Siirry pääsisältöön

Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma starttasi Tampereella – Hae mukaan verkostokiihdyttämöön 5.4. mennessä!

26.03.2019

Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelman on tarkoitus vahvistaa pirkanmaalaisten järjestöjen ja yhdistysten kumppanuutta sekä tukea niiden asemaa potentiaalisina palvelun- ja elinvoimantuottajina kuntien, TE-palvelujen ja yritysten rinnalla. Ohjelman tarkoitus on myös entistä tehokkaammin turvata palvelut asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta työllistymiseensä.

Kehittämisohjelma sai alun perin alkunsa Vates-säätiön KeKo-hankkeen verkostotilaisuudessa Tampereella 27.9.2018, kun Pirkanmaan maakuntavalmistelun projektipäällikkö Irene Impiö nosti esille, että työllistymistä edistävien järjestöjen toimintaa ja yhteistyötä on vahvistettava. Verkostotilaisuuden työryhmien pohjalta rakentui kehittämisohjelman luonnos, ja ohjelma esiteltiin tiedotustilaisuudessa Tampereella 22.3.2019.

Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma muodostuu verkostokiihdyttämöstä, joka on työllistämistä edistäville järjestöille ja yrityksille suunnattu koulutuskokonaisuus, sekä elo-syyskuussa alkavista järjestöklubin tilaisuuksista, jotka ovat työllistymistä edistäville järjestöille, yrityksille ja julkisille toimijoille suunnattuja avoimia tapahtumia. Haku verkostokiihdyttämöön päättyy perjantaina 5.4. klo 16 (ohjeet alla).

Kehittämisohjelman ovat suunnitelleet Vates-säätiön KeKo-hanke, Pirkanmaan maakuntavalmistelu, Pirkanmaan TE-toimisto ja Tampereen kaupunki. Toimintaa rahoittavat Pirkanmaan TE-toimisto ja Tampereen kaupunki.

Lisätietoja kehittämisohjelmasta:
Vates-säätiö, KeKo-hanke, hankekoordinaattori Tuuli Riisalo-Mäntynen, p. 0440 396 848
Pirkanmaan TE-toimisto, välityömarkkinakoordinaattori Meiju Sandberg, p. 0295 045 280
Tampereen kaupunki / Työllisyyspalvelut, palvelukoordinaattori Outi Koivisto, p. 040 727 441


Verkostokiihdyttämö: Verkostosta voimaa tekemiseen

Verkostokiihdyttämö on koulutuskokonaisuus, johon otetaan mukaan kuusi järjestöä ja kuusi yritystä. Viisi päivää kestävän valmennuksen teemoja ovat mm. hankintaosaaminen ja talous, tuotteistaminen sekä viestintä, markkinointi ja verkostoituminen. Osallistujat saavat tuekseen oman mentorin. Haku verkostokiihdyttämöön tapahtuu pe 5.4. mennessä, ja varsinaiset valmennuspäivät ovat touko-kesäkuussa.

Ohjelma


10.5. Johdanto ja omistajatahto

 • Johdanto teemaan: Miksi yhdessä on parempi? Mitä riskejä on huomioitava?
 • Omistajatahto, omistajastrategia ja omistajapolitiikka verkostoitumiseen
 • Tutustuminen ja ryhmäytyminen

15.5. Julkiset palvelut kehittämisen tukena ja ”järjestäjätahto”

 • Palveluihin tutustuminen ja palvelujen soveltuvuus osallistujille
 • Asiantuntijapuheenvuorot

23.5. Markkinaongelman tunnistaminen ja yhteisen tavoitteen asettaminen

 • Minkä ongelman yhteisö ratkaisee yhdessä?
 • Mikä on lisäarvo asiakkaille?
 • Palvelun vaikuttavuus ja sen mittaaminen ostajan näkökulmasta

7.6. Tiimi & tiimin tarpeiden tunnistaminen

 • Mitä osaamista markkinaongelman ratkaisemiseksi tarvitaan?
 • Mikä ovat meidän tiimimme vahvuudet?
 • Miten kasaan optimitiimin?
 • Palvelujen muotoilu asiakasnäkökulmasta

10.6. Yhteistyömallit ja yhteistyömuodot

 • Tehokkaat yhteistyövälineet ja -ohjelmat
 • Erilaiset juridiset rakenteet (osakas- ym. sopimusasiat)
 • Toiminta- ja ansaintamallit

17.6. Suunnitelman kasaaminen

 • Pitch-rungon laatiminen
 • Käytännön toimenpiteet: Verkoston kehittämissuunnitelma – Mitä seuraavaksi?
 • Suunnitelma koosteena koulutusohjelmasta ja pohjana jatkosuunnitteluun

Verkostokiihdyttämön valintaperusteet

 • Mukaan valitaan 12 osallistujayritystä/-järjestöä (1hlö / organisaatio)
 • Toimiva, taloudellisesti kunnossa oleva pk-yritys tai palveluja tuottava järjestö, jolla on liikevaihtoa
 • Yritys tai järjestö, joka tuottaa/suunnittelee tuottavansa palveluja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille
 • Yritys tai järjestö, jolla on potentiaalia ja halua panostaa liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumiseen
 • Yritys tai järjestö, jonka johto on sitoutunut kiihdyttämöohjelman tavoitteisiin (lähipäiviin osallistuminen ehdoton edellytys)
 • Yritys tai järjestö, jolla on innovatiivisia ratkaisuja alalla tai halukkuutta uusien ratkaisuiden kehittämiseen

Hae nyt:

 • Kirjoita vapaamuotoinen hakemus (noin yksi A4), josta ilmenee:
  • kuvaus organisaation tämän hetkisestä toiminnasta
  • kehittämisideat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden palveluihin sekä
  • organisaation verkostoitumisideat- ja tarpeet.
 • Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen: harri.katajisto@te-toimisto.fi
 • Hae perjantaihin 5.4.2019 klo 16 mennessä.

Lisätietoja verkostokiihdyttämöstä:
Pirkanmaan TE-toimisto, asiantuntija ja projektipäällikkö Mia Häkkinen, mia.hakkinen@te-toimisto.fi, 0295 036 078
Pirkanmaan TE-toimisto, asiantuntija ja projektipäällikkö Harri Katajisto, harri.katajisto@te-toimisto.fi, 0295 036 718

Logot: Vates, KeKo, Veikkaus.Logo: Pirkanmaa2021.Logo: Tampereen kaupunki - Työllisyyspalvelut.Logo: TE-palvelut.