Siirry pääsisältöön

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on avattu

27.01.2022

Tuula Haatainen sinisessä puserossa, vaaleat hiukset. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) avajaisia vietettiin 26.1. Puhujina olivat mm. työmarkkinaneuvos Tuija Oivo, työministeri Tuula Haatainen sekä yrittäjä Daniel Rahman, joka on onnistunut integroimaan yli 400 maahanmuuttajaa teknologia-alan yrityksiin eri maissa Euroopassa.

- Tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallisten yritysten määrää ja tehdä ne tunnetuksi ja samalla kehittää niiden liiketoiminta- ja vaikuttavuusosaamista. Tavoitteena on elinvoimainen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi. Yksi tavoite on työllistää osatyökykyisiä ihmisiä ja niitä, jotka ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa, sanoi työministeri Tuula Haatainen avajaisissa.

Osaamiskeskuksen perustamisen taustalla on Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteet ja viime vuonna tehty yhteiskunnallisten yritysten strategia. Hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa 2021 tehtiin päätös yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustamisesta.

- Yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpano vaatii vuoropuhelua yksityisen, kolmannen sektorin, julkisen ja koko kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tästä syystä hallitus päättikin kehysriihessä verkostomaisen osaamiskeskuksen perustamisesta, sanoi Haatainen.

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on tärkeä rooli myös osatyökykyisten työllistämisen hoitamisessa siinä, miten saada työvoiman ulkopuolelta olevat ihmiset mukaan työelämään.

- Osatyökykyiset henkilöt ovatkin yksi iso potentiaali työllisyysmielessä ja nyt he jäävät liiaksi varjoon. Emme näe näitä ihmisiä siten kuin meidän tulisi nähdä ja tunnistaa heidän potentiaalit ja osaaminen, Haatainen totesi.

Neuvontaa, ohjausta ja vahvaa asiantuntemusta

Osaamiskeskukselle on kohdennettu kolme miljoonaa euroa vuosille 2021 - 2023 osatyökykyisten Työkykyohjelmasta ja se pääsi aloittamaan lokakuussa 2021. Työ käynnistyi vauhdilla.

Osaamiskeskus palvelee yhteiskunnallista yritystoimintaa koko Suomessa. Se tarjoaa neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallisille yrityksille ja sellaisia perustaville yritysmuodosta tai toimialasta riippumatta.

Osaamiskeskuksen asiantuntijat ovat perehtyneet yhteiskunnallisen yritystoiminnan erityispiirteisiin kuten työhön integrointiin, sosiaalisiin innovaatioihin, vaikuttavuusperusteiseen liiketoimintaan ja hallinnon järjestämiseen. Vuoden vaihteessa avattiin verkkosivusto, joka toimii palvelujen “keskustoimistona”.

Osaamiskeskuksen konsortion muodostavat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr sekä Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry, joka myös luotsaa keskusta. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä maanlaajuisesti eri yritysten, oppilaitosten, yhdistysten ja yrityspalveluiden kanssa.

Uusia ratkaisuja ja sosiaalisia innovaatioita

Työministeri Tuula Haatainen lataa paljon odotuksia yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle.

- Tämä aika haastaa meitä kaikilla. Sosiaalisilla innovaatioilla voidaan löytää uusia ratkaisuja, jotka oikeasti parantavat kansalaisten palveluita. Ne voivat tuoda hyvinvointia ja voimavaroja selviytyä. Yhteiskunnalliset yritykset ovat meille iso voimavara polttavien kysymysten ratkaisemiksi, uskoo Haatainen.

Sosiaalisilla innovaatioilla voi olla suuri merkitys hoivapalveluiden toteuttamisessa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat iso mahdollisuus palvelutuotannon monipuolistamiselle. - Kuntien ja yhteisöjen on pakko kehittää uusia tapoja, jos esimerkiksi palvelujen kilpailutuksessa ei tule olleenkaan tarjouksia, huomauttaa Haatainen.

- Tarvitsemme hyvinvointipalvelujen turvaamiseen monenlaisia toimintamalleja, jotka haastavat palvelujen tuottajat miettimään, miten sitä tuottavauutta voidaan nostaa ja palvelujen vaikuttavuutta lisätä.

Haatainen mainitsi, että yhteiskunnallinen yrittäjyys on nähty uutena mahdollisuutena myös maaseudun kehittämisessä ja toisaalta kiertotaloudessa voi se tuottaa uusia työpaikkoja. Yhteiskunnallisilla yrityksillä on tärkeä roolisiinä, miten  osatyökykyiset henkilöt saadaan työvoiman ulkopuolelta mukaan työelämään.

Yhteisötalous vahvistuu koko EU:n tasolla

Päämäärä on tehdä Suomesta yhteiskunnallisten yritysten mallimaa, mitä tukee viime joulukuussa julkistettu EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on tarjota yhteisötalouden tiekartta ja suositukset EU-komissiolle vuonna 2023. Lähtökohtana on, että yhteiskunnalliset asiat menevät talouden edelle – ihminen ensin.

Tuija Oivo ja tekstinä On tärkeää nostaa yhteisötalouden näkyvyyttä ja luoda edellytykset sille, että yhteiskunta voi menestyä ja kasvaa.- Euroopassa on 2,8 miljoonaa yhteisötalouden toimijaa, jotka työllistävät noin 13,6 miljoonaa ihmistä. Teema ei ole uusi, mutta nyt halutaan kirkastaa se, että yhteisötaloudella on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, kertoi työmarkkinaneuvos Tuija Oivo ja viittasi esimerkiksi ympäristön tilan ja työllisyyden parantamiseen.

Yhteisötalous on yhteiskunnallisia yrityksiä paljon laajempi käsite. Se linkittyy esimerkiksi hyvinvointitalouteen, sosiaalipalveluihin ja kestävään kehitykseen. 

Osaamiskeskuksella on Suomessa tärkeä rooli yhteisötalouden vahvistamisessa, mikä voi toteutua edistämällä yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä eri keinoin.

Avajaistilaisuuden muut puhujat olivat kehitysjohtaja Katja Anoschkin, Arvoliitto, yrittäjä ja esteettömyysasiantuntija Anni Kyröläinen sekä kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö. 

Linkki avaistilaisuuden tallenteeseen lisätään tähän uutiseen, kun tallenne on julkaistu.

Teksti: Tiina Jäppinen

Kuvat: YYO/TEM

YYO logo