Siirry pääsisältöön

Aluetoiminta jalkautui Pohjois-Pohjanmaalle: Työhönvalmentaja on asiakkaan tuki ja rinnallakulkija

to marrask. 03 14:27:00 2022

Teksti ja kuvat: Niina Kilpiäinen

Oulussa pääsin tutustumaan Nuorten Ystävien Klubitalon Pönkkään ja Caritas-säätiön Tukemalla duuniin -hankkeeseen. Klubitalo Pönkässä toimintaa minulle esitteli työhönvalmentaja Taija Hirvonen. Toiminnassa korostuu avoimuus, työhönvalmennuksen kokonaisvaltaisuus ja rinnallakulkijuus. Tukemalla duuniin -hankkeen työhönvalmennuksessa on tunnistettavissa samanlaisia piirteitä. Työhönvalmentaja Sami Ollikaisen mukaan hankkeessa keskitytään työnhakijan työllistymisvalmiuksien tukemiseen.

Klubitalossa kaikki ovat tasavertaisia

Jäsen toteuttamia maalauksia Pönkän klubitalon seinällä: ihmishahmo pikku maalauksessa ja seinän alareunassa kettu.Klubitalotoiminta on avointa kaikille yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka kokevat tarvitsevansa ympärilleen yhteisöä sekä tukea esimerkiksi arkeensa, työllistymiseen tai opiskeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi Klubitalo tarjoaa mielekästä tekemistä ja ryhmätoimintaa, mikä voi vahvistaa jäsenen elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Klubitalotoiminta perustuu osallisuuteen ja tasavertaisuuteen, jonka vuoksi jäsenet ja henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa sekä tekevät päätöksiä yhdessä.

Taija Hirvosen kertoi, että toimintaan mukaan tuleva ihminen on työhönvalmentajalle kuin tyhjä taulu. Työhönvalmentaja kohtaa uuden ihmisen ihmisenä ja opettelee tuntemaan hänet ilman ennakkokäsityksiä. Haasteena on, että mahdollisia haasteita ei pystytä ennakoimaan. Kynnystä liittyä mukaan toimintaan on pyritty madaltamaan kummitoiminnalla. Pidempään talossa olleet jäsenet ottavat koppia uusista jäsenistä perehdytyspäivässä.

Polkua työelämään rakennetaan yhdessä

""Klubitalotoiminta on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä, sillä toiminnan joustavuus ja ketteryys mahdollistavat yksilölliset polut ja toimenpiteiden oikea-aikaisuuden. Klubitalossa ei ole ulkopuolelta tulevaa painetta saada asiakas mahtumaan tiettyyn muottiin, vaan tukea annetaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hirvosen mukaan työhönvalmennusta tehdään aina jäsenen ehdoilla ja psyykkisestä turvallisuudesta huolehtien. Työhönvalmentaja voi olla asiakkaalle merkittävä tukihenkilö, joka pitää hänen puoliaan silloinkin, kun asiakas ei siihen itse kykene. Klubitalo voi olla se taho, joka nappaa kiinni väliinputoajista ja alkaa kokoamaan hänen ympärilleen verkostoa.

Hyvinvointia kulttuurista

Klubitalo Pönkän tiloissa näkyy kiinnostus kulttuurihyvinvointia kohtaan. Luovia menetelmiä on hyödynnetty aktiivisesti jäsenten kanssa, ja jäsenten tekemälle taiteelle on annettu Pönkässä näkyvyyttä. Esimerkiksi huoneiden ihastuttavat seinämaalaukset ovat jäsenten käsialaa. Ammattitaiteilijoita on ollut ohjaamassa toimintaa. Jäsenet ovat muun muassa ilmaisseet itseään kuvataiteen keinoin, ja päässeet toteuttamaan valokuvan itsestään unelma-ammatissaan ammattikuvaajan kanssa. Myös tilojen sisustusta on suunniteltu niin, että ne mahdollistaisivat erilaiset kulttuurielämykset klubitalotoiminnassa.

Tukemalla duuniin -hanke keskittyy työnhakijan valmiuksiin

Tukemalla duuniin -esite.Sami Ollikainen totesi, että hankkeessa pyritään tukemaan ja vahvistamaan asiakkaan toimijuutta. Työhönvalmentajan tehtävänä ei ole hakea työtä asiakkaan puolesta, vaan luoda asiakkaan työllistymisvalmiuksien kehittymiselle työhönvalmennuksen keinoin paremmat mahdollisuudet. Motivoiva keskustelu ja yhdessä tekeminen ovat keinoja vahvistaa työnhakijoiden taitoja. Koska kyse on asiakkaan toimijuudesta ja valmiuksista, on tärkeää, että asiakkaat ovat itse motivoituneita ja kokevat palvelun sopivan heidän tarpeisiinsa.

Ollikainen on huomannut valmennustyössä, että monesti työnhakijat itse keskittyvät liiaksi omiin haasteisiinsa. Siksi työhönvalmentajan tulisi kannustaa asiakasta keskittymään enemmän omiin vahvuuksiinsa ja tukea vahvuuksien tunnistamista. Asiakas on jo voinut tottua määrittelemään itseään vamman tai sairauden kautta, vaikka sillä ei olisi merkitystä hänen hakemassaan työtehtävässä. Tällöin asiakasta on hyvä herätellä ajattelemaan, milloin työkykyyn liittyvä haaste on oikeasti relevantti työnhaussa.

Tukena ongelmien jäsentämisessä ja hallinnassa

Ollikaisen mukaan työllistymisen haasteena on työnhakijoiden tilanteiden kompleksisuus ja ongelmien kerääntyminen. Tällöin työhönvalmennuksessa on mietittävä, mistä asiasta asiakkaan kanssa kannattaisi aloittaa. Työhönvalmentaja voi tukea asiakasta ongelmien jäsentelyssä niin, että asiakas kokee oman tilanteensa hallittavampana.

Työhönvalmentaja ei ole joka alan asiantuntija eikä pysty neuvomaan asiakasta tämän kaikissa ongelmatilanteissa Hän kuitenkin pystyy ohjaamaan asiakasta oikeisiin palveluhiin ja olemaan asiakkaan tukena. Joskus työhönvalmentaja toimii ikään kuin tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä, koska hän tuntee asiakkaan tilanteen ja pystyy ottamaan aikaa käydä läpi viranomaisten kanssa käytyä keskustelua.