Siirry pääsisältöön

Vates edistää yhteistä vaikuttamista monin eri tavoin

30.08.2018

Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja selvitti vuodenvaihteessa 2017 - 2018 (aukeaa uuteen välilehteen), miten uusmaalaiset järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa yhdessä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. Järjestöt tekevät jo nyt monipuolista yhteistyötä ja muodostavat järjestöverkostoja. Esiin nousi myös monia järjestöyhteistyön tavoitteita, joita Vatesin toiminta osaltaan tukee.

Ensinnäkin järjestöt haluavat lisätä yhteistyötä, ja eniten ne katsovat hyötyvänsä vaikuttamiseen ja edunvalvontaan liittyvästä yhteistyöstä. Vatesin KeKo-hanke (2017 - 2019) kokoaa alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen. Hanke auttaa ja tukee Kumajan kyselyn mukaisia järjestöverkostojen syntymisiä ja kehittämisiä. KeKon aluesivustoilta järjestöt, kunta- kuin maakuntatoimijatkin voivat etsiä yhteistyökumppaneita ja kertoa omasta toiminnastaan.

Toiseksi Kumajan selvityksessä ilmenee, että 90 prosenttia vastanneista haluaa tavata edelleen kasvokkain. Vaikka webinaarit ja muut vastaavat ovat lisääntyneet, tarvitaan edelleen aitoja kohtaamisia. Vates järjestää tapahtumia eri puolella Suomea ja esimerkiksi 1.1.2017 - 30.6.2018 välisenä aikana on toteutunut yhteensä 55 tapahtumaa, joista yli puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kolmanneksi selvityksen mukaan järjestöt valvovat etujaan omien vaikuttajaverkostojen kautta. Moni järjestöistä on myös havahtunut toimintaympäristönsä muutoksiin ja pyrkii asiantuntijayhteistyön avulla kehittämään toimintaansa.

Vates tukee yhteistä vaikuttamista mm. koordinoimiensa verkostojen kautta. Niitä ovat Kyvyt käyttöön -verkoston alla toimivat Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä ja Tuotannollisten työkeskusten johtajien kehittämisryhmä. Näihin voi liittyvä Kyvyt käyttöön -verkoston lomakkeella. Vatesin muita verkostoja ovat  Välityömarkkinoiden verkosto sekä Vatesin viestintäverkosto, joihin voi liittyä tilaamalla niiden uutiskirjeet

Vates on asiantuntijaorganisaatio, joka on edistänyt jo 25 vuotta vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Säätiön taustalla on yli 40 taustayhteisöä eri puolilta Suomea. Ne antavat Vatesille laajan mandaatin toimia työllistymisen edistämiseksi. Vatesia kysytään mukaan erilaisiin asiantuntija- ja ohjausryhmiin. Annamme myös lausuntoja, jotta lainsäätäjät osaavat ottaa oikealla tavalla huomioon erityisryhmien tarpeet.

Osallistumalla Vatesin tapahtumiin ja kampanjoihin, tilaamalla uutiskirjeitä, seuraamalla verkkosivuja ja some-kanavia sekä hyödyntämällä printti- ja pdf-aineistoja, jokainen voi tahollaan hyödyntää toimialalla yhdessä tuotettua tietoa ja asiantuntemusta - sekä olla mukana niitä tekemässä. Tämä kaikki on myös järjestöjen käytettävissä.

Linkit aukeavat uusiin välilehtiin.

Teksti: Tiina Jäppinen, viestintävastaava