KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke

KeKo on kolmivuotinen (2017-2019) hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö / STEA Veikkauksen tuotoilla.

Tutustu KeKo-hankkeeseen

Käsikirjasta tukea yhteistyöhön

KeKo julkaisee syksyllä 2019 käsikirjan työllisyydenhoidon yhteistyöhön. Julkaisu on suunnattu erityisesti työllistymistä edistäville järjestötoimijoille. Sen pohja on rakennettu eri puolilla maata järjestetyissä työpajoissa yhdessä työllisyysasiantuntijoiden kanssa.

Käsikirja tarjoaa kättä pidempää ennen kaikkea uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja jo olemassa olevien yhteistyömallien vahvistamiseen. Siihen koostetaan muun muassa konkreettisia ratkaisuja, vinkkejä, työkaluja ja eri alueiden hyviä käytänteitä.

Työskentelyä Porin Käskirja-työpajasta.

Jos haluat ehdottaa sisältöjä, kommentoida käsikirjan tekstejä tai kysyä lisätietoja, ota yhteyttä hankesihteeri Meeri Riihelään: meeri.riihela(at)vates.fi.

KeKo Extran teemana Yhteinen vaikuttamistyö

KeKo Extran kansikuvaUusimman Kyvyt käyttöön Extra -lehden teemana on Yhteinen vaikuttamistyö. KeKon tuottamassa lehdessä kerrotaan esimerkkejä erikokoisten järjestöjen tavoista tehdä vaikuttamistyötä omalla alueellaan tai valtakunnallisesti.

Extrassa kerrotaan muun muassa asennevaikuttamisen merkityksestä vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisessä, yrittäjien keskeisestä roolista työllistämisessä, Klubitalojen toiminnasta sekä Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelmasta. Myös SOSTE sekä TOIMI-työvalmennussäätiö kuvailevat vaikuttamistyötään. 

Lehteä voi tilata haluamansa määrän osoitteesta viestinta(at)vates.fi

Lue KeKo Extra pdf-muodossa tästä

Kiinnostaako kilpailutukset?

KeKo-hanke, Kumaja-kumppanuusverkosto ja Hyria säätiö järjestivät keskiviikkona 6.3.2019 Uudenmaan työllistymisen ja kuntoutuksen parissa toimiville järjestöille suunnatun tilaisuuden, jossa paneuduttiin erityisesti kasvupalveluihin sekä kilpailutuksiin liittyviin teemoihin. Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroissa korostui eri toimijoiden välisen yhteistyön ja kumppanuuden merkitys rakenteellisten muutosten aikana.

Katso tästä tallenne tilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroista

Kehittämisen koordinaatiohanke – KeKo kasataan komeaksi yhdessä!

Vatesin edellinen Välityömarkkinat osana työelämää -projekti osoitti, että toimijoiden kesken tarvitaan uutta luovaa yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla. Asiat etenevät samaan aikaan nopeasti ja hitaasti ja kokonaisuuden hahmottaminen on saamamme palautteen mukaan koko ajan hankalampaa. Nyt on yksinkertaisesti niin monta palloa yhtä aikaa ilmassa ja pari lienee jo tippunut huomaamattamme maahan.

Tällä toimialalla on runsaasti verkostoja ja välillä tuntuu, että samat toimijat pohtivat asioita yhdessä – tilaisuuden otsikko vain vaihtuu. Samaan aikaan jonkin keskustelutilaisuuden tai työpajan jälkeen voimme saada palautetta, että paikalla olivat aivan väärät tahot, jotta asiat todella etenisivät.

Yhteistyötä tehdään, mutta myös sen puutetta kritisoidaan. Kuulemme siiloista, byrokratian tuomista rajoista, aidon moniammatillisuuden puutteesta jne. Verkostoihin ollaan joskus myös väsyneitä, mutta toisaalta niiden merkitys todetaan aivan välttämättömäksi. Verkostotyö onkin oma taitolajinsa.

Ilmassa on paljon epävarmuutta, mutta meidän ei kannata kiusaantua sen läsnäolosta vaan tutkia sitä. Lea Nikula Nuorten Ystävistä totesi Kuntoutuspäivien paneelissa, että pitää uskaltaa olla tietämättömyyden äärellä. Kuinka tuttua, mutta kuinka totta.

Ota siis KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke käyttöösi ajattelun apuna, jäsennyksen välineenä. Istu sen kattaman keskustelupöydän ääreen ja anna ideoiden virrata. Meillä monella on useita uhkakuvia mielessä, mitä uudistukset tuovat tullessaan järjestökentälle. Miten selviämme resurssien vähenemisestä, miten kehitämme omaa toimintakulttuuriamme turvataksemme järjestöjen elinvoiman. Meitä kaikkia tarvitaan yhtä lailla näiden uhkakuvien karkottamiseen kuin mahdollisuuksien todentumiseen. On meistä itsestämme kiinni, jäämmekö kiinni pelkoihin.

Tervetuloa yhteiseen sparraukseen, otathan yhteyttä!


Yhteystiedot

Hankekoordinaattori Tuuli Riisalo-Mäntynen
tuuli.riisalo-mantynen(at)vates.fi
0440 396 848


Hankesihteeri Meeri Riihelä
meeri.riihela(at)vates.fi
044 773 5708