Siirry pääsisältöön

Välityömarkkinamallin oltava osa työllisyyspalveluita ja alueellisesti kattava

19.11.2020

Teksti: Kati Savela-Vilmari
Kuva: Tiina Jäppinen

Hallitusohjelmassa on yhtenä tavoitteena edistää osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymistä. Yksi keino on ns. välityömarkkinoilla työllistämisen Suomen malli. Tässä artikkelissa esitellään Vatesin näkemyksiä siitä, mitä piirteitä naapurimaan mallista voisi soveltaa Suomessa.

Jukka LindbergSuomen mallin tarkoituksena on vahvistaa osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille. Tämä tapahtuu tarjoamalla tuettu työpaikka sekä siirtymiseen tarvittava koulutus ja muu tuki. Tavoitteena on myös edistää vammaisten oikeutta palkkatyöhön ja tarjota riittävän pitkäkestoinen työpaikka niille, jotka eivät työllisty avoimille työmarkkinoille.

Mallin pohjana on tarkoitus hyödyntää Ruotsin valtion omistaman Samhall-yhtiön ja Suomessa muutama vuosi sitten toteutetun työpankkimallikokeilun kokemuksia.

Samhall luo työpaikkoja vammaisille henkilöille ja rakentaa heille siirtymiä avoimille työmarkkinoille avustaen siirtymissä. Työkykyä on oltava riittävästi 50-prosenttiseen työaikaan. Työntekijöiden työkykyä ja työelämävalmiuksia vahvistetaan suunnitelmallisesti.

Syksyllä 2020 Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen alkoi tehdä selvitystä mallista, jonka on määrä valmistua 31.1.2021. Mäkinen pyysi näkemyksiä mallin sisällöstä mm. järjestöiltä, mukaan lukien Vates-säätiö ja moni muu säätiön koordinoiman Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän toimija.

Samhall tunnetaan Vatesissa hyvin parinkymmenen vuoden ajalta.

Työkyvyn ja työllistymismahdollisuuksien arvioinnin laatu tärkeää

Vates vastasi selvityshenkilö Mäkiselle, mitä Samhall-mallin piirteitä Suomeen voisi soveltaa ja mitä muuta olisi huomioitava. Vates korosti, että malli ei saa olla irrallinen toimi eikä määräaikainen hanke, vaan se pitää toteuttaa osana työllisyyspalvelujen kokonaisuutta.

Samhallin toimintatavoista olisi hyvä omaksua esimerkiksi se, että mukaan otetaan vain henkilöt, jotka eivät muilla tukitoimilla työllisty. Myös työkyvyn ja työllistymismahdollisuuksien arvioinnin on oltava laadukasta.

Keskeinen ratkaistava asia on rahoitus.

– Mallille pitäisi taata oma, nykyisten työllisyyspoliittisten rahoitusinstrumenttien ulkopuolinen rahoitus, joka määräytyy sen mukaan, paljonko yhtiö työllistää. Valtion tulee vastata toiminnan käynnistämisestä ja jatkuvuudesta, kehittämispäällikkö Jukka Lindberg totesi mallin edellytyksistä Suomessa.

Mallin pitää Vatesin mukaan rakentua nykyisen, pitkälti kunta- ja järjestöpohjaisen toimintamallin pohjalle ja siinä on huomioitava alueellinen kattavuus.

Lisäksi Vates painotti mm. työhönvalmennuksen roolia nivelvaiheissa sekä etuuksien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen ja palkan yhteensovittamisen ongelmien ratkaisemista.

– Samhallin tapainen toimintamalli voisi olla Suomessa hyvä lisä välityömarkkinoille, mutta se ei tarjoaisi suinkaan kaikille sopivinta polkua työelämään.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!