Siirry pääsisältöön

Miksi työllistyminen ei ole tavoitteena työllistämispalveluissa?

28.02.2020

Anne Kallio kertoo tutkimuksen tuloksista, taustalla diaesitys.Vates-säätiön tutkijan Anne Kallion mukaan riittämätön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja heikko palveluun ohjaus johtavat siihen, että työllistymistä ei pidetä realistisena tavoitteena työllistämispalveluiden asiakkaille.

Vates-säätiö on tänään julkistanut tuloksia tutkimushankkeestaan Kuntien työllistämispalvelut – elinvoiman vahvistamista vai sosiaalipalvelua? Tutkimuksen aineistona on 32 asiantuntijahaastattelua ja 10 kokemusasiantuntijatarinaa viideltä eri case-paikkakunnalta. Tässä aineistossa toistui havainto, että kunnat ohjaavat työllistämispalveluihin ensisijaisesti pisimpään työttömänä olleita vähentääkseen kunnan lakisääteisiä työmarkkinatukiosuuksia.

Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin kysely, johon saatiin 168 vastausta työllistämisen parissa toimivilta asiantuntijoilta. Kyselyyn vastanneista vain 5,5% piti työllistymistä realistisena tavoitteena asiakkaalle.

Taustalla vaikuttaa muun muassa heikko palveluun ohjaus, jonka seurauksena palveluissa olevat ihmiset tarvitsevat pitkäkestoisempaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea työllistymiseensä.

Lähes viidesosa työllistämisen parissa toimivista asiantuntijoista mainitsi oman työnsä tärkeimmäksi tavoitteeksi asiakkaan elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämisen mutta ei työllistymistä. Useat kyselyyn vastanneet asiantuntijat mainitsivat asiakkaan kuntouttamisen tai toiseen palveluun ohjaamisen työnsä päätavoitteeksi.


Työllisyyspalveluiden rakenne vaatii tarkastelua


Työllisyydenhoidon kenttä on pirstaleinen, ja vastuut ovat jakautuneet useammalle taholle. Valtion vastuulla on palvelutarpeen kartoitus sekä työhön ja palveluun ohjaus. Kuntien vastuulla on tukea työllistymiseensä apua tarvitsevien ohjausta. Molemmat tahot tuottavat palveluita itse sekä ostavat niitä muun muassa järjestöiltä. Jokaisella taholla on omat tavoitteensa ja toiminnan mittarinsa, jotka eivät aina ole linjassa yksilön palveluntarpeen kanssa. Organisaatiolähtöisessä palvelutarjonnassa varsinainen asiakas tarpeineen voi helposti hukkua ei-kenenkään maalle.

Vates-säätiön tutkimushankkeessa on tarkasteltu työllistämispalveluiden organisoimista kuntanäkökulmasta sekä työllistämisyksiköiden toimintamalleja ja ohjauskäytäntöjä. Hankkeen rahoittaja on Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS.

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS julkaisee tutkimusraportin myöhemmin tänä vuonna.

Liite: Tutkimusaineisto ja vastaajien mielikuva asiakkaiden työllistämispalveluista etenemiseen (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Tutkimushankkeen sivulle

Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuille (linkki aukeaa uuteen välilehteen)


Lisätietoja:
Anne Kallio, tutkija, Vates-säätiö
p. 044 546 4987, anne.kallio(at)vates.fi

Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja, Vates-säätiö
p. 0400 764 793, jaana.pakarinen(at)vates.fi

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!