Siirry pääsisältöön

Vamma ei estä tekemästä työtä laadukkaasti

03.04.2019

Olen kirjoittanut monia työhakemuksia, joissa olen maininnut myös kuuroudesta ja viittomakielisyydestä. En ole saanut vastauksia ja kutsuja työhaastatteluihin 10 vuoden aikana työhakemusten perusteella. Pitääkö poistaa maininta? Pitääkö salata oma kuulovamma, jotta pääsen työhaastatteluun? Miten voin kertoa kuuroudesta ja viittomakielestä niin, että työantaja alkaa suhtautua positiivisesti ja pitää minua normaalina ja pätevänä työntekijänä?

Vammaisuus ei saisi olla syrjintäperuste, mutta moni työnantaja voi luulla, ettei vammaisesta ole työhön. Esimerkiksi kuulovamma ei estä tekemästä työtä laadukkaasti. Viittomakielisten kuurojen kirjoitetun kielen taito voi vaihdella, mutta se ei kuitenkaan vaikuta ammattitaitoon.

Kuvassa Niini Aalto.Koulutus- ja työllisyysasiantuntija Invalidiliitosta sanoo, että vammaisen työnhakijan voi olla fiksua myös kertoa, jos tarvitsee mukautuksia työn tekemisessä, mutta on niiden myötä samalla viivalla muiden hakijoiden kanssa ja soveltuva kyseiseen tehtävään. Vammaisen työnhakijan kannattaa siis ottaa vammaisuus ja työn mukautukset itse puheeksi, hän opastaa.

Lisäksi olisi hyvä, jos työhakemuksessa on myös oma valokuva, joka vaikuttaa heti työnantajan mielikuvaan työnhakijasta. Kannattaa myös kertoa, että tulkkaus on viittomakieliselle kuurolle väline tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja tiedonsaantiin työpaikalla. Tulkin tilaaminen on työnantajalle maksutonta, tulkkauksen kustantaa Kansaneläkelaitos.

Viittomakielisen kuuron äidinkieli tai ensikieli on suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli. Siis viittomakielen kautta kommunikoidessaan kuuro työntekijä voi ilmaista itseään omalla persoonallisella. Tulkkaus on molempien osapuolten etu ja tulkki on tilanteessa koko työyhteisön käytettävissä. Työtoverit oppisivat käyttämään ilmeitä, käsiä ja muita kuin suullisia tai suomenkielisiä viestintätapoja, jos työyhteisössä on myös viittomakielinen työntekijä.
Tulkin voi tilata paikalle tilanteeseen kuin tilanteeseen, tulkkia tilataan harvoin turhaan. Tulkki voidaan tilata esimerkiksi perehdytykseen, tiedotustilaisuuksiin, kokouksiin, koulutuksiin, virkistäytymistilaisuuksiin tai kehityskeskusteluihin. Viittomakielinen työntekijä voi käyttää tulkkausta myös työnkuvaan kuuluvien työtehtävien hoitamiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen työpaikalla. Tulkin voi siis tilata kaikkiin työhön liittyviin asioihin. Myös esimerkiksi kuulonäkövammaiset tai puhevammaiset henkilöt voivat tarvita ja käyttää tulkkia.

Viittomakielisestä työvalmennuksesta on apua työhakemuksen tekemisessä ja tukea työnhaussa, työllistymisessä ja kouluttautumisessa. Huomasin itse, että viittomakielentaitoinen työvalmentaja on auttanut minua oman työllistymiseni edistämisessä. Hänen kauttaan sain tietoa kuulovammaisille sopivista työpaikoista.

Niini Aalto
Järjestöavustaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!