Siirry pääsisältöön

Osatyökykyisten henkilöiden työllisyys on kohentunut

21.03.2019

OTE-kärkihankkeessa kehitettiin mm. matalan kynnyksen toimintamalli ja levitettiin tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen keinoista esimerkiksi Tie työelämään -sivuston avulla.

Osatyökykyisten työttömien määrä on laskenut 12 000 henkilöllä vuodesta 2015, kerrotaan OTE- eli Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen loppuraportissa. Sen mukaan osatyökykyisten parantunutta työllisyyttä ei voi selittää vain talouden hyvällä suhdanteella. Osatyökykyiset työnhakijat ovat työllistyneet kaikille toimialoille ja pääosin avoimille työmarkkinoille.

Osatyökykyisten henkilöiden työllisyysasteen kasvu näkyy sekä koko Suomen työllisyysasteen nousuna että 100 miljoonan euron suorina säästöinä, kun työttömyydestä aiheutuvat kustannukset ovat pienentyneet.

OTEn ydintavoitteet perustuivat havaintoihin siitä, että osatyökykyisten työllistymisen esteinä ovat usein luottamuspula, ennakkoluulot ja tiedon puute, toimeentuloturvan loukut, työnantajan kokemat riskit sekä osatyökykyisten saaman tuen ja ohjauksen epämääräisyys.

OTE (2017-2018) oli juuri kautensa päättäneen hallituksen yksi kärkihankkeista, josta vastasi sosiaali- ja terveysministeriö. Mukana hankkeessa oli myös työ- ja elinkeinoministeriö. OTE perustui edellisen hallituskauden Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa, ESR-hankkeissa ja järjestöissä tehtyyn työhön.

Työkykykoordinaattorit ja toimintakykykeskus edistämässä

Konkreettisia toimenpiteitä ja tuloksia hankkeessa olivat mm. työkykykoordinaattoreiden koulutus monialaiseen ohjaustyöhön mm. työpaikoilla ja työterveyshuolloissa, matalan kynnyksen toimintamallin kehittäminen eli ns. toimintakykykeskus sekä useat lainsäädäntömuutokset, jotka helpottavat työllistymistä ja työssä pysymistä. Yksi niistä oli Kelan myöntämä ammatillinen kuntoutus nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt ilman sairaus- tai vammadiagnoosia. Tämä astui voimaan vuoden 2019 alusta.

Vates-säätiö oli mukana OTEssa mm. FOKUS-kokeiluhankkeessa, jota hallinnoi Ammattiopisto Spesia. Vatesin asiantuntijat esimerkiksi kouluttivat opetushenkilöstöä työllistämisen tukimuodoista, palveluista ja verkostoista. Työkykykoordinaattorikoulutuksissa pidettiin alustuksia välityömarkkinatoimijoiden (kolmannen sektorin) toiminnasta ja palveluista. Työkykykoordinaattoreita on koulutettu nyt noin 700 ja heitä on lähes joka maakunnassa.

Kuvakaappaus Tie työelämään -sivuston etusivusta.Syksyllä 2016 julkaistu Tie työelämään -sivusto on kanava, joka välittää tietoa osatyökykyisyydestä mm. toimialan ammattilaisille ja työelämän edustajille. Sivuston kehittämisessä Vates on ollut mukana jo suunnittelutyöstä alkaen vuonna 2014. Sivustoa hallinnoi Kuntoutussääti. 2017-18 Vates tuotti sivulle sisältöä, kuten Tarinoita työkyvystä.

 


OTE ja järjestöt lineaarimallin puolesta


Hankkeessa kolmikantainen työryhmä selvitti kannustinloukkujen purkamista ja teki esityksen lineaarisen mallin käyttöönotosta. Mallissa osatyökyvyttömyyseläkettä ja ansiotuloja yhteensovitettaisiin siten, että nykyiset ansaintarajoista johtuvat kannustinloukut vähenisivät.

Työryhmä ehdottaa, että hallituksen esitys koskien lineaarista mallia voitaisiin antaa eduskunnalle syksyllä 2020 ja lait tulisivat voimaan 1.1.2022. Tulorekisteri on silloin jo käytössä. Useat järjestöt ottivat yhdessä kantaa lineaariseen malliin.

Työmarkkina- ja sote-järjestöt sitoutuivat myös keväällä 2018 yhdessä edistämään osatyökykyisten työllistymistä OTE-hankkeen aloitteesta.

Linkit aukeavat uusiin välilehtiin:

Video järjestöjen julkilausumasta STM:n YouTube-kanavalla

Vatesin sivuilla: Järjestöt kannattavat lineaarimallia myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tie työelämään -sivusto

Lue OTE-hankkeen vastuuministeriöiden asiantuntijoiden Päivi Mattila-Wiron ja Patrik Töttermanin haastattelu, joka on julkaistu Kyvyt käyttöön Kehittyvä työelämä -Extrassa.

OTE-kärkihankkeen loppuraportti