Siirry pääsisältöön

Kuntouttava työtoiminta aktivointitoimenpiteenä

pe lokak. 06 15:08:00 2017

Kuntouttava työtoiminta aktivointitoimenpiteenä

Vuonna 2015 kuntien osuus työmarkkinaosuuden maksusta laajeni. Nykyisin kunnat rahoittavat puolet niiden henkilöiden työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä 300–999 päivää ja 70 % niiden henkilöiden työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä vähintään 1 000 päivää. Kuntakohtaiset tiedot löytyvät Kelan tietokannasta.

Kuntien ei tarvitse kuitenkaan maksaa maksua ajalta, jolloin työtön on aktivointitoimenpiteissä. Työttömien aktivoinnilla ja aktiivisella sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka sisältävät sekä kannustimia että sanktiota. Julkisista TE-keskusten hallinnoimista aktivointitoimenpiteistä sekä neuvonnasta ja ohjauksesta säädetään laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916 ja 29.12.2016/1450).

Kunta järjestää aktivointitoimenpiteenä kuntouttavaa työtoimintaa. Muita työllisyyttä edistäviä palveluita ovat ammatillinen kuntoutus (ent. valmennus- ja työkokeilu), koulutuskokeilut, työvoimakoulutus sekä omaehtoinen opiskelu.

Työtön ohjautuu kuntouttavaan työtoimintaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Kuntouttavan työtoiminnan lakia (2.3.2001/189) sovelletaan sekä aktivointisuunnitelman laatimiseen että kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) ja asiakkaan kesken aktivointisuunnitelman laatimisessa. Asiakkaan yksilöllinen palveluntarve määrittelee, mitä palveluita hänelle aktivointisuunnitelmassa tarjotaan.

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

THL ylläpitää ja kehittää Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjaa yhteistyössä STM:n, TEM:n ja muiden toimijoiden kanssa. Siellä on tietoa aktivointisuunnitelmasta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteista ja sisällöstä, toimeentuloturvasta ja alan lainsäädännöstä.

Käsikirja on tarkoitettu paitsi alan ammattilaisille asiakastyön myös mm. päätöksenteon tueksi.

https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja