistostakin.

Tilaisuudessa kuultiin eri työllisyyspalveluiden asiantuntijoita. Lisäksi työryhmissä listattiin asioita, jotka tulisi ottaa maakunnassa huomioon, jotta järjestöjen elinvoima työllistymisen tukijoina säilyisi tulevaisuudessakin. Erityisen huolissaan työryhmissä oltiin järjestöjen resurssien turvaamisesta. Osallistujat kokivat seminaarin hyvin tarpeelliseksi.

KeKo-hanke järjesti 27. syyskuuta 2018 ”Järjestöt kuntien ja maakunnan kumppaneina tuetun työllistämisen palveluissa” -seminaarin yhteistyössä TOIKE-hankkeen ja Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman kanssa. Tilaisuus pidettiin Sokos Hotel Ilveksen upeassa Ball Roomissa.

Kasvupalveluista työkyvyn arviointiinIrene Impiö.

Päivä aloitettiin Pirkanmaan liiton Kasvupalveluiden projektipäällikkö Irene Impiön puheenvuorolla. Hän kertoi Kasvupalveluiden tämän hetken tilanteesta. Samalla hän mainitsi Pirkanmaalle mahdollisesti tulevasta kolmannen sektorin kehittämisohjelmasta. Ohjelmassa tuettaisiin yhdistysten verkostoitumista sekä markkinointi ja tuotteistusosaamisen kehittymistä. Kehittämisohjelman suunnittelua jatketaan myös tämän tilaisuuden työryhmätyöskentelyn pohjalta.

Regina Saari.Tampereen työllisyyspalveluiden ohjelmajohtaja Regina Saari kertoi Pirkanmaan alueellisesta työllisyyskokeilusta ja sen tuloksista. Kokeilun tulokset ovat olleet hyviä, ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiivistynyt. Myös asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä palveluun. AamVirpi Heikkinen.upäivän osuuden päätti TOIKE-hankkeen projektin johtajan ja vastaavan ylilääkärin Virpi Heikkisen puheenvuoro työkyvyn arvioinnista. Työkyvyn arviointi on hyvin haastavaa, ja työkykykäsitykset vaihtelevat. Eri tahot käyttävät erilaisia mittareita. Hän korosti, että osatyökykyisten henkilöiden kohdalla olisi tärkeää käyttää vuorovaikutteista työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessia. Mallin mukaan työkykyä arvioidaan osana yksilön kokonaishyvinvointia ja siinä huomioidaan asiakkaan näkökulma.

Toiveena resurssien turvaaminen ja vahvempi osallistuminen

Lounaan jälkeen seurasi työryhmätyöskentely. Työskentelyn alustajina puhuivat erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen Sostesta ja koulutus- ja työllisyysasiantuntija Anne Mäki Invalidiliitosta. Pohdimme kolmessa eri ryhmässä järjestöjen asemaa työllistämisen tukijana ja työ- ja toimintakyvyn arvioijina. Lisäksi pohdimme asiakkaiden osallistamista ja siihen liittyviä kysymyksiä sekä järjestöjen ja kuntien/maakuntien yhteistyön kehittämistä. Lopuksi listasimme pohdintojemme pohjalta, mitä pitäisi tehdä, jotta järjestöjen elinvoima säilyisi osatyökykyisten henkilöiden työllistäjänä tulevista muutoksista huolimatta.

Tulevaisuudessa pitäisi kiinnittää huomiota järjestöjen resurssien turvaamiseen. Lisäksi tarvitaan lisää keinoja hankkeissa syntyneiden tietojen ja osaamisen juurruttamiseen hankkeiden päätyttyä. Jatkossa järjestöjen yhteishankkeet ovat tärkeitä työllisyyden edistämisessä. Järjestöjen pitäisi myös päästä osallistumaan aiempaa vahvemmin strategiseen työskentelyyn maakunnassa. Ryhmissä toivottiin, että tiedonkulkuun panostettaisiin ja kehitettäisiin jokin yhteinen järjestelmä. Pienten järjestöjen rooleihin tulisi kiinnittää huomiota työllistymisen tuen kentällä. Viimeisenä huomiona listassa on, että tulevaisuudessakin tarvitaan foorumi, joka kokoaa työllisyystoimijoita yhteen mahdollisimman laajasti.

Jatkoa luvassa

Tilaisuus sai erinomaista palautetta. Asteikolla yhdestä neljään (1=heikko, 4=kiitettävä) järjestelyiden arvosanaksi annettiin 3,4, sisällön 3,2 ja koetun hyödyn arvosana oli 3,2. Yleisarvosanaksi muodostui 3,4. Puhujia ja puheenvuorojen aiheita kiiteltiin. Monessa palautteessa toivottiin jatkoa samankaltaisille tilaisuuksille.

Tässä muutama ote palautteista:

”Erinomaisia luennoitsijoita eri näkökulmista. Sain monta oivallusta ja näköalaa omaan työhön.”
”Sain näkemystä kokonaisuuksiin, uusia verkostotyön alkuja, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voimaa tuttujen tapaamisesta (jatkaa työtä tärkeän asian eteen)”
”Lisää näitä, hyviä ja vaikutusvaltaisia luennoitsijoita tilaisuuksiin.”

Suunnitelmissa onkin jatkaa samankaltaisten tilaisuuksien järjestämistä Pirkanmaalla.

Osallistujat, yli 60 henkilöä, Tampereella.