Siirry pääsisältöön

Ääni kuuluviin

17.02.2023

KP TYÖKYKY -hanke sai loka-marraskuussa 2022 olla mukana kehittämässä osaamista kokemusasiantuntijuuden tiimoilta. Keski-Pohjanmaalla, Soiten alueella kouluttautui kolme vammaispalvelun asiakasta kokemusosaajiksi.

Opintokokonaisuuden (30 h) kouluttajana toimi KPEDU ja opettajana Keski-Pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä Auli-Marita Ruuskanen. Sovelletussa koulutuksessa opiskelijoilla oli mukanaan työparit, jotka koostuivat hankkeen työntekijöistä ja vammaispalvelun ohjaajasta.

Koulutuksessa keskityttiin mm. oman tarinan kirjoittamiseen, jäsentämiseen ja kertomiseen, esiintymis-, vuorovaikutus-, ja viestintätaitoihin sekä myös omien tarpeiden kartoitukseen. Edellä mainittuja taitoja harjoiteltiin yhdessä tekemisen hengessä, ryhmä- ja parityöskentelynä.

Alueen tarve vammaispalveluiden kokemusosaajille tuli ilmi erityisesti hankkeen (2021–2022) tuetun työllistymisen menetelmät -osion myötä, jossa pyrkimyksenä on ollut mahdollistaa ja lisätä palkkatyötä eri menetelmin mm. kehitysvammaisille osa- ja täsmätyökykyisille henkilöille. Alueella oli tarvetta lisätä tietämystä ja osaamista sekä asiakkaille että henkilöstölle palkkatyön mahdollisuudesta eläkkeellä oleville henkilöille.

Useat kehitysvammaiset henkilöt kouluttautuvat ammattiin, ja heillä voi olla jopa useita tutkintoja. Tähän asti heidän vaihtoehtonsa osallistua ns. normaaleille työmarkkinoille on ollut avotyötoiminnan kautta, työosuusrahan turvin (max. 12 €/pvä.).

Avotyö muotoutui alun perin työtoiminnasta vuosien mittaan syntyneestä käytännöstä, tarkoituksena integroida vammaisia henkilöitä normaaliin työelämään. Parhaimmillaan avotyö toimisi väylänä palkkatyöhön, mutta sen sijaan se on valitettavan usein jumittunut pysyväksi ratkaisuksi.

Alueella on asiakkaita, jotka ovat vuosia tehneet avotyötä, jopa todella pitkiä rupeamia samoilla työpaikoilla. Heille on vuosien varrella kertynyt kokemusta ja osaamista työstään. He tekevät työnsä mielestään hyvin (ja varmaan myös työnantajan mielestä, joka jatkaa heidän kanssaan avotyösopimusta). Nyt heille on herännyt ajatus siitä, etteivätkö he tee työtään niin hyvin, että siitä voisi jopa maksaa oikeata palkkaa. He ovat ymmärtäneet myös sen, että avotyötä palkkatyön sijaan tehdessään he jäävät vaille palkallista vuosilomaa, harkinnanvaraista palkallista sairauslomaa ja työterveyspalveluita eikä heille kerry työeläkettä.

Työnantajalle, joka palkkaa osa- tai täsmätyökykyisen henkilön, on olemassa monenlaisia tukia, kuten mm. palkkatuki sekä työolosuhteiden järjestelytuki. Vaikuttaa siltä, että nämä mahdollisuudet eivät ole yleisesti tiedossa niillä tahoilla ja toimijoilla, joita asia koskee.

Hankeen tehtävänä on ollut myös kehittää ammattilaisten osaamista työllistymisen tukeen liittyen. Heikossa työmarkkinatilanteessa olevat sekä enemmän tukea tarvitsevat henkilöt tarvitsevat asiaan perehtyneitä ammattilaisia tukemaan ja pitämään puoliaan näissä asioissa. Hanke mahdollisti myös tätä asiaa silmällä pitäen alueella työkykykoordinaattorikoulutuksen 20 henkilölle Kuntoutussäätiön kouluttamana.

Tarvitaan tietoa ja osaamista sekä aimo annos asennemuutosta, jotta tasa-arvoisuus työmarkkinoilla toteutuisi. Tähän asti huomioimatta jääneiden osa- ja täsmätyökykyisten henkilöiden potentiaali olisi syytä tunnistaa ja tunnustaa. Heillä on yhtäläinen oikeus osallistua tasavertaisena työelämään sekä saada tekemästään työstä oikeudenmukainen korvaus.
Kokemusosaajat, jotka ovat tällä hetkellä yllä mainitun kaltaisissa tilanteissa, saavat nyt koulutuksen myötä äänensä kuuluviin. He voivat nyt toimia äänitorvena alueella, niin että palkkatyöhön siirtymisen nähtäisiin pitkällä tähtäimellä hyödylliseksi vaihtoehdoksi heille ja muille osa- ja täsmätyökykyisille henkilöille, kuten myös työnantajille.

Pia Hedman
KP TYÖKYKY-hanke
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue / Soite