Siirry pääsisältöön

Tuettu työllistyminen innosti Oslossa

11.10.2018

Teksti ja kuvat: Anne Korhonen

Kuvakaappaus tervetuloadiasta.Norjassa neljästi aiemmin järjestetyn Inkluderingskompetanse- eli INKO-seminaarin teemana 8.- 9. lokakuuta tuettu työllistäminen. Tapahtumaan oli tänä vuonna kutsuttu puhujia ensimmäistä kertaa kaikista Pohjoismaista. Yli 400 osallistujaa vietti innostuneet ja aktiiviset kaksi päivää Oslossa.

Kaksipäiväinen seminaari rakentui alustuksista ja peräti kahdeksasta rinnakkaistyöpajasta, jotka toteutettiin samansisältöisinä molempina päivinä. Norjassa tuettu työllistyminen on ollut joitakin vuosia organisatorisesti osana NAV-toimistoja ja se on selvästi nostanut kiinnostusta toimintaan sekä tutkimuksen että kehittämisen näkökulmasta. NAV on valtion ylläpitämä, hieman Suomen TYPejä (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) vastaava monipalveluorganisaatio. Norjassa on kaiken kaikkiaan yli 400 NAVia, mistä noin 150:ssä on omat työhönvalmentajat (Job spesialist).

Ensimmäisen päivän ohjelma keskittyi tuetun työllistymisen rooliin ja asemaan NAVissa ja sen kehittämistarpeisiin. Toisena päivänä kuultiin sitten kokemuksia eri Pohjoismaista sekä Belgiasta. Päivien pohjatyö rakentui vuonna 2011 päättyneen yhteispohjoismaisen projektin ympärille. Alussa kuultiinkin paneelin muodossa katsaus siitä, mitä eri maissa on tapahtunut sen jälkeen.

Paneelikeskustelua.Seminaarissa ja rinnakkaistyöryhmissä esiteltiin tuettua työllistymistä sekä viisiportaisen mallin että näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen osalta, niin tämänhetkistä tutkimusta kuin käytäntöjäkin. Näiden mallien välillä tunnustettiin olevan osittain keskinäistä kilpailua. Alustajat olivat puheissaan kuitenkin melko varovaisia ja halusivat muistuttaa tuetun työllistymisen tärkeydestä ja mahdollisuuksista eivätkä korostaa eroja.

Uutena tulokkaana työotteeseen esiteltiin myös Customized Employment. Tämä malli ei ole vielä juurikaan käytössä missään Pohjoismaassa. Tilaisuudessa pohdittiin sen yhtäläisyyksiä ja eroja muihin malleihin. Mallia esitellyt Annika Malm Ruotsista totesikin sen olevan ”same but different”. Olennaista on tapa, miten alkukartoitus tehdään sekä koko työyhteisön erittäin vahva mukaan ottaminen ja sitouttaminen.

Suomen osalta kehittämistarpeena voidaan seminaarin kokemusten perusteella todeta olevan puutteellinen tutkimus sekä yhteinen laadun kehittäminen. Tämä oli toki tiedossa jo aiemmin, mutta seminaari vahvisti tätä ajatusta.

Tilaisuuden järjestivät Oslon yliopisto ja inkluusioon liittyvät verkostot yhteistyössä Euroopan tuetun työllistymisen organisaation EUSEn kanssa. Suomea puhujina edustivat Anne Korhonen ja Kaija Ray Vatesista. Seminaarin ajatuksiin palataan muun muassa 4. joulukuuta Vatesissa järjestettävässä Tuettu työllistyminen -tapahtumassa.

Lisätietoa NAV-organisaatiosta englanniksi (aukeaa uuteen välilehteen)