Siirry pääsisältöön

Työhönvalmennuksen teemapäivässä otettiin homma haltuun oikealla otteella

15.09.2020

Elokuisessa Työhönvalmennuksen teemapäivässä (26.8.) keskityttiin oman ohjausotteen työstämiseen. Päivässä paneuduttiin myös valmennuskeskeiseen työskentelytapaan ja siihen, miten oma ohjausote vaikuttaa työnantajayhteistyöhön. Teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Ammattiopisto Liven kanssa ja ensimmäistä kertaa kokonaan verkossa, mikä luonnollisesti toi päivään omat haasteensa. Päivästä tuli kuitenkin mukavan keskusteleva ja noin 20 osallistujaa jakoi ajatuksiaan Teamsissa ja Menti-kyselyissä. Päivän aikana saatiin myös virtuaaliesittely Liven uusiin Leppävaaran toimipisteen tiloihin.

Keitä ovat meidän ”hyvät tyypit”?

Osallistujat pääsivät heti alkuun pohtimaan, mitä on osatyökykyisyys. Osatyökykyisyyden nähtiin tarkoittavan mm., että työntekijällä on kykyjä tehdä hänelle sopiva työtehtäviä, työaikaa- tai tehtäviä on räätälöity tai työntekijä tarvitsee tukea työhönsä.

Osatyökykyisyyden lisäksi pohdittiin rekrytointi-ilmoitusten toiveita löytää ”hyvä tyyppi”. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Minkälaisia ominaisuuksia ”hyvällä tyypillä” on? Ovatko meidän asiakkaamme tai jäsenemme työelämän hyviä tyyppejä? Tai olenko minä sellainen?

Sanapilvi, jossa kysytään, millainen on työelämän hyvä tyyppi. Suurin sana on "motivoitunut".Hyvien tyyppien ominaisuuksia listattiin Menti-kyselyyn. Listasta tuli pitkä, mutta toisaalta yhteisesti todettiin myös, että yhdellä hyvällä tyypillä ei tarvitse olla näitä kaikkia ominaisuuksia – ainoastaan ne, joita työtehtävässä tarvitaan. Työ- ja toimintakyky sekä työnantajan käsitys hänen haluamastaan hyvästä tyypistä vaihtelee työtehtävästä riippuen, ja käsitteet sekä olettamukset tulisi aina suhteuttaa haettavaan työtehtävään.

Osallistujia huolestutti keskustelussa työelämän tahti ja vaatimukset sekä tämänhetkinen pandemiatilanne. Miten meidän kohderyhmämme pysyy tai pääsee työelämään? Miten tässä hetkessä myydään näitä meidän “hyviä tyyppejä”? Toisaalta työelämässä on jo hyviä esimerkkejä moninaisista työyhteisöistä, mikä kertoo osaltaan siitä, että työnantajilla on myös tahtoa luoda moninaisia työyhteisöjä. On myös hyvä muistaa, että me kaikki rakennamme yhdessä työelämää koko ajan.

Valmentajamainen työote työn keskiössä

Päivän toinen iso kokonaisuus oli oman työotteen pohdinta: kuinka paljon minä ammattilaisena ohjaan ja valmennan osana arjen ohjaustyötä työelämään ohjaavalla tai suuntaavalla työotteella. Ennen teemapäivää osallistujille lähetettiin ennakkotehtävä, jota vasten he pohtivat oman työnsä painopisteitä sekä listasivat, ketkä heidän omassa verkostossaan tekevät samantapaista työtä asiakkaan ohjauksessa. Ennen kaikkea pyrittiin myös kuvaamaan konkreettisesti, mitä minä teen, kun teen jotain tiettyä ohjaustyön painopistettä. Ennakkotehtävä herätti monia pohdintoja, oivalluksia ja mietintään jääviä asioita.

Valmentajamainen työote näkyy avainasemassa myös työnantajayhteistyössä. Monet ristiriitaisetkin kysymykset vaikuttavat työnantajayhteistyön taustalla. Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia ja tiedostaa niiden vaikutukset työn taustalla. Valmennus- ja ohjausalan ammattilaisten olisi kuitenkin tärkeintä miettiä, mitä vahvuuksia heillä jo on omassa osaamisessaan ja miten ne edesauttavat työnantajayhteistyötä. Vahvuuksia ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot sekä ihmisen kohtaamisen ja tukemisen taidot, jotka ovat menestyksellisiä taitoja työnantajayhteistyössä. Näitä ajatuksia jaettiin päivän aikana.

Päivä tarjosi osallistujille ajateltavaa

Anne Korhonen hymyilee kameralle tietokoneen takaa. Koneen näytöllä lukee: Mitä on osatyökykyisyys?

Teemapäivän tavoitteena oli saada ammattilaiset pohtimaan omaa työotettaan, työelämän vaatimuksia ja omaa työelämään suuntaava käytännön ohjaustyötään. Lisäksi tarkoituksena oli antaa työkaluja oman työotteen pohdiskeluun ja jakaa vertaistukea. Nopeastikin etätoteutukseen vaihdettu teemapäivä onnistui tavoitteessaan hienosti. Toivottavasti kuitenkin voimme nähdä myös läsnä ensi vuoden teemapäivissä!

Palautetta osallistujilta:

"Tärkeää asiaa ja hyvä saada keskustelua ja ajatuksia arkeen."

"Todella hyvä kokonaisuus, täyttä asiaa. Menti oli huippu juttu." 

"Kaikki toimi erinomaisesti! Suhtauduin Menti-juttuihin epäilevästi mutta vaihdoin kantani. Lisää etätilaisuuksia!"


Lisää omaa työotettaan ja käytännön vinkkejä voi saada Opitaan työhön yhdessä -hankkeessa (ESR) tuotetuista oppaista. PDF-linkit aukeavat uusiin välilehtiin.


Seuraava teemapäivä järjestetään 29.10.2020 etä- ja läsnäolototeutuksella yhteistyössä Feelix -hankkeen (ESR) kanssa. Teemapäivässä käsitellään luovuutta ja rohkeutta osana valmentajan työtä sekä työstetään kevään etävalmennuksen käytäntöjen oppeja. Merkitse päivämäärä kalenteriisi! Lisätietoja päivitetään tapahtuman nettisivuille.