Siirry pääsisältöön

Esteetön työympäristö – haasteita ja ratkaisuja

15.09.2020

Teksti: Annemaria Ojanperä
Kuvat: Invalidiliitto ja Pixabay 

Arkkitehti Satu Wäre-Åkerblom toimii esteettömyysasiantuntijana Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä. Hän on perehtynyt erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyteen. Kysyimme häneltä, miten fyysinen esteettömyys tällä hetkellä toteutuu työpaikoilla - vai toteutuuko se? Millaisia haasteita yhtäältä työnantajat, toisaalta työntekijät kohtaavat?

Satu Wäre-Åkerblom.- Olemassa olevassa rakennuskannassa on paljon liike- ja toimistohuoneistoja, joissa esteettömyys ei toteudu kaikilta osin, Wäre-Åkerblom kertoo.

- Esimerkiksi sisäänkäynneissä on usein tasoeroja tai porrasaskelmia, joihin on vaikeaa toteuttaa riittävän loivaa luiskaa tai muuta esteettömän liikkumisen mahdollistavaa ratkaisua. Lisäksi sisätilat saattavat olla eri tasoissa, joiden välillä kulkeminen ei ole mahdollista esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle työntekijälle. 

Laki velvoittaa, mutta myös tukea on saatavilla

- Toimitilojen suuria korjauksia tehtäessä yritykset ovat velvollisia hakemaan rakennusluvan. Voimassa oleva esteettömyysasetus edellyttää, että rakennuslupaa vaativissa korjaus- ja muutostöissä tehdään mahdollisuuksien mukaan esteettömyyden parantamiseen liittyvät toimenpiteet. Eli pyritään samaan esteettömyyden tasoon kuin uudisrakennuksissa.

- Toisaalta myös apua on saatavilla: Työnantajat voivat hakea työ- ja elinkeinotoimistosta työolosuhteiden järjestelytukea. Tukea voi saada työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin pieniin muutoksiin, jotka ovat välttämättömiä työhön palkattavalle tai työssä olevalle työntekijälle.

Työnantajat suhtautuvat esteettömyyteen pääasiassa positiivisesti

- Meille Esteettömyyskeskus ESKEen ei tule yleensä tapauksia, joissa työnantajat eivät olisi halukkaita tehdä esteettömyyteen liittyviä parannuksia tilanteissa, joissa liikkumis- tai toimimisesteinen työntekijä niitä tarvitsee. Tavoitteenamme on kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa, jotta kaikki asiakkaat saisivat yhdenvertaista palvelua ja työtekijät yhdenvertaiset työolosuhteet.

Wäre-Åkerblom kertoo myös, että ESKE on ollut mukana Invalidiliiton hankkeessa, jossa yhdessä yritysten kanssa Kuva avoimesta tilasta.kehitetty ns. Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki, joka on osoitus halusta kehittää toimitilojen, palvelun ja tuotteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

- YPK-merkki on kehitetty yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhdenvertaisuuden edistämisen työvälineeksi. Merkkiä kantavalla yrityksellä on myönteinen suhtautuminen esteettömyyden kehittämiseen. Yritys on valmis mm. kartoittamaan toimitilansa esteettömyyden toteutumisen ja puuttumaan havaittuihin epäkohtiin. Tärkeää on myös se, että palveluja tuottavat yritykset kertovat toimitilojen esteettömyydestä ja palvelujen saavutettavuudesta organisaation verkkosivuilla.

Lisätietoja: Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE

Tutustu myös Invalidiliiton yhdenvertaista palvelua kaikille-työhön.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!