Siirry pääsisältöön

Aluetoiminta jalkautui Kanta-Hämeeseen: Kyvyt saadaan käyttöön mukautetussa työ- ja oppimisympäristössä

to lokak. 13 15:25:00 2022

Alueyhteyshenkilöt Taru Palviainen Kuurojen Palvelusäätiöltä ja Marjo Siekkinen Kiipulasta.

Teksti: Niina Kilpiäinen

Matka Kanta-Hämeeseen alkoi tutustumisella Kiipulan Ammattiopiston oppimisympäristöihin Janakkalassa työelämäkoordinaattori Marjo Siekkisen opastuksella. Janakkalasta matka jatkui vierailulle Hämeenlinnaan, jossa työvalmentaja Taru Palviainen esitteli Kuurojen Palvelusäätiön POVERI-hanketta. Hanke tarjoaa viittomakielistä työhönvalmennusta ja tukea työelämäosallisuuteen. Lisäksi tutustuimme työkeskus Sampolaan, joka työllistää kuuroja ja kuurosokeita henkilöitä.

Opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät autenttisissa oppimisympäristöissä

Kiipulan infotauluissa viestitään kuvin ja viittomin.Kiipulan ammattiopistossa ei kuluteta vain koulun penkkiä, vaan osaaminen kehittyy työtä tekemällä. 500 hehtaarin tilalla on tarjolla lukuisia palveluita, jotka mahdollistavat opiskelijoille autenttiset ympäristöt harjoitella monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Opiskelijat pääsevät työskentelemään asiakkaille ja harjoittelemaan asiakaspalvelutilanteita jo opintojen alku vaiheessa. Opettajien ja ohjaajien vahva tuki tekee oppimisympäristöistä opiskelijoille turvallisia kokeilla ja harjoitella.

Kiipulan tila on ihastuttava miljöö ja myös historiallisesti mielenkiintoinen vierailukohde. Siellä voi piipahtaa kahvilalla, korjauttaa auton, ostaa puutarhasta kukkia ja luomukasviksia, vierailla kotieläinpihalla, varata kokoustilat tai vaikkapa majoittua Kiipula Guest Houseen. Lisäksi Kiipulan Ammattiopistolla on oma logistiikkakeskus, jota alan opiskelijat pyörittävät.

Viestinnän mukauttaminen mahdollistaa sujuvan työskentelynSampolan verstaassa myydään työkeskuksen tuotteita.

Hämeenlinnassa sijaitsevassa Sampolan työkeskuksessa tehdään alihankintana töitä yli 50 asiakasyritykselle ja tuotteita valmistellaan lukuisille yhteistyökumppaneille. Sampolassa tehdään aktiivisesti yritysyhteistyötä ja kartoitetaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Sampolassa panostetaan erityisesti kierrätysmateriaalien uusiokäyttöön. Esimerkiksi vanhoista julisteista ja mainoslehtisistä syntyy tyylikkäitä tuotepakkauksia.

Työkeskus Sampola tarjoaa mm. työtoimintaa, oppisopimuskoulutusta, työkokeilu- ja työharjoittelupaikkoja sekä työpaikkoja. Esimerkiksi henkilöasiakkaille tehtävät huonekalujen entisöinnit tarjoavat työtä ammattitaitoisille artesaaneille. Työntekoa tuetaan hyödyntämällä viestinnässä visuaalista ilmaisua ja viittomakieltä infotauluissa ja työohjeissa - niin työkeskuksessa kuin palveluasumisessakin.

Kaikkien kyvyt käyttöön!

Kuurojen Palvelusäätiön POVERI-hankkeessa tarjotaan asiakkaille yksilöllistä viittomakielistä työvalmennusta. Työ edellyttää vahvaa yhteistyötä niin asiakkaan verkostojen kanssa kuin työnantajien suuntaan. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan asenteisiin kuuroja ja kuurosoikeita henkilöitä kohtaan. Vierailulla välittyikin arvostava suhtautuminen niin palveluasumisen kuin työkeskuksen asiakkaita kohtaan. Taru Palviainen toteaakin, että on ilo kohdata työnantajia, jotka ovat työllistäneet kuuron henkilön ja kiitelleet motivoituneesta ja ahkerasta työntekijästä.

Merkonomiopiskelija palvelee asiakkaita Kiipulan opiskelijakahvilassa.Myös toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijoita valmennetaan työelämään. On tärkeää, että opiskelijat oppivat työelämätaitoja sekä uskomaan itseensä ja pärjäämiseensä työelämässä. Siksi onkin Kiipulan Ammattiopiston työelämäkoordinaattori Marjo Siekkisen mukaan tärkeää ohjata ja rohkaista opiskelijoita uskaltautumaan lähteä työskentelemään myös turvallisen oppilaitosympäristön ulkopuolelle. Opetushenkilöstöllä on suuri merkitys opiskelijoiden rohkaisemisessa, sillä erityisoppilaitoksista valmistuu osaajia avoimille työmarkkinoille aivan niin kuin muistakin toisen asteen oppilaitoksista.

 

Oppivelvollisuuden laajentuminen edellyttäisi lisää opiskelupaikkoja erityisoppilaitoksiin

Oppivelvollisuuslaki astui voimaan vuonna 2021. Tuolloin oppivelvollisuus laajeni koskemaan myös toisen asteen tutkintoja. Uudistus edellyttäisi lisää opiskelupaikkoja erityisoppilaitoksiin, koska hakuvelvoitteen myötä nuoria hakeutuu enemmän myös erityisoppilaitoksiin. Siekkinen on huolissaan erityisesti oppivelvollisuuden ulkopuolella olevista aikuisista, jotka tarvitsisivat erityisen tuen ammatillista koulutusta.