Siirry pääsisältöön

Aluetoiminta suuntasi Kajaaniin: Kainuun hankeverkoston starttityöpaja 29.9.

ma lokak. 17 12:26:00 2022

Teksti: Minna Tarvainen

Vates on the go! Katkenneestakin ratayhteydestä ja sitä korvanneesta bussikuljetuksesta huolimatta, matka Kajaaniin sujui joutuisasti mukavan keskustelun merkeissä ja pohjoiseen päin mentäessä yhä värikkäämpää ruskaa seuratessa.

Kainuun työpaja Kajaanissa, ihmisiä pöydän äärellä..Kainuun hankeverkoston työpajan tarkoitus oli yhteistyön kehittämisen ohella kartoittaa kohtaanto-ongelmaa asiakkaiden ja hankkeiden välillä sekä polkujen rakentumista hankkeiden ja toimijoiden välillä. Työpaja oli suunnattu erilaisten työllisyyshankkeiden kanssa työskenteleville henkilöille.

Alkupuheenvuorojen jälkeen käydyssä paneelikeskustelussa pääteema nousikin nopeasti esiin muun muassa suunnittelu- ja toteutusvaiheen tasolta lähtevän tuloksekkaan yhteistyön ja organisaatioiden roolin ja vahvuuden tunnistamisen kautta. Ratkaisuiksi ehdotettiin muun muassa toimijoiden keskinäisen tuntemuksen lisäämistä, asiakkaiden tilanteiden ja riskien kartoittamista, hyvää suunnittelua sekä päällekkäisten hankkeiden välttämistä. Hyvien tulosten säilyttämisen apuvälineiksi nostettiin esiin muun muassa palveluiden tuottama lisäarvo ja sen mittaaminen, hankkeiden tulosten juurruttaminen sekä jalkautuvan ohjauksen malli. Onnistuneista hankkeista nostettiin esiin muun muassa Green Care Kuhmo.

Kainuun ammattiopiston (KAO), Spartak Kajaanin ja Kajaanin Hakan case-esimerkissä kuultiin onnistunut hankeyhteistyötarina nuoresta henkilöstä, jolla oli perussairauksia ja vastoinkäymisiä takanaan muun muassa kouluun pääsemisessä. Tarinan onnelliseksi lopuksi muodostui nuoren oppisopimushakemus.

Työpajassa osallistujat pohtivat hankeverkoston hyötyjä, päällekkäisen työn välttämistä, uusia resursseja ja oppimista, hyviä yhteistyökuvioita sekä sitä, miten verkosto voi tuottaa mahdollisimman laajasti vaikuttavia tuloksia.Ihmsiä keskustelemassa pöydän ääressä.

Keskustelun ilmapiiri oli selkeän innostunut ja vastauksissa painottui jo aiemmassakin keskustelussa esiin nousseet kohdat: tiedon ja lisäresurssien saaminen, toiminnan juurruttaminen, asiakkaiden tunteminen ja pitkäjänteisen työn merkitys, vaikutusten laadullinen kirjaaminen sekä näkyvyyden lisääminen. Mutta myös uutta syntyi. Jamboard-alustat täyttyivät lippulappusista ja ideat lensivät.

Kokonaisuutena onnistuneen tilaisuuden konkreettisinta antia oli Kainuun hankeverkostolle syntynyt alusta, joka päätettiin perustaa Kainuun TE-toimiston Teamsiin. Poikkeuksetta jokainen halusi jatkaa yhteistä työskentelyä – niin kasvokkain kuin etänä.

Työpaja järjestettiin yhdessä kainuulaisten järjestöjen ja THL:n työkykyhankkeen ja kuntakokeilun kanssa. Kiitos kaikille hedelmällisestä yhteistyöstä! Erityiset kiitokset monessa mukana olevalle Kajaanin kaupungin työllisyyspäällikkö Milla Tikkaselle, joka järjesti käyttöömme valtuustosalin ja ohjasi vakaalla otteella tilaisuutta.

Kiitos kaikille mukana olleille!