Siirry pääsisältöön

Tieto karttuu jatkuvasti verkostoissa

24.09.2020

Teksti: Kaija Ray ja Anne Korhonen
Kuva: iStock

""Verkostojen koordinointi ja erilaisissa verkostoissa aktiivisesti toimiminen on korostunut vuosi vuodelta yhä enemmän Vatesin kehittämistoiminnassa. Tämä näkyy yhtä lailla henkilökohtaisissa kontakteissa, eri ammattilaisten yhteen saattamisessa kuin eri organisaatioiden kesken.

Verkostoissa on voimaa -sanonta on kaikille tuttu, ja yhteistyön tekemistä yleensä kannatetaan, mutta joskus nämä jäävät roikkumaan ilmaan vailla riittävää konkretiaa. Verkostot tarvitsevat usein vetäjäkseen riippumatonta koordinoijaa, ja silloin luotetaan säätiömme rooliin.

Verkostot toisaalta ruokkivat myös itse itseään. Saamamme palaute kentältä toistaa tiiviisti sitä sanomaa, että Vatesin kanssa halutaan toimia yhteistyössä, koska toimijat ovat havainneet meillä olevan erittäin laajat ja monipuoliset kontaktit työllisyyden edistämisen eri osa-alueisiin ja sidosryhmiin. Mietimmekin toistuvasti, keitä tarvitaan avuksi minkäkin haasteen ratkaisemiseen samalla oman roolimme kirkkaana säilyttäen.

Työllisyys edellä -motto ohjaa toimintaamme ja määrittää, miten sovimme työnjaosta eri yhteyksissä. Toisaalta saamme kiitosta siitä, että teemme yhdistävää työtä ja autamme toimijoita löytämään uusia, joskus yllättäviäkin kumppaneita työnsä tueksi.

Tervetuloa kehittämisryhmiin!

Verkostojemme ytimen muodostavat kehittämistoiminnan omat tai sen koordinoimat verkostot: Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä, Työllistämisyksiköiden johdon ryhmä sekä Välityömarkkinatoimijoiden verkosto ja yhteistyöryhmä. Nämä ovat mahdollistaneet ratkaisujen tuomisen ohjauksen ja valmennuksen ammattilaisten työn arkeen sekä kehittämistoiminnan näkökulmien esiin nostamisen valtakunnallisiin rakenteisiin. Yksi käytännön tavoista tulla mukaan kehittämisryhmien toimintaan on tilata uutiskirjeitämme (http://uutiskirje.vates.fi/) ja liittyä ryhmien jäseneksi (https://www.vates.fi/vates/verkostot-2/).

Katamme pöydän ja tarjoamme puitteet yhteiselle työlle. Tätä työtä jatkamme tulevinakin vuosina kutsumalla eri sidosryhmien edustajia käytännönläheisiin työpajoihin, joiden tavoitteena on jakaa tietoa ammattilaisten kesken ja hankkia meille tärkeää tietoa niistä kehittämisen kohdista, jotka kentällä koetaan tärkeiksi. Meihin voit myös ottaa rohkeasti yhteyttä osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen kehittämisen asioissa. Yhdessä kartuttamamme tiedon avulla edistämme työllistymiseensä tukea tarvitsevien matkaa kohti työtä ja siellä pysymistä.

Hankkeet täydentävät kehittämistoimintaa

Toimintaympäristömme on viime vuosina ollut jatkuvassa muutoksessa ja nopeiden muutosten rinnalla on syytä tarkastella myös pitkäkestoisia suuntauksia. Vatesin kehittämistoiminnassa pohdimme yhdessä muiden kanssa, mitä toimenpiteitä kannattaisi toteuttaa hankkeina toimialan kehittämiseksi.

Olemme muutaman vuoden ajan käyneet systemaattisia keskusteluja verkostojemme kanssa niistä teemoista ja tarpeista, joita olisi mielekästä toteuttaa hankkeina. Teemme myös aiesopimuksia, jotta sopivan haun auetessa pohjatyö on jo tehty. Saamme arvokasta tietoa muualla tehtävästä hanketyöstä osallistumalla ohjausryhmiin. Näitä on vuositasolla 9–12.

Päärahoittajamme STEAn lisäksi seuraamme aktiivisesti ESR:n tuomia mahdollisuuksia sekä tutkimme jonkin verran myös muita rahoituslähteitä. Viimeisen vuoden aikana olemmekin saaneet rahoitusta myös työssä pysymisen tukemiseen (Työsuojelurahasto) ja kuntien työllistymisyksiköiden laadun kehittämiseen (Kunnallisalan kehittämissäätiö). Rahoitusta on haettu mm. myös sellaisten henkilöiden tukemiseen, joilla on työllistymisen esteenä useampi diagnoosi ja siksi vaikea löytää itselleen sopivia työllisyyspalveluja.

Osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden määrä ja tieto siitä, miten iso osa heistä voisi työllistyä, on edelleen vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, koska kattavia ja yhdenmukaisia tilastoja ei ole. Asiasta tulee kehittämistoiminnalle usein kyselyjä niin viranomaisilta, järjestötoimijoilta kuin tiedotusvälineiltäkin. Tämän selvittämiseksi pyrimme löytämään erillisen rahoituksen.

Hankkeiden avulla on mahdollisuus toteuttaa kaikkia strategiamme painopisteitä; valtakunnallista asiantuntijuutta, kokoavaa yhteistyötä ja monimuotoisen työelämän kehittämistä. Ne ovat tärkeä osa pienen asiantuntijaorganisaation työtä, eikä niiden rooli ole lähiaikoina muuttumassa. Omavastuuosuus rahoituksesta pitää kuitenkin hankkeiden määrän rajallisena ja täydentävänä osana kehittämistoimintaa.

Meneillään olevat Vatesin hankkeet:
Ilona - sosiaalinen yritys väylänä mielekkääseen työhön (ESR, päätoteuttaja Silta-Valmennusyhdistys), 2018 - 2021

Vesku - verkkovalmennuksella ja tuetulla työkokeilulla
kohti koulutusta ja työtä (ESR, päätoteuttaja Silta-Valmennusyhdistys), 2020 – 2022

Lue myös kehittämispäällikkö Jukka Lindbergin artikkeli Monimuotoinen työelämä vaatii monimuotoiset raamit

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön Monimuotoinen työelämä -extralehdessä 2020 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!