Siirry pääsisältöön

Pandemiatilanne sai järjestöt kiinnittämään huomiota sisäisiin työtapoihin

14.12.2020

Henkilö koneen äärellä videopalaverissa kahvikuppi kädessään.Järjestöt ovat kehittäneet nopeasti ulkoisia palvelujaan koronapandemian takia. Kuitenkin myös sisäisiä työtapoja ja -tehtäviä on jouduttu pohdiskelemaan erilaisten työntekijöiden kannalta. Osalle esimerkiksi etätyön rauha sopii hyvin, osa kaipaa työyhteisön tukea ja osallisuutta. Vates toteutti sisäisistä käytännöistä kyselyn.

Vatesin valtuuskunnan kokouksessa lokakuussa esitettiin kysymys, minkälaisia käytäntöjä järjestöt ovat ottaneet käyttöön omissa toimistoissaan ja työtehtävissään korona-aikana. Selvitimme asiaa pyytämällä taustayhteisöjämme kertomaan, miten työyhteisöt ovat toimineet haastavan maailmantilan aikana ja miten työtehtäviä on mukautettu erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden kannalta. Vastauksia kerättiin Webropol-kyselyllä 4.11.–25.11. välisenä aikana ja niitä saatiin 11.

Monet vastaajat kertoivat olevansa pääosin etätyössä. Sen lisäksi toimistoista on pyritty tekemään turvallisia hybridimalleilla ja toimistovuoroilla. Yhteisiä ruokailuja ei ole ja moni asia hoidetaan etäyhteydellä. Vastauksissa nousikin esille etäpalaverien suuri määrä ja niiden merkitys yhteisöllisyyden ylläpitäjänä.

Yhdessä vastauksessa toivottiin lisää työhyvinvointiin liittyviä sisältöjä esimerkiksi etätoteutuksella. Toisessa kerrottiin, että työhyvinvointia on kehitetty niin, että työajalla saa harrastaa liikuntaa tunnin viikossa.

Vastauksissa myös kerrottiin, että etävalmennus, -ohjaus ja -tuki kyllä onnistuvat erilaisin menetelmin, mutta on huomioitava, että ne eivät sovellu osalle osatyökykyisistä. Näin ollen tulisi pitää myös mielessä, että toimintoja ja työllistämisen lainsäädäntöä ei viedä liikaa pelkkään etävalmennukseen.

Pääosin viesti on ollut, että etäaikaan on siirrytty ketterästi ja toimivasti. On kuitenkin huomioitava, että korona-aika on koettu erityisen raskaana erityisesti niille toimijoille, joiden toiminnot ajettiin lähes nollaan moneksi kuukaudeksi.

Nostoja vastauksista

”Kyllä täytyy sanoa, että meidän aikamme on mennyt selviämiseen. – – Jouduimme lomauttamaan lähes koko henkilöstön usean kuukauden ajaksi koronan aiheuttaman palvelujen keskeyttämisen takia. – – Me emme siis ole edes pystyneet miettimään, onko etätyö kivaa vai ikävää tai jääkö ulos työyhteisöstä, kun pelko on siitä, onko koko työyhteisöä kohta.”​

”Luottamusmies on järjestämässä Teams-keskusteluita, miten etätyö on sujunut. Näistä tehdään yhteenvetoa johtoryhmälle ja työsuojelutoimikunnalle.”​

”Johtamisen osalta on huomioitava yksilökohtaiset piirteet työn hallinnassa ja tavoitteellisuuden varmistamisessa. Tiimi - ja yksilö etätapaamiset auttavat tässä.”

Kuva: Canva

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!