Siirry pääsisältöön

Onko sulla kaikki hyvin?

22.08.2019

Kirjoittaja Marianne Pentikäinen nojaa takana olevaan valkoiseen seinään ja katsoo vakaasti kohti kameraa.Vietämme työpaikalla keskimäärin 8 tuntia päivässä. Siinä ajassa ehtii jo oppia tuntemaan työkaverinsa ja huomaamaan, jos jokin asia painaa mieltä.

Meillä kaikilla on hyvät ja huonot päivämme. Jos työkaverin käytös muuttuu selkeästi aikaisemmasta, on ehkä hyvä pysähtyä ja miettiä, pitäisikö nostaa kissa pöydälle ja kysyä yksinkertainen kysymys ”Onko sulla kaikki hyvin? Tule halutessasi keskustelemaan kanssani”.

Merkkinä ongelmista voi olla useasti toistuvat yhden päivän poissaolot, poissaolevuus, ärtyisyys, keskittymiskyvyttömyys, työtehtävien laiminlyönti jne.

Esimiehen tehtävä on tietysti esisijaisesti ottaa asia puheeksi ko. henkilön kanssa. Esimiehen ja työntekijän välisten keskustelujen tulee olla rakentavia ja työhön keskittyviä. Keskustelujen tarkoitus on määrittää ja kirjata työkykyä haittaavat ongelmat yhdessä ja miettiä ratkaisuja mm. työjärjestelyjä.

Toki jokainen meistä ihan työkaverina voi huomioida asian hienotunteisesti. Työkavereilla onkin ehkä enemmän kuuntelijan rooli. Joskus asiasta puhuminen auttaa. Mikäli epäilet, että työkaverin ongelmien taustalla on työuupumus, muista, ettet hyvää hyvyyttäsi ota itsellesi hänen työtehtäviään, tuolloin saatat uupua itsekin. Ohjeeksi voisikin sanoa: kuuntele – tue omat voimavarat huomioon ottaen – ohjaa edelleen esim. työterveyshuoltoon.

Säätiössäkin on käytössä varhaisen tuen -malli. Sitä myöskin noudatetaan tarvittaessa. Työterveyshuolto ja esimies seuraavat poissaoloja. Omailmoituksella voi olla pois 1 - 3 päivää, tämän jälkeen tarvitaan lääkärintodistus. Esimiehellä on velvollisuus käydä kahdenkeskinen keskustelu työntekijän tilanteesta, jos työntekijällä on esim. toistuvia lyhyitä poissaoloja ja mahdollisesti ohjata eteenpäin avun saamiseksi. Yli kolmen viikon sairasloman jälkeen, kun työntekijä on palannut töihin, esimies ja työntekijä käyvät työhönpaluukeskustelun.

Tarvittaessa järjestetään työterveysneuvottelu, johon aloitteen voi tehdä työntekijä, työnantaja tai työterveyshuolto. Mutta mitä työnantaja voi tehdä, jos työntekijä ei tule paikalle sovittuun neuvotteluun? Suoraa vastausta ns. sanktioista ei löydy, mutta oletan, että asiaan reagoidaan tapauskohtaisesti ja ryhdytään vaadittaviin toimenpiteisiin.

Toivonkin, että kaikki ymmärtävät varhaisen tuen -mallin ja siinä esitettyjen toimenpiteiden olevan tarkoitettuja työntekijän työssäjaksamisen tueksi; se ei ole epäluottamuslause ketään kohtaan.

Marianne Pentikäinen
yleishallinto, verkkoviestintä
työsuojeluvaltuutettu

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!