Siirry pääsisältöön

Selvitys osatyökykyisten Suomen mallista johti Välittäjä Oy:n perustamiseen – Välityömarkkinoiden tulevaisuus alkaa hahmottua

24.06.2021

Teksti: Meeri Riihelä ja Jukka Lindberg
Kuva: iStock

""

Tullin pääjohtaja, selvityshenkilö Hannu Mäkinen luovutti helmikuussa työministeri Tuula Haataiselle selvityksen osatyökykyisten Suomen mallista. Selvityksen pohjalta Suomeen on päätetty perustaa uusi (liiketoimintaperiaatteella toimiva) välityömarkkinatoimija, Välittäjä Oy. Mallin tarkoitus on muodostaa lisää työpaikkoja ja tarjota osatyökykyisille henkilöille tukea työllistymiseen.

Uudessa mallissa toiminta jakautuu palvelutoimintoon ja liiketoimintaan. Vaikeimmassa asemassa olevat osatyökykyiset henkilöt siirtyvät TE-toimistosta palvelutoimintoon, jossa kartoitetaan mm. heidän työkykyään ja palveluntarvettaan. Liiketoiminta puolestaan rekrytoi työntekijöitä palvelutoiminnon puolelta.

– Mäkisen selvityksen suurin arvo on siinä ehdotettavassa uudessa toimintamallissa. Tältä osin erityisen merkittävinä näen pohdinnat uuden toimijan kohderyhmästä, toimijan roolista nykyisen välityömarkkinakentän täydentäjänä sekä toiminnan operatiivisen järjestämisen vaihtoehdoista, kommentoi Vatesin kehittämispäällikkö Jukka Lindberg.

Selvityksen taustalla on hyödynnetty Suomessa muutama vuosi sitten toteutetun työpankkikokeilun ja Ruotsin Samhall-yhtiön kokemuksia. Samhall on valtion omistama yritys, joka työllistää osatyökykyisiä henkilöitä ja tukee työntekijöiden siirtymistä avoimille työmarkkinoille.

Lindbergin mukaan selvityksessä käsitellään luovasti myös Samhallin sisällä ja Ruotsissa laajemminkin käynnissä olevaa pohdintaa mallin tulevaisuudesta.

– Esitetyssä mallissa pystytään hyödyntämään Ruotsissa kehitettyä utvecklingsanställning-palvelun mallia, jonka vahvuutena näen siinä olevien nuorten intensiivisen, työkokemusta ja osaamista rinnakkain kehittävän sekä avoimin mielin työelämän suuntaa haarukoivan toimintatavan.

Järjestöt mukana vaikuttamassa sisältöihin

Myös järjestötoimijat ovat päässeet vaikuttamaan mallin sisältöihin sekä tarjonneet apua selvityksen taustoittamiseen. Mäkinen pyysi näkemyksiä mm. Vates-säätiöltä ja monelta Vatesin koordinoiman Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän toimijalta. Vates toimitti Mäkiselle kentän näkemyksiä esimerkiksi koostamalla muistion välityömarkkina-aiheisesta tilaisuudesta, johon osallistui 90 kentän toimijaa.

- Olemme Vatesissa iloisia siitä, että olemme voineet olla vahvasti mukana selvityshenkilö Mäkisen tukena mm. taustatietojen keräämisessä ja lausuntoprosessissa. Mäkinen on onnistunut selvityksessään ottamaan hyvin huomioon lausunnoissa esitettyjä argumentteja, kertoo Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen.

– Yhteistä kehittämistyötä tehdään mielellään myös jatkossa. Jatkokeskustelut sekä asiakkaita edustavien järjestöjen että palveluja tuottavien välityömarkkinatoimijoiden kanssa on hyvä aloittaa saman tien, lisää Lindberg.

Toimintamalli ja rahoitus yhteiseen keskusteluun

Mallin kohderyhmää ovat erityisesti vaikeammassa asemassa olevat osatyökykyiset henkilöt, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea työllistymiseensä. Silloin nykyiset tuet, palvelut ja välityömarkkinatoimijat riittävät selvityksen mukaan paremmin tukemaan muiden osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Suomen mallin ei ole tarkoitus korvata nykyistä palvelujärjestelmää, vaan täydentää sitä.

– Kaikki toimijat ovat varmasti samaa mieltä siitä, että Suomen mallin on perusteltua muodostaa nykyisten rakenteiden ja julkisten palvelujen varaan ja niitä täydentämään, kuten Mäkinen selvityksessä toteaa. Lisäksi laskelmissa esitetty kustannusneutraalin toimintamallin tavoite verrattuna nykyisiin palveluihin kuulostaa positiiviselta. Monestihan muutoksia on viivytetty, kun pelkona on ollut kustannusten nousu, Pakarinen pohtii.

Lindberg painottaa, että toiminnan todellista yhteiskunnallista kustannusvaikutusta sekä taloudellisten ja muiden hyötyjen arviointia on tarpeen tarkentaa.

– Tältä osin perinpohjainen analyysi koko työllisyyspolitiikan tulevaisuuden rahoitusmallista olisi paikallaan, mielellään yhdessä toimialan kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman kanssa.

Sosiaalipoliittisia ja taloudellisia päämääriä

Vaikka Suomen malli luultavasti tuleekin kuormittamaan julkista taloutta, pidemmällä tähtäimellä se myös lisää työllisyyttä ja kasvua. Talouskysymysten lisäksi painoarvoa saavat myös sosiaaliset arvot, yhteiskuntavastuu ja yksilön oikeus työhön. Mäkisen mukaan osatyökykyisten työllistämisen edellytysten parantamisella ja työllistämisellä tavoitellaankin sekä taloudellisia että sosiaalipoliittisia päämääriä.

- Taloudelliselta kannalta toiminta tuo kustannuksia julkiselle taloudelle, mutta toisaalta lisää työllisyyttä. Sosiaalipoliittisten perusteiden kannalta osatyökykyisten työllistäminen on selkeästi positiivista toimintaa. Näiden taustatietojen takia onkin perusteltua, että perustetaan Välittäjä Oy, summaa Pakarinen.

Hallitus päätti huhtikuun lopun puoliväliriihessä perustaa Välittäjä Oy:n, joka palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin. Yhtiölle asetetaan tavoitteeksi, että osa työntekijöistä työllistyy lopulta muun työnantajan palvelukseen avoimille työmarkkinoille. Välittäjä Oy:n perustamisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan 1 000 lisätyöllistä.

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön -lehdessä 1/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!