Siirry pääsisältöön

Osuuskunnat kiinnostavat jälleen

15/11/2016

Osuuskunnasta työtä –juttusarja ilmestyi Kyvyt käyttöön –lehdessä 2/2016. Sarjan kaikki osat: Osuuskunnat kiinnostavat jälleen | Kiip-IT - pedagoginen osuuskunta | Taidokkaat - monimuotoinen osuuskunta | Kuntouttavasta työtoiminnasta osuuskuntalaiseksi | Tamrinki hiipui - pelisäännöt puuttuivat | Onko osuuskunnan jäsen palkansaaja vai yrittäjä?

Teksti: Tiina Jäppinen

- En ole koskaan ollut tällaisessa hankkeessa, jossa jo vuodessa on saatu näin paljon tuloksia aikaiseksi, sanoo hankepäällikkö Mikko Metsänen Kiipulan ammattiopistosta.

Hän vetää Kiipulan koordinoimaa Osallisuutta osuuskunnista –hanketta, joka kehittää osuuskuntatoimintaa erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Osatoteuttajina ovat ASPA-Säätiö, Mielenterveyden keskusliitto sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Kaupungeista kehittämiseen osallistuvat Forssa, Kotka, Oulu, Vantaa ja Ylöjärvi.

Hankkeen siivittämänä perustetut osuuskunnat ovat erilaisia ja mukautuneet jäsenistä lähtevien tarpeiden mukaan.

- Forssassa Osuuskunta Yrttivillitys keskittyy villiyrtteihin ja on yhden toimialueen työosuuskunta. Tosin kaupungissa ollaan perustamassa jo toinenkin osuuskunta, joka ehkä liitetään nykyiseen aputoiminimellä. Ylöjärven Taidokkaat ovat taas monialainen osuuskunta, joka on saamassa sisarosuuskunnan Kurun Osaavat Kädet OSK, kuvaa Mikko Metsänen osuuskuntien eroja.

Osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistämiseen tarkoitetuista osuuskunnista on saatu paljon myönteistä palautetta ja Metsänen on saanut vastata kysymyksiin eri puolelta Suomea.

- Harjavallassa olemme aloittaneet yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön, KVPS Tukena Oy:n kanssa osuuskuntavalmennusta kehitysvammaisille, mistä oli info-tilaisuus viime maanantaina asiakkaille, työntekijöille ja omaisille, kertoo Metsänen ja tarkentaa, että Tukena puhuu asiakkaiden sijaan päämiehistä.

Haasteita ratkotaan

Harjavallassa nousi esiin mm. kysymys, millainen tukirakenne tarvitaan, kun henkilö toimii osuuskunnassa.
- Tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat tehdä ohjaustyötä kehitysvammaisen kanssa sopivasti, mutta ei liian paljon. Toisaalta, jos henkilö on mukana työtoiminnassa, josta kunta maksaa, säilyykö rahoitus myös silloin, jos henkilö saa osuuskunnan kautta pientä palkkaa, pohtii Metsänen.

Mielenterveyden keskusliiton hanketyöntekijä Tuija Pasanen kertoo, että myös Oulussa ollaan perustamassa osuuskuntaa.
- Kaikki osuuskuntaa perustamassa olevat eivät ole mielenterveyskuntoutujia. Mukana myös henkilöitä, joilla on mm. fyysisiä rajoitteita tai osaamisalue sen verran kapea, etteivät ole työllistyneet vapaille työmarkkinoille, kuvaa Pasanen.

- Haastavinta osuuskunnan perustamisessa on ollut, että joukko on hyvin kirjava jaksamiseltaan. Toiset tarvitsevat enemmän aikaa asioiden sisäistämiseen kuin toiset. Osa tarvitsee myös paljon tukea ja kannustusta uskoakseen itseensä, sanoo Tuija Pasanen.

Osuuskunnalla on merkitystä

Hanke on saanut näkyvyyttä myös mediassa. Esimerkiksi Kymen Sanomat on kirjoitti 11.10., että Kotkaan perustettavassa monialaisessa työosuuskunnassa uskotaan hankkeen mahdollistavan osatyökykyisten ja työttömien itsensä työllistämisen.

- Hankkeessa on osuttu johonkin sellaiseen, minkä ihmiset ovat oivaltaneet ja nähneet merkityksellisenä. Osuuskunta koetaan tärkeänä, perustelee Metsänen hankkeen saamaa huomiota.

Kun osuuskuntaa lähdetään perustamaan, Metsänen korostaa valmennuksen merkitystä, jotta hahmotetaan, mitä osuuskuntatoiminnalta ylipäänsä halutaan, kenelle se on tarkoitettu, mitä tehdään, millaisia tuotteita tarjotaan ja miten sitä markkinoidaan. Valmennuksessa myös avataan osuuskuntatoiminnan perusteita ja mitä hallinnollista työtä tarvitaan.


Tämä artikkeli kuuluu Osuuskunnasta työtä –juttusarjaan, jonka muut osiota ovat joka julkaistiin tiivistettynä Kyvyt käyttöön –lehdessä 2/2016.
Muut osiot ovat: Onko osuuskunnan jäsen palkansaaja vai yrittäjä?, Kiip-IT – pedagoginen osuuskunta, Taidokkaat – monimuotoinen osuuskunta, Työtoiminnasta osuuskuntalaiseksi ja Tamrinki kaatui – pelisäännöt puuttuivat

Tälle palstalle on koottu vanhoja artikkeleita osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä osana Kyvyt käyttöön 100 -kampanjaa.


09.08.2017

Vajaakuntoisten työllistämisen edis­tämissäätiö aloitti yhdessä paikallis­projektien kanssa kaksi vuotta sitten EU-rahan turvin projektin, jolla se pyrki saamaan vam­maisia lisää työelä­mään. Vai onko pula enemmän tekijöistä kuin työstä, sillä projektin avulla jo lähes 300 vammaista on nykyään mukana työelämässä eri puolilla Suomea. - Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä. Pahin este on aino­astaan maamme joustamaton eläke­lainsäädäntö, projek­tipäällikkö Leena Sariola sanoo.

Tuettu työllistäminen tuonut vammaisille liki 300 työpaikkaa (Nykyposti 1998)

09.08.2017

S-ryhmä on mukana toteut­tamassa maamme ensimmäistä turvavalvojakoulutusta yhdes­sä Jyväskylän yliopiston täy­dennyskoulutuskeskuksen, Data Check Oy:n, Anttila Oy:n, Uudenmaan oppisopi­mustoimiston, Vajaakuntois­ten työllistämisen edistämisäätiön ja Kynnys ry:n kanssa

Turvavalvojat vahvistavat kaupan turvallisuutta (Ässä 1997)

08.08.2017

Mäntsäläläinen Tarja Tanskanen, 19, on päässyt työelämän makuun oppisopimuskoulutuksen kautta, vaikka entisinä aikoina hänelle olisi saatettu tarjota työkyvyttömyyseläkettä. Vastaisuudessa työkyvyttömyyseläkkeellä olevallakin voi olla entistä paremmat mahdollisuudet työhön oppisopimuksen avulla.

Oppisopimus on Tarja Tanskasen tie työelämään (Tukiviesti 1997)

08.08.2017

Uudenmaan erityishuoltopiirin aluejohtaja Sinikka Männistö-­Haili pitää Pomaisten mallia erit­täin onnistuneena ja hyvänä esi­merkkinä muuallakin noudatetta­vaksi. - Mielestäni he ovat kohdan­neet kuntalaisen oikealla tavalla. Pornaisissa ollaan ajan tasalla näissä asioissa, edelläkävijyyteen on uskallusta.

Pornaisissa järjestettiin vammaisille oikeita töitä (Uusimaa 1997)

08.08.2017

Selkävaivat vaativat Tuija Varilan vaihtamaan ammattia. Osapäiväraha auttoi muutoksen aikana

Selälle sopivaan työhön (Kela Elämässä 2013)

07.08.2017

Sairastuttuaan paniikkihäiriöön ja julkisten paikkojen pelkoon Päivi Westerlund menetti työkykynsä. 46-vuotiaana hän oli ollut jo kolme vuotta poissa työelämästä. Taskussa oli määräaikaiset eläkepaperit eli Päivi sai Kelasta kuntoutustukea. Lääkityksen ja terapian avulla paniikkikohtaukset saatiin hallintaan. Työelämään palaaminen ei kuitenkaan olisi onnistunut omin voimin pitkän tauon jälkeen.

Värit palasivat elämään (Kela Elämässä 2013)

07.08.2017

Pakkaaja Tuija Laukkanen on pystynyt jatkamaan työtään kuntoutuksen avulla. – Työkyvyn ylläpitäminen on pitkäjänteistä työtä. Onneksi olen tuntenut monet työntekijät työhöntulotarkastuksesta saakka, työterveyshoitaja Helena Joas sanoo.

Tuija tahtoo pitää kiinni työkyvystään (Kela Elämässä 2012)

07.08.2017

Anna-Marja Arvassalo toteaa, että sekä itsetuntemukseni että oman­arvontuntoni ovat lisääntyneet. Olen oppinut suojelemaan itseäni paremmin. En enää yritä tehdä kaikkia asioita kerralla ja osaan sanoa ei. Tein myös konkreettisia muutoksia työssäni - luovuin muun muassa yhdestä tehtäväkokonaisuudesta.

En epäröinyt hetkeäkään (Kela Elämässä 1/2009)

04.08.2017

Lait ja asenteet tuovat mutkia matkaan: Lain mukaan työ­nantajan tulee kustantaa pal­kollisensa työkyvyttömyyselä­ke. Maksuvelvoite on porras­tettu: mitä isompi firma, sitä suurempi maksu.

Vammainen pärjää työssä siinä kuin vammatonkin

04.08.2017

Kehitysvammaisille pyritään löytämään työpaikkoja tuetun työllistämisen avulla. Tätä varten· eri puolilla maata on menossa kymmenen tuetun työllistymisen hanketta. Tuettu työllistäminen tarkoittaa, että työntekijä ja työnantaja saavat apua tukihenkilöitä, kunnes vammainen työntekijä selviytyy itsenäisesti työtehtävistään.

Yhä useampi kehitysvammainen työskentelee tavallisessa työpaikassa

04.08.2017

Jouko Dahlmanilla todettiin epilepsia kansakoulussa. Se ei kuitenkaan ole estänyt häntä tekemästä työhön. Nyt, 30 vuoden hoidon jäl­keen, hän on täysin parantunut.

Jouko Dahlman tietää omasta kokemuksesta: Epilepsia ei estä työntekoa (Riihimäen Uutiset 1996)

03.08.2017

Vajaakuntoisten syrjäytyminen huolestuttaa Oulussa. Kuurojen työnsaantia vaikeuttaa eniten muiden ihmisten asenteet. Monet kuurot siirtyvätkin työkyvyttömyyseläkkeelle jo hyvin nuorena, minkä seurauk­sena he sulkeutuvat lähes täysin työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Tervatulli työllistää kuuroja (Pohjolan työ 8.11.1998)

03.08.2017

Jyväskyläläisen Olli-Pek­ka Lassinpellon elämä kääntyi tammikuussa va­kaille raiteille, kun hän kuittasi elämänsä ensim­mäisen oikean palkan. Enti­nen harjoittelupaikka, Jyväskylän yliopiston täydennyskou­lutuskeskus, on nyt virallisesti miehen työpaikka.

Tuettu työllistyminen nosti raiteilleen (Keski-Suomalainen 1996)

03.08.2017

Petra Kuparinen leikittää lapsia ja kattaa pöytiä kolmena päivänä viikossa Sillankorvan päiväkodissa Kuokkalassa. Jyväskylässä usean vuoden ajan pyörinyt projekti on työllistänyt kehitysvammaisia avustajiksi esim.päiväkoteihin ja vanhustenhuoltoon.

Petra tykkää täsmäkoulutuksesta ja työstään (Keski-Suomalainen 1998)

03.08.2017

Kati Pitkäaho iloitsee työstään McDonald'silla. Kati aloitti Jyväskeskuksen McDonald'silla ensin työkokei­lun, joka muuttui nopeasti työ­suhteeksi. - Kuulun nyt henki­lökuntaan, Kati iloitsee työasus­saan.

Roskat ja liat saavat Katilta kyytiä (Keski-Suomalainen 1997)

03.08.2017

Kouvolalainen Jani Lahtela työllistyi CTS Engtec Oy:ön palvelukseen. Vates-säätiö valitsi CTS Engtec Oy:n Vuoden esimerkilliseksi työllistäjäksi. Yritys on tehnyt tiivistä yh­teistyötä paikallisen Parik-säätiön kanssa ja·-työllistänyt sää­tiön valmentamia, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Tasajalkaa hyppien töihin (Kouvolan Sanomat 2011)

02.08.2017

Lieksan Saha Oy on ansiokkaasti toteuttanut tasa-arvoista työvoimapolitiikkaa. Lieksan Seudun Invalidit ry palkitsi Lieksan Sahan kunnia­kirjalla, koska yritys on edistä­nyt tasa-arvoa työllistämällä jo vuosien ajan vammaisia.

Lieksan Saha edelläkävijä vammaisten työllistämisessä (Lieksanlehti 1997)

02.08.2017

Artikkeli vuodelta 1997 kertoo cp-vammaisesta yrittäjästä, joka avasi avasi lahjatavarapuodin Ouluun. - Suhtaudun toiveikkaasti tulevaisuuteen, vaikka minua onkin yritetty monasti lyödä henkisesti maahan, sanoo 30-vuotias Pirjo Hernesniemi.

Vammainen yrittäjä suhtautuu toiveikkaasti tulevaisuuteen (Länsi-Savo 1997)

02.08.2017

Artikkeli vuodelta 1996 kertoo siitä, ettei vammautumisen tarvitse merkitä työstä tai opiskelusta luopumisesta. Artikkelissa on haastateltu lihastautia sairastavaa 25-vuotiasta Johan Kullasta, joka opiskeli tuolloin Otaniemen Teknillisessä Korkeakoulussa.

Pyörätuoli ei estä työntekoa (Aamulehti 1996)