Siirry pääsisältöön

Meinaatko nukahtaa etätapaamisissa tai kokouksissa? Kyse voi olla siitä, että sosiaalista saavutettavuutta ei ole huomioitu

12.08.2022

Ihmishahmo osallistuu seminaariin kannettavalta tietokoneelta ja nukkuu luennoitsjan puhuessa. Teksti: Hankekoordinaattori Helmi Kallio
Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla
Digityshanke (2021–2023) Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Oletko koskaan ollut etäpalaverissa, jossa olet ollut vähällä nukahtaa? Kyllä, niin minäkin!

Tällöin etätilaisuudessa mitä todennäköisimmin ei ole osattu huomioida sosiaalista saavutettavuutta.
Tein opinnäytetyönäni (YAMK) arviointitutkimuksen digipalveluiden saavutettavuuden arvioinnista. Opinnäytetyössäni määrittelen sosiaalista saavutettavuutta Laitiseen ja Nurmeen (2013, 23–24) viitaten näin:

”Sosiaalinen saavutettavuus ei ole niin näkyvää kuin fyysinen. Se sisältää ympärillä olevien henkilöiden yhteisen toimimisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen, esimerkiksi erityisen oppijan integroitumisen muuhun opiskelijayhteisöön. Sosiaaliseen saavutettavuuteen sisältyvät muun muassa opetus, palveluiden viestintä ja ohjauksen ei fyysiset puolet. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden erilaisuus otetaan huomioon. Esimerkiksi henkilö, jolla on lukivaikeus tai hahmottamisen kanssa ongelmaa, voi opiskella omaan tahtiinsa ja saa tarvitsemansa tuen opiskeluun. Opiskeluympäristön tulee olla rakennettu esteettömäksi, jotta sinne voi osallistua kuka vain.” (Kallio 2019, 26.)Hymyillevä Helmi Kallio, punaiset hiukset ja sininen asuste, silmälasit.

Viittauksessa puhutaan opiskelijoista ja oppimisympäristöstä. Samat säännöt pätevät kuitenkin kaikenlaisiin kuulijoihin. Esimerkiksi lähes kaikki tilaisuutemme Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä järjestetään etäyhteyksien päästä. Niinpä otan esimerkin etäkokouksesta.

  1. Liityt etäkokoukseen, jossa vetäjällä on monotoninen väsyttävä ääni. Hänen katseensa on puoliksi kiinni, hän ei katso kameraan ja diat ovat täynnä pientä tekstiä. Dioja on vaikea seurata ja niissä ei ole mitään visuaalista. Diojen hahmottaminen on haastavaa ja niissä on paljon sinulle vieraita termejä ja sanoja. Lopuksi vetäjä sanoo, että hänellä on kiire seuraavaan paikkaan ja poistuu linjoilta.
  2. Liityt Teamsin kautta kokoukseen, jossa vetäjä katsoo kameraan. Hän toivottaa sinut ja kaikki muutkin tervetulleiksi ja on iloinen siitä, että olette paikalla. Hän on valmistautunut kokoukseen huolella ja tehnyt dioistaan selkeitä ja ytimekkäitä. Hän vahvistaa asiansa visuaalisilla selkeillä kuvilla. Hän on selkeästi kiinnostunut aiheestaan ja esittelee sitä mielellään. Esittelijä kannustaa vuorovaikutukseen ketään pakottamatta ja kysyy mielipiteitä esimerkiksi digitaalisin kyselyin pitääkseen kuulijoidensa mielenkiinnon yllä ja saadakseen kaikkien mielipiteet ja ajatukset kuuluviin. Lopuksi hän kiittää kaikkia osallistumisesta ja toivottaa hyvää päivänjatkoa.

Kummassa kokouksessa asia meni kuulijoille paremmin perille? Kummassa kokouksessa kuulijat kokivat itsensä ja osallistumisensa tärkeäksi? Ihan oikein, vastaus on kaksi!

Sosiaalisen saavutettavuuden huomioon ottaminen

Työelämässä kokouksia järjestetään yhä enemmän etänä ja hybridinä. Monilla on kädet täynnä tekemistä. Kiire heikentää mahdollisuuksiamme keskittyä sosiaalisen saavutettavuuden parantamiseen.

Miksi sosiaaliseen saavutettavuuteen panostaminen kannattaa? Luomalla toisia kunnioittavan ja arvostavan ilmapiirin ja ympäristön saamme aikaan motivoitumista ja arvostusta. Tämä mahdollistaa osallistumisen fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista haasteista huolimatta. Motivoitunut kuulija osallistuu käsiteltävään teemaan, vaikka se olisikin hänelle haastava tai vaikea. Kun kuulijalle luodaan tunne, että hänen läsnäolollaan on merkitystä, hänen motivaationsa kasvaa. Tämä puolestaan edistää hänen keskittymistään itse käsiteltävään teemaan.

Kokeile ensi kerralla esimerkiksi jotain näistä:
– Aktivoi kuulijoita etä- tai lähikokouksessa jollakin digitaalisella kyselyllä tai pelillä.
– Panosta esityksesi diojen selkeyteen.
– Keskity katsomaan kameraan tai yleisöön ja muista ryhti.
– Tarjoa mahdollisuus digitukeen.
– Tarjoa mahdollisuus saada esitys kuulijan haluamassa muodossa esim. isommalla fontilla.

Sosiaalinen saavutettavuus koostuu pienistä jutuista. Kokeile! Voit yllättyä positiivisesti!

Lähteet:

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön -lehdessä 1/2022 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!