Siirry pääsisältöön

Kiip-IT – pedagoginen osuuskunta

15/11/2016

Osuuskunnasta työtä –juttusarja ilmestyi Kyvyt käyttöön –lehdessä 2/2016. Sarjan kaikki osat: Osuuskunnat kiinnostavat jälleen | Kiip-IT - pedagoginen osuuskunta | Taidokkaat - monimuotoinen osuuskunta | Kuntouttavasta työtoiminnasta osuuskuntalaiseksi | Tamrinki hiipui - pelisäännöt puuttuivat | Onko osuuskunnan jäsen palkansaaja vai yrittäjä?
Teksti: Tiina Jäppinen

Kiip-IT on Kiipulan ammattiopiston datanomiopiskelijoiden perustama osuuskunta, jonka jäsenet ovat opiskelijoita, opettajia tai valmentajia. Osuuskunnan kautta opiskelijat voivat tehdä työssäoppimista oikeissa töissä. Kiip-IT tarjoaa tietotekniikkapalveluita. Opiskelijat huoltavat tietokoneita, antavat ohjelmistokoulutusta sekä tekevät mm. mainoksia ja videoita. Työtä tehdään myös asiakkaan luona.

- Kiip-IT on pedagoginen osuuskunta ja kannustaa oppilaita käytännönläheiseen oppimiseen tiimissä. Täällä tehdään oikeita töitä ja toiminta on aitoa tekemistä, kehuu datanomien ohjaaja ja tiimivalmentaja Mikko Kurkinen, joka itsekin on osuuskunnan jäsen.

- Työharjoitteluja ei jätetä missään nimessä pois, vaan osuuskunnassa tehty työ toimii tukena, kun kohdataan työnantajia, kertoo Kurkinen.

Kiip-IT perustettiin vuonna 2014 ja on toiminut pioneerina Kiipulan ensimmäisenä osuuskuntana. Sittemmin opistolla on alkanut osuuskuntatoimintaa myös puutarha- ja metsäpuolella. Kiipula-säätiö myös hallinnoi kolmivuotista ESR:n rahoittamaa valtakunnallista osuuskuntatoiminnan kehittämishanketta, Osallisuutta osuuskunnista (2015-2018).

Yhdessä työskentelyä

Osuuskunta on muuttanut tapaa opiskella. Opiskelijat ovat kiinnostuneita jäämään osuuskuntaan myös opintojen jälkeen.

- Aiemmin kukin opiskeli pari vuotta asioita näyttöruutunsa äärellä, eivätkä opiskelijat välttämättä tienneet edes toisella puolella luokkaa olevien nimiä, muistelee Kurkinen. Samaa sanovat datanomiopiskelijat.

- Tuskin olisimme tutustuneet toisiimme yhtä hyvin ilman osuuskuntatoimintaa. Jos olisi oltu normaalisti luokkahuoneessa, tuskin tuntisin Samua tai ketään muutakaan, sanoo Juuso Sihvola, joka on ollut Kiip-IT:issä sen perustamisesta lähtien.

- Verrattuna muihin opiskelijoihin tulee osuuskuntalaisten tulee oltua enemmän työskentelyn ja palaverien kautta, sanoo myös Samu Räsänen, osuuskunnan puheenjohtaja.

- Seuraan mielelläni osuuskunnan kehitystä. Täältä saa kokemusta asiakastöistä ja kontakteja yritysmaailmaan ennen kuin menee työharjoitteluun, jatkaa Räsänen.

- On aika vaikeaa selittää muille, mikä tää osuuskunta on, mutta jään tähän mukaan mahdollisimman pitkään, uskoo myös Henri Jokinen. Hän nojaa tuolin selkänojaa ja jatkaa: - Alussa tuntui vaikealta istua kokouksissa ja ryhmissä, kun en ollut tottunut sellaiseen. Pikkuhiljaa, kun ei ollut painetta, olen saanut vähän enemmän itsestäni sosiaalisuutta irti.

Osuuskunta Kiip-IT:issä toimiminen on aika joustavaa ja ryhmähenki hyvä. Osasyynä on se, että esimerkiksi työtä tekevät kokeneempi ja aloitteleva opiskelija yhdessä, jolloin vältytään Samu Räsäsen mukaan turhalta kitkalta. - Opintojen keskeytyksiä tulee toki aina, mutta niillä ei ole ollut tekemistä osuuskunnan kanssa.

Tietokonehuoltojen lisäksi osuuskunta on toteuttanut eri yhteisöjen kanssa projekteja, joissa on tehty esimerkiksi mainosvideot tai esite. Niistä on saatu hyvää kokemusta projektityöstä ja saatu asiakaspalautetta. Räsänen sanoo vaatimattomasti, että välillä on vaikea uskoa kaikkia kehuja, mitä osuuskunnan töistä on saatu.

Jäsenyys kiinnostaa

Osuuskunta Kiip-IT tarjoaa väylän työnäyttöihin ja opintosuorituksiin. Jokainen voi olla mukana vahvuuksiensa mukaan.

- Osuuskunta on vahvasti mukana opinnoissa. Kaveritkin ovat olleet kiinnostuneita toiminnasta ja muita Kiipulan opiskelijoita on ollut meillä asiakkaina, sanoo Räsänen.

Kiip-IT:n toimitilat sijaitsevat Kiipulan ammattiopistolla. Jokainen datanomipuolen opiskelija voi liittyä osuuskuntaan ilmaiseksi. Ketään ei painosteta mukaan.

- Osuuskuntatoiminnan käytäntö perustuu viikoittaisiin palavereihin. Ensin on fiilisrinki, jossa jokainen voi kertoa mieleen tulevista asioista. Palavereissa on esityslista, johon osuuskuntalaiset voivat vapaasti esittää ideoitaan. Lisäksi käydään läpi jäsenasioita ja puhutaan käynnissä olevista projekteista ja huoltotehtävistä. Palavereissa käydään läpi talouden ja hallinnon asiat, kuvaa Samu Räsänen käytäntöjä.

- Osuuskunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan osuuskuntakokousta syksylle tai on jotain allekirjoituksia vaativia hallinnollisia asioita, jatkaa Räsänen.

Osuuskunnassa voi edetä erilaisiin vastuutehtäviin, kuten talouspäällikön, viestintäpäällikön ja projektivetäjän tehtäviin.
- Kun aloitin opinnot, osuuskunnassa vapautui talouspäällikön paikka, johon lupauduin, kertoo Räsänen.
Tehtävä ei ollut helppo, koska hän ei ensin osannut pyytää itsellensä työssään tukea. Nyt toimintaa on muutettu.

- Meillä on vastuutehtävissä vastuupari, joten siinä voi sitten yhdessä pohtia asioita toisen kanssa. Aina löytyy jokin ratkaisu asiaan kuin asiaan, kertoo Räsänen.

Oppilaitoksessa on syntynyt myös synenergiaa eri opetusalojen välillä

Kiip-IT hoitaa itse asiakkaiden laskutuksen ja hallinnoi omaa pankki- ja verotiliä, mutta kirjanpidon hoitaa kokonaan Kiipulan ammattiopiston liiketalouden opiskelijat. He saavat Kiip-IT:stä oikeaan asiakkaan ja toisaalta Kiip-IT tarjoaa apua tarvittaessa heille.

Pikkuhiljaa omavarainen

- Olemme saaneet toimistotarvikkeita käyttöön koulun kautta. Mitä pidemmälle olemme menneet, sen enemmän on pyritty hankkimaan työn tekemiseksi tarvikkeita osuuskunnan tuotoilla, kertoo tiimivalmentaja Mikko Kurkinen.

Opiskelijat olisivat voineet käyttää koulun tietokoneita osuuskunnassa. Jäsenet päättivät kuitenkin hankkia omat tietokoneet, jotta he pystyivät asentamaan koneelle ohjelmia osuuskunnan tarpeiden mukaisesti sekä toisaalta hallinnoimaan niitä ja ottamaan mukaan asiakaskäynnille.

Osuuskunta Kiip-IT on hoitaa markkinoinnin ja viestinnän itse. Opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet verkkosivut itse, ja vuosittaiset kustannukset ovat vain noin 50 euroa. Jatkossa osuuskunta panostaa aiempaa enemmän Facebook- ja Twitter-tilien käyttöön.


Tämä artikkeli kuuluu Osuuskunnasta työtä –juttusarjaan, jonka muut osiota ovat joka julkaistiin tiivistettynä Kyvyt käyttöön –lehdessä 2/2016. Muut osiot ovat: Onko osuuskunnan jäsen palkansaaja vai yrittäjä?, Osuuskunnat kiinnostavat jälleen, Taidokkaat – monimuotoinen osuuskunta, Työtoiminnasta osuuskuntalaiseksi ja Tamrinki kaatui – pelisäännöt puuttuivat

Tälle palstalle on koottu vanhoja artikkeleita osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä osana Kyvyt käyttöön 100 -kampanjaa.


09.08.2017

Vajaakuntoisten työllistämisen edis­tämissäätiö aloitti yhdessä paikallis­projektien kanssa kaksi vuotta sitten EU-rahan turvin projektin, jolla se pyrki saamaan vam­maisia lisää työelä­mään. Vai onko pula enemmän tekijöistä kuin työstä, sillä projektin avulla jo lähes 300 vammaista on nykyään mukana työelämässä eri puolilla Suomea. - Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä. Pahin este on aino­astaan maamme joustamaton eläke­lainsäädäntö, projek­tipäällikkö Leena Sariola sanoo.

Tuettu työllistäminen tuonut vammaisille liki 300 työpaikkaa (Nykyposti 1998)

09.08.2017

S-ryhmä on mukana toteut­tamassa maamme ensimmäistä turvavalvojakoulutusta yhdes­sä Jyväskylän yliopiston täy­dennyskoulutuskeskuksen, Data Check Oy:n, Anttila Oy:n, Uudenmaan oppisopi­mustoimiston, Vajaakuntois­ten työllistämisen edistämisäätiön ja Kynnys ry:n kanssa

Turvavalvojat vahvistavat kaupan turvallisuutta (Ässä 1997)

08.08.2017

Mäntsäläläinen Tarja Tanskanen, 19, on päässyt työelämän makuun oppisopimuskoulutuksen kautta, vaikka entisinä aikoina hänelle olisi saatettu tarjota työkyvyttömyyseläkettä. Vastaisuudessa työkyvyttömyyseläkkeellä olevallakin voi olla entistä paremmat mahdollisuudet työhön oppisopimuksen avulla.

Oppisopimus on Tarja Tanskasen tie työelämään (Tukiviesti 1997)

08.08.2017

Uudenmaan erityishuoltopiirin aluejohtaja Sinikka Männistö-­Haili pitää Pomaisten mallia erit­täin onnistuneena ja hyvänä esi­merkkinä muuallakin noudatetta­vaksi. - Mielestäni he ovat kohdan­neet kuntalaisen oikealla tavalla. Pornaisissa ollaan ajan tasalla näissä asioissa, edelläkävijyyteen on uskallusta.

Pornaisissa järjestettiin vammaisille oikeita töitä (Uusimaa 1997)

08.08.2017

Selkävaivat vaativat Tuija Varilan vaihtamaan ammattia. Osapäiväraha auttoi muutoksen aikana

Selälle sopivaan työhön (Kela Elämässä 2013)

07.08.2017

Sairastuttuaan paniikkihäiriöön ja julkisten paikkojen pelkoon Päivi Westerlund menetti työkykynsä. 46-vuotiaana hän oli ollut jo kolme vuotta poissa työelämästä. Taskussa oli määräaikaiset eläkepaperit eli Päivi sai Kelasta kuntoutustukea. Lääkityksen ja terapian avulla paniikkikohtaukset saatiin hallintaan. Työelämään palaaminen ei kuitenkaan olisi onnistunut omin voimin pitkän tauon jälkeen.

Värit palasivat elämään (Kela Elämässä 2013)

07.08.2017

Pakkaaja Tuija Laukkanen on pystynyt jatkamaan työtään kuntoutuksen avulla. – Työkyvyn ylläpitäminen on pitkäjänteistä työtä. Onneksi olen tuntenut monet työntekijät työhöntulotarkastuksesta saakka, työterveyshoitaja Helena Joas sanoo.

Tuija tahtoo pitää kiinni työkyvystään (Kela Elämässä 2012)

07.08.2017

Anna-Marja Arvassalo toteaa, että sekä itsetuntemukseni että oman­arvontuntoni ovat lisääntyneet. Olen oppinut suojelemaan itseäni paremmin. En enää yritä tehdä kaikkia asioita kerralla ja osaan sanoa ei. Tein myös konkreettisia muutoksia työssäni - luovuin muun muassa yhdestä tehtäväkokonaisuudesta.

En epäröinyt hetkeäkään (Kela Elämässä 1/2009)

04.08.2017

Lait ja asenteet tuovat mutkia matkaan: Lain mukaan työ­nantajan tulee kustantaa pal­kollisensa työkyvyttömyyselä­ke. Maksuvelvoite on porras­tettu: mitä isompi firma, sitä suurempi maksu.

Vammainen pärjää työssä siinä kuin vammatonkin

04.08.2017

Kehitysvammaisille pyritään löytämään työpaikkoja tuetun työllistämisen avulla. Tätä varten· eri puolilla maata on menossa kymmenen tuetun työllistymisen hanketta. Tuettu työllistäminen tarkoittaa, että työntekijä ja työnantaja saavat apua tukihenkilöitä, kunnes vammainen työntekijä selviytyy itsenäisesti työtehtävistään.

Yhä useampi kehitysvammainen työskentelee tavallisessa työpaikassa

04.08.2017

Jouko Dahlmanilla todettiin epilepsia kansakoulussa. Se ei kuitenkaan ole estänyt häntä tekemästä työhön. Nyt, 30 vuoden hoidon jäl­keen, hän on täysin parantunut.

Jouko Dahlman tietää omasta kokemuksesta: Epilepsia ei estä työntekoa (Riihimäen Uutiset 1996)

03.08.2017

Vajaakuntoisten syrjäytyminen huolestuttaa Oulussa. Kuurojen työnsaantia vaikeuttaa eniten muiden ihmisten asenteet. Monet kuurot siirtyvätkin työkyvyttömyyseläkkeelle jo hyvin nuorena, minkä seurauk­sena he sulkeutuvat lähes täysin työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Tervatulli työllistää kuuroja (Pohjolan työ 8.11.1998)

03.08.2017

Jyväskyläläisen Olli-Pek­ka Lassinpellon elämä kääntyi tammikuussa va­kaille raiteille, kun hän kuittasi elämänsä ensim­mäisen oikean palkan. Enti­nen harjoittelupaikka, Jyväskylän yliopiston täydennyskou­lutuskeskus, on nyt virallisesti miehen työpaikka.

Tuettu työllistyminen nosti raiteilleen (Keski-Suomalainen 1996)

03.08.2017

Petra Kuparinen leikittää lapsia ja kattaa pöytiä kolmena päivänä viikossa Sillankorvan päiväkodissa Kuokkalassa. Jyväskylässä usean vuoden ajan pyörinyt projekti on työllistänyt kehitysvammaisia avustajiksi esim.päiväkoteihin ja vanhustenhuoltoon.

Petra tykkää täsmäkoulutuksesta ja työstään (Keski-Suomalainen 1998)

03.08.2017

Kati Pitkäaho iloitsee työstään McDonald'silla. Kati aloitti Jyväskeskuksen McDonald'silla ensin työkokei­lun, joka muuttui nopeasti työ­suhteeksi. - Kuulun nyt henki­lökuntaan, Kati iloitsee työasus­saan.

Roskat ja liat saavat Katilta kyytiä (Keski-Suomalainen 1997)

03.08.2017

Kouvolalainen Jani Lahtela työllistyi CTS Engtec Oy:ön palvelukseen. Vates-säätiö valitsi CTS Engtec Oy:n Vuoden esimerkilliseksi työllistäjäksi. Yritys on tehnyt tiivistä yh­teistyötä paikallisen Parik-säätiön kanssa ja·-työllistänyt sää­tiön valmentamia, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Tasajalkaa hyppien töihin (Kouvolan Sanomat 2011)

02.08.2017

Lieksan Saha Oy on ansiokkaasti toteuttanut tasa-arvoista työvoimapolitiikkaa. Lieksan Seudun Invalidit ry palkitsi Lieksan Sahan kunnia­kirjalla, koska yritys on edistä­nyt tasa-arvoa työllistämällä jo vuosien ajan vammaisia.

Lieksan Saha edelläkävijä vammaisten työllistämisessä (Lieksanlehti 1997)

02.08.2017

Artikkeli vuodelta 1997 kertoo cp-vammaisesta yrittäjästä, joka avasi avasi lahjatavarapuodin Ouluun. - Suhtaudun toiveikkaasti tulevaisuuteen, vaikka minua onkin yritetty monasti lyödä henkisesti maahan, sanoo 30-vuotias Pirjo Hernesniemi.

Vammainen yrittäjä suhtautuu toiveikkaasti tulevaisuuteen (Länsi-Savo 1997)

02.08.2017

Artikkeli vuodelta 1996 kertoo siitä, ettei vammautumisen tarvitse merkitä työstä tai opiskelusta luopumisesta. Artikkelissa on haastateltu lihastautia sairastavaa 25-vuotiasta Johan Kullasta, joka opiskeli tuolloin Otaniemen Teknillisessä Korkeakoulussa.

Pyörätuoli ei estä työntekoa (Aamulehti 1996)