Siirry pääsisältöön

Kaupan liitto ja Vates-säätiö: Nostetaan työllisyysastetta helpottamalla osatyökykyisten henkilöiden sosiaalista työllistämistä

25.02.2019

Kuvassa käsiä yhdessä. Kauppa voisi tarjota nykyistä enemmän työpaikkoja osatyökykyisille henkilöille nk. sosiaalisen työllistämisen näkökulmasta. Toteutuakseen tämä vaatisi, että osa-aikaisten työntekijöiden lisätyön tarjoamisvelvoitteeseen säädettäisiin rajattu poikkeamismahdollisuus. Sosiaalisella työllistämisellä olisi positiivinen vaikutus myös työllisyysasteeseen.


Osa-aikatyö on kaupalle tärkeää, jotta se elinkeinoelämän suurimpana työllistäjänä ja suurimpana nuorten työllistäjänä pystyy palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin ottaen huomioon mm. asiakasvirtojen voimakkaat vaihtelut ja jatkuvasti kovenevan kansainvälisen kilpailutilanteen.

Vaikka ala on murroksessa, kaupasta löytyy edelleen monenlaisia työtehtäviä: myös sellaisia, joiden kautta erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat työllistyä. Sosiaalinen työllistäminen helpottaisi osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työelämään pääsyä ja samalla parantaisi työllisyyttä.

”Osa-aikatyö on tärkeää mm. sairaudesta kuntoutuessa, kun jaksaminen ei vielä riitä kokopäiväiseen työhön. Myös nuorille erityistä tukea tarvitseville osa-aikaisen työn kautta tutustuminen työelämään voi olla pehmeämpi tapa siirtyä vähitellen pidempiin työpäiviin. Lainsäädännön tulisi tukea erillisratkaisujen mahdollistamista poikkeustapauksissa”, Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen toteaa.

”Työnantajat voivat myös helpottaa työn tekemistä mukauttamalla työoloja heikosti tunnetun työolosuhteiden järjestelytuen turvin. Tällaisen yhdenvertaisuuslain mukaisen positiivisen erityiskohtelun avulla he tukisivat vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työmarkkinoille siirtymistä.”


Joustavuutta lisätyön tarjoamisvelvoitteeseen


Työsopimuslaissa säädetään, että työnantajalla on aina ensisijainen lisätyön tarjoamisvelvoite osa-aikaisille työntekijöillensä, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä heille sopiviin tehtäviin.

”Tämä suojasäännös on tärkeä, mutta se estää joustamattomuudellaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisen esimerkiksi palkkatuen avulla. On tärkeää löytää nykyistä parempi tasapaino osa-aikaisille kuuluvien oikeuksien ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämismahdollisuuksien kesken”, sanoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Kaupan liitto ja Vates-säätiö ehdottavat, että työsopimuslain lisätyöntarjoamispykälästä tulisi voida poiketa sosiaalisista, työvoimapoliittisista syistä. Tämän myötä osatyökykyiset henkilöt pääsisivät nykyistä helpommin työelämään.

”Tämäntyyppinen kokeilu toteutettiin 1.1.2015−31.12.2016, kun kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille ja säätiöille myönnettiin määräajaksi oikeus poiketa säännöksestä tarkasti rajatuissa tilanteissa”, Lavikkala kertoo. ”Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän selvityksen mukaan kokeiluun oltiin tyytyväisiä. Se oli myös vaikuttanut positiivisesti pitkäaikaistyöttömien asemaan.”

Lisätyön tarjoamisvelvoitteesta osa-aikaisille tulisi voida poiketa myös silloin, kun yritys palkkaa vaikeasti työllistyvän osatyökykyisen henkilön palkkatuella tai Kaupan liiton ehdottamalla koulutustyösuhdemallilla. ”Malli eroaisi koulutus- ja oppisopimuksesta siinä, ettei sen ensisijaisena tavoitteena ole suorittaa tutkintoa tai edes tutkinnon osaa vaan saavuttaa noin vuoden kestävän koulutusjakson aikana sellainen ammattitaito, jolla voi työllistyä alalle”, Lavikkala sanoo.

Eduskuntaryhmät sitoutuneet parannuksiin


Kaikki eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet jatkamaan osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-aseman parantamista myös tulevan hallituskauden aikana. ”On hienoa, että osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä saadaan konkreettisesti edistettyä, sillä jokaisen työpanos on tärkeä – puhumattakaan työn vaikutuksesta erityistä tukea vaativien henkilöiden elämänlaatuun. Kauppa toimii heille mielellään väylänä työelämään”, sanoo Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

Lisätiedot:
Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto, p. 0400 406 088, anna.lavikkala(at)kauppa.fi
Tuula Loikkanen, edunvalvontajohtaja, Kaupan liitto, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen(at)kauppa.fi
Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja, Vates-säätiö sr, p. 0400 764 793, jaana.pakarinen(at)vates.fi