Siirry pääsisältöön

Eurajoki etsii kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kunnan sisältä

ke lokak. 18 15:49:00 2017

Teksti ja kuvat: Tiina Jäppinen

Kuvassa Vesa Lakaniemi (vas.) ja Alpo Komminaho

Eurajoen kunnanhallitus päätti yksimielisesti 23.5.2017, että hallintokunnat tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 10 prosenttia toimialansa virkojen ja toimien määrästä. Eurajoki ei enää odota, vaan halusi tarttua härkää sarvista kiinni.

- Päätös on iso asia. Olen toiminut täällä neljä vuotta ja tämä on ensimmäinen kerta, jolloin kunnan sisällä pyritään aktiivisesti yhteisellä päätöksellä tukemaan heikoimmin työllistyvien asemaa, kiittää Eurajoen kunnan perusturvajohtaja Alpo Komminaho päätöksentekijöitä.

Hän pitää myös tärkeänä, että työllistymistä edistävä aktivointitavoite asetettiin seuraavan vuoden talousarvion yhdeksi seurantakohteeksi.

- Mitään ei saavuteta, jos ei ryhdytä konkreettisiin toimenpiteisiin. Tämä on meidän malli, jolla pääsemme nopeasti alkuun, sanoo vuoden 2017 alusta kunnanjohtajaksi tullut Vesa Lakaniemi.

Maaliskuussa 2017 Eurajoen työttömyysaste oli 9,4 prosenttia ja yli 300 tai 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli yhteensä 93 henkilöä. Eurajoki ja Luvian kunnat yhdistyivät vuoden 2017 alussa.

- Haluamme lisätä aktivointitoimintaa avarakatseisesti ja tämä on ensimmäinen askel. Työllisyyttä voidaan ehkä lisätä myös hankintojen kautta, mutta etenemme hitaasti. Ensi syksynä alamme laatia hankintastrategiaa, pohtii kunnanjohtaja Lakaniemi.

Monia keinoja työllisyyden hoitoon

Eurajoella on laskettu, että työmarkkinatukien maksut ovat vuonna 2017 noin 450 000 euroa. Summaa voidaan pienentää, jos kunta tarjoaa ja saa pitkäaikaistyöttömät mukaan kuntouttavaan toimintaan.

Eurajoen kunnassa työllistymistä edistäviä keinoja ovat kuntouttava ryhmätoiminta, kuntouttavan työtoiminnan paikkojen etsiminen kunnan sisältä, yhteistyö palvelujen järjestämisessä Rauman Seudun Katulähetys ry:n kanssa, vammaispalveluissa tehty yhteistyö elinkeinoelämän kanssa sekä Party-hankkeessa tehty kehittämistyö ja kierrätyskeskustoiminnan aloittaminen, mihin sisältyy aikuisten työpajatoiminta.

Kunnassa järjestetään kuntouttavaa ryhmätoimintaa. Kunnanhallituksen päätöksen avulla asiakkaille halutaan tarjota myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja oikeassa työympäristössä kunnan eri toimialueilla.

- Aiemmin työttömällä on ollut mahdollisuus osallistua oikeastaan vain päiväryhmiin, ja kunnassa on ollut vain yksittäisiä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Suurin osa kuitenkin haluaa tehdä töitä ja heillä on paljon erilaista osaamista, muistuttaa perusturvajohtaja Komminaho.

10 prosentin tavoite on Komminahon mielestä kova, mutta toisaalta päätöksessä puhutaan tavoitteista ei velvoitteista. Kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi pitää tavoitetta realistisena. Hän toimi aiemmin Rauman kasvatus- ja opetusjohtajana ja kertoi, että kaupungissa tehtiin samankaltainen päätös jo aiemmin.

- Siellä kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tavoitteeksi asetettiin 15 prosenttia. Kokemukset olivat hyviä, vaikka haasteita oli löytää paikkoja etenkin opetus- ja kasvatuspuolelta, jossa kuty-paikkojen vastaanottajilta edellytetään tiettyjä asioita, sanoo Lakaniemi.

- Suurimpana haasteena ovat ennakkoluulot. Työttömien joukko nähdään helposti perässävedettävinä, eikä havaita ihmisten yksilöllistä osaamista, taitoja ja työhalua. Nyt tehty päätös on kunnan johdon ryhtiliike, pohtii perusturvajohtaja Komminaho.

Alpo Komminaho kehuu myös nuorten työpajaa, mihin toimintaan kysyntää on tuonut myös vuonna 2017 toteutunut kuntaliitos Luvian kanssa

Eurajoen hallintokunnat saavat tukea tavoitteen saavuttamiseksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta, jonka palveluita kunta ostaa Rauman Seudun Katulähetykseltä.

- Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja opastaa hallintokuntia ja auttaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita alkuun työpaikalla ja ottaa vastuuta kokonaisuudesta, kertoo perusturvajohtaja Alpo Komminaho.

Kunnan työllisyydenhoidossa voivat toimia mukana aktiivisesti myös vammaispalvelut. Vammaispalvelujen puolella on tehty yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, minkä ansiosta osa asiakkaista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille osa-aikaisesti TE-hallinnon maksaman palkkatuen avulla. Lisäksi kunta on kaivanut omasta pussistaan tukityöllistämiseen.
Tärkeää työllistämisen edistämisessä ovat myös hankkeiden ja projektien kautta saadut uudet toimintamallit. Eurajoen kunta on mukana ESR:n rahoittamassa Party-hankkeessa, jossa se on onnistunut löytämään kuntouttavan työtoiminnan paikkoja perustamalla kierrätyskeskuksen jaa siihen liittyvän aikuisten työpajan.

- Eurajoki on pieni kunta, minkä takia meidän kannattaa ostaa työllisyyden hoidon palveluita ulkopuolelta. Olemme tehneet sopimuksen Rauman Seudun Katulähetyksen kanssa, sanoo perusturvajohtaja Komminaho.

.