Job Shadow Day Finland

På svenska

Suomeksi

In English

Job Shadow Day laajeni vuonna 2016 kattamaan lähes koko Suomen. Yli 180 työnantajaa tarjosi yli kahdellesadalle työnvarjostajalle mahdollisuuden tutustua kiinnostavaan työhön 27.4. Eniten työn seuraajia kiinnostivat lehdet ja radio. Palvelu- ja kaupallinen ala, eläinhoito, kahvilat, ruokakaupat, kukkakaupat ja kirjastot kuuluivat suosituimpiin kohteisiin. Myös pelastuslaitos, teatterit, poliisi, merenkulku ja autoliikkeet saivat varjostajia. Yli 30 lähettävää tahoa auttoi työnvarjostajia löytämään ja sopimaan kiinnostavan kohteen.

Job Shadow Day on yhteiseurooppalainen päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä. Päivä on erityisen sopiva nuorille, jotka tahtovat tietää enemmän heitä kiinnostavasta työstä ja miten työt tehdään tällä toimialalla.

Päivän aikana henkilö tutustuu valitsemaansa työhön. Työnantaja ojentaa auttavan käden antamalla mahdollisuuden työn seurantaan siten, että henkilökuntaan kuuluva ottaa työn seuraajan vastaan  ja opastaa sekä näyttää hänelle työn sisällön.

Kaikkien työ on arvokasta. Mitä paremmin osaaminen ja kyky vastaavat työtehtävää, sitä paremmin työ tulee tehdyksi. Job Shadow Day on eurooppalainen päivä jonka tarkoitus on näyttää etät myös toimintarajoitteiset henkilöt voivat olla täysin työkykyisiä oikeassa työssä. Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa.

Kuvassa työn seuraaja Sanja Jern keskustelee kansanedustaja Markku Pakkasen kansa Eduskunnassa.

Takaisin

Job Shadow Day 27.4  utvidgades i år till att täcka merparten av Finland. Mer än 180 arbetsgivare gav över200 jobbskuggare chansen att bekanta sig med ett intressant arbete. Mest intresserade tidningar och radio. Servicesektorn var populär, bland topparna fanns djurskötsel, caféer, mataffärer, blombutiker och bibliotek. Även räddningsverk, polisen, sjöfart och bilfirmor fick jobbskuggare. 33 sändande parter hjälpte jobbskuggarna att hitta och avtala om jobbskuggning av intressant arbete.

Job Shadow Day är en sameuropeisk dag som är till för personer som till följd av livssituation, sjukdom eller skada befinner sig i utsatt ställning på arbetsmarknaden. Dagen är särskilt lämplig för unga människor, som vill veta mer om ett visst jobb eller hur arbetet går till inom en viss bransch.

Under Job Shadow Day bekantar sig en person med ett intressant jobb. Arbetsgivare räcker ut en hjälpande hand genom att ge chansen till jobbskuggning och låta en anställd ta emot jobbskuggaren och visa hur en arbetsdag går till.

Allas arbete är värdefullt. Ju bättre kunnande och förmåga motsvarar arbetsuppgifterna desto bättre jobb blir gjort. Job Shadow Day är en europeisk dag vars syfte är att visa att också personer med funktionsnedsättning kan vara fullt arbetsföra i rätt arbete. Då vi ändrar våra attityder förändrar vi världen.

På fotografiet Vates jobbskuggare Sanja Jern flankerad till höger av verkställande direktör Jaana Pakarinen och till vänster av juridiska experten Teppo Rautjärvi.

Tillbaka


Job Shadow Day was a great success in Finland. More than 200 jobshadowers participated on Wednesday 27 covering an area from Helsinki to Rovaniemi and from Turku to Lappeenranta.

Job Shadow Day is a day for a person in a vulnerable position in the labor market as a consequence from life situation, illness or disability. The day is particularly suitable for young people who want to know more about the particular job or how work is done in a certain field of industry.

During the day the person is offered the chance to learn how the interesting job is done. Employers reach out a helping hand by giving the chance for job shadowing of an employee who explains and demonstrates how the work is done.

Everyone's work is valuable. The better the knowledge and skills corresponding of a person are suited to a job, the better the job gets done. Job Shadow Day is a European Day which aim is to show that people with disabilities may be completely fit in the right job. By changing our attitudes we change the world.

Top of page

JSD logo suomi

Det räcker ofta med litet hjälp.
Usein pieni apu riittää.
A little help is often enough.

Job Shadow Day bygger på frivilligt samarbete med målet att aktivera alla resurser.
Job Shadow Day koordineras i Finland av Vates-stiftelsen, som även i år försäkrar jobbskuggarna. 

Walter Fortelius
Aktivera resurser vid Vates
+358 44 546 4987
walter.fortelius(a)vates.fi

Job Shadow Day rakentuu vapaehtoiseen yhteistyöhön jonka pyrkimyksenä on ottaa kaikki kyvyt käyttöön.
Eurooppalaista päivää  koordinoi Suomessa Vates-säätiö, joka myös tänä vuonna vakuuttaa työn seuraajat.