Siirry pääsisältöön

Matalan kynnyksen tukea Ohjaamoista

29.05.2020

Teksti: Annemaria Ojanperä
Kuva: Nora Holmberg

Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialaisia palvelupisteitä. Nuoret saavat Ohjaamoissa maksutta apua esimerkiksi työhön, koulutukseen ja asumiseen liittyvissä asioissa. Vaikuttavuustutkimuksessa todettiin muun muassa, että Ohjaamot tehostavat asiakkaiden palveluun pääsyä.

Nuoret tyttö ja poika ja aikuinen mies, jolla on viikset ja parta.Ohjaamoja oli loppuvuodesta 2019 toiminnassa tai kehitteillä yli 70 ympäri Suomen. Niiden palvelut vaihtelevat jonkin verran riippuen kunnan koosta ja kunta- laisten yleisimmistä tarpeista.

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeisiin vastataan esimerkiksi harjoittelemalla yhdessä työpaikkahaastattelua tai auttamalla asumistuen hakemisessa. Nuorta tuetaan löytämään konkreettisia lähitulevaisuuden tavoitteita. Myös erityistä tukea tarvitsevat nuoret saavat Ohjaamoista yleisesti ohjausta sopiviin palveluihin. Tarve on suuri, sillä noin joka toisella suomalaisella on vähintään yksi vamma tai pitkäaikaissairaus, joka voi heikentää työkykyä ainakin tilapäisesti.

Toimintaa koordinoivassa Kohtaamo-hankkeessa selvitettiin vastikään korona- kriisin vaikutusta Ohjaamojen toimintaan. Selvitys paljasti uudenlaisia palveluntarpeita, jotka liittyvät erityisesti lomautuksiin, irtisanomisiin ja Kelan etuuksiin. Kuntouttava työtoiminta on jäänyt monilta kesken. Yleinen epätietoisuus ja huoli tulevasta ovat korostuneet. Myös Ohjaamojen palvelu tapahtuu korona-aikana puhelimitse tai verkossa.

Toiminta tutkitusti vaikuttavaa – systematisointia tarvitaan

Maaliskuussa 2020 julkaistiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittama, MDI Public Oy:n toteuttama tutkimus Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria. Tutkimus vahvistaa käytännön havainnon, jonka mukaan nuoret hyötyvät Ohjaamoista monin tavoin. Erityisesti asiakkaiden palveluun pääsy on nopeutunut ja palveluihin ohjaus on tehostunut. Ohjaamot myös kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä.

Kiitosta sai mm. Ohjaamojen aidosti asiakasta kuunteleva ja ratkaisukeskeinen ote. Myös nuorten itsensä kokemukset monialaisesta yhteistyöstä Ohjaamoissa ovat pääosin positiivisia.

Toiminnan työllisyysvaikutukset syntyvät pääsääntöisesti pitkällä aikavälillä. Erot työllisyysvaikutuksissa Ohjaamoasiakkaiden ja muiden välillä näyttävät kasvavan sitä enemmän, mitä pidempi aika työn- haun alusta on kulunut.

Toisaalta tutkimuksessa todettiin, että poikkihallinnolliset haasteet hankaloittavat Ohjaamoiden toimintaa. Myös palvelujen systematisointia tulisi kehittää, koska eri Ohjaamojen toimintatavoissa on eroja.

Tutkimuksessa peräänkuulutetaankin Ohjaamolakia sekä ehdotetaan yhteistä asiakastietojärjestelmää, joka mahdollistaisi tehokkaan asiakasohjauksen sekä toiminnan tulosten seurannan.

Lisätietoja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivustolta (sivu aukeaa uuteen välilehteen)

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön -lehdessä 1/2020 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)