Vates-säätiön hankkeet

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Hankkeemme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -tutkimus (2019 - 2020)

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kunnissa pystytään jatkossa tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ensisijaisesti tarkastellaan ohjauksen toimintatapojen ja työllistymisen edistymisen välistä vaikuttavuutta. 

Hankkeen pilottialueena toimii Lahti ja yhteistyökumppanina Lahden Työn Paikka Oy. Pilottialueella testataan tutkimuksen laadullisen aineiston keräys- ja analysointimenetelmät ja muokataan niitä tarpeen vaatiessa muita case-alueita varten. Aineistonkeruu muilla case-alueilla tehdään syyskaudella 2019.

Yhteyshenkilö: Anne Kallio, anne.kallio(at)vates.fi

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -sivulle


Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä (2019)

Koulutushankkeen tarkoituksena oli kasvattaa henkilöstön edustajien osaamista ja edellytyksiä toimia monimuotoisuuden edistäjinä omissa työyhteisöissään. Tarkoituksena on lisätä yrityksissä toimivien henkilöstön edustajien osaamista niissä tilanteissa, kun työntekijät tarvitsevat tukea ja apua työssä jatkamiseen.

Hankkeen tuloksena syntyi avoin koulutuskokonaisuus- ja materiaali, joka on saatavissa ja hyödynnettävissä työyhteisöjen sisällä. Vates-säätiön sivut toimivat materiaalin kotipesänä.

Vates-säätiö hallinnoi hanketta. Kumppaneina ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Hyvinvointiala HALI ry. Hanke toteutettiin Työsuojelurahaston tuella.           

Lue lisää TSR-hankkeesta

Työn tukena -materiaalin sivulle

Yhteyshenkilö: Kaija Ray, kaija.ray(at)vates.fi

 


KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke (2017 - 2019)

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tavoitteena on rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattaa palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. Vates on projektin koordinoija ja alueellisten toimijoiden yhteen kokoaja. Lisäksi tavoitteena on auttaa kehittämään järjestöjen ja toimijoiden profiilit sellaiseksi, että ne omassa toiminnassaan voivat nostaa työllistymisen tuen ja työllistymisen palveluiden osuutta.

kekon sivuille

Yhteyshenkilöt:
Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä
tuuli.riisalo-mantynen(at)vates.fi
meeri.riihela(at)vates.fi

 Muiden kuin Vates-säätiön koordinoimat hankkeet:

OPTY (Opitaan työhön yhdessä) 2018 - 2020

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke. Sen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevia palveluita. Hanketta koordinoi Invalidisäätiö. Vates toimii hankekumppanina yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Kehitysvammaliiton kanssa. 

OPTY-hankkeen sivuille 

Yhteyshenkilö Vatesissa: Anne Korhonen, anne.korhonen(at)vates.fiIlona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (2018 - 2021)

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Hanketta varten tehtiin vuonna 2018 ESR-rahoitteinen valmisteluhanke, jonka tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.

Ilona-hankkeen esiselvityksen voi lukea täältä

Ilona-hankkeen sivulle

Yhteyshenkilö Vatesissa: Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi