Siirry pääsisältöön

Tule mukaan aluetoimintaan

 

Tavoite ja tarkoitus

Valtakunnallisen aluetoiminnan tavoitteena on osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuuden ja arvostuksen kasvattaminen. Lisäksi tavoitteena on yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistaminen maakunnissa muiden eri toimijoiden kanssa (julkinen ja yksityinen sektori sekä yritykset) sekä toiminnan vaikuttavuuden esiintuominen.

Tarkoituksena on nostaa esiin järjestöjen osallistavaa ja kehittävää työotetta toimintaympäristön muutoksissa sekä vahvistaa järjestöjen roolia osatyökykyisten työllistymisen edistäjänä. Oikea-aikainen ja yksilön työllistymisen tarpeeseen vastaava palveluun ohjautuminen säästää yhteiskunnan resursseja myös tulevaisuudessa.

Esimerkkejä toimintamuodoista

Aluetoiminnassa järjestettävät verkostotilaisuudet keskittyvät ajantasaisen tiedon jakamiseen ja levittämiseen, tutkimustiedon hyödyntämiseen, viestinnällisiin ja vaikuttamisen kysymyksiin sekä järjestöjen palveluprosessien ja toiminnan laadun/vaikuttavuuden kehittämiseen. Tarkoituksena on kehittää työllisyydenhoidon kentän käytäntöjä alueittain.

Koulutukset ja kehittämistyöpajat toteutetaan alueilla toimijoiden omista tarpeista ja toiveista lähtien ja tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden parissa työskentelevät tahot.

Aluetoiminta vahvistaa toimijoiden yhteisten kehittämishankkeiden innovointia ja toimii aktiivisesti toimijoiden asiantuntijuuden yhdistämiseksi. Toiminnassa toimitaan käytännössä yhteisen pöydän kattajina, ja kutsumme pöydän ääreen toimijoita kaikilta sektoreilta ratkomaan yhteisiä työllisyyden haasteita.

Aluekartoitus maakunnittain 2020

Aluetoiminta toteuttaa kesäkuussa ja loppu vuodesta 2020 kyselyn maakunnittain, minkä perusteella tehdään toimintasuunnitelma kullekin alueelle toimijoiden tarpeiden mukaan.

Jatkotyöskentelyn muotoina ovat monimuotoiset toteutustavat; aluekoordinaattoreiden jalkautuminen alueille, käytännönläheiset työstävät työpajat ja koulutukset sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

Ilmoita hanke maakuntasivuille

Yhteystiedot

Aluekoordinaattori
Hanna Ranta-Pitkänen
hanna.ranta-pitkanen(at)vates.fi
044 421 4645

 • Kainuu
 • Kymenlaakso
 • Lappi
 • Länsi-Uusimaa ja pk-seutu
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Varsinais-Suomi

Aluekoordinaattori
Tuuli Riisalo-Mäntynen
tuuli.riisalo-mantynen(at)vates.fi
0440 396 848

 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Itä-Uusimaa ja Keski-Uusimaa
 • Kanta-Häme
 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi
 • Pirkanmaa
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala