Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä

Hankkeen tarkoitus

Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on kasvattaa henkilöstön edustajien osaamista ja edellytyksiä toimia monimuotoisuuden edistäjinä omissa työyhteisöissään. Tarkoituksena on lisätä yrityksissä toimivien henkilöstön edustajien osaamista niissä tilanteissa, kun työntekijät tarvitsevat tukea ja apua työssä jatkamiseen jonkin vamman tai sairauden tmv. syyn takia. Henkilöstön edustajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä luottamusmiehiä ja -valtuutettuja sekä työsuojeluun liittyviä luottamustehtäviä (työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut ymv.). Koulutusmateriaali kasvattaa välillisesti myös esimiesten, HR:n ja koko työyhteisön osaamista ja ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön toiminnasta.

Toteutus ja sisältö

Hankkeessa mukana olevat toimijat suunnittelevat yhteistyössä 4 - 5 teemasta koostuvan koulutusohjelman. Koulutuksen alustavia pääteemoja ovat:

  • Monimuotoisuuden perusta ja ilmeneminen työelämässä ja siihen liittyvät työoikeudelliset kysymykset
  • Työkyvyn tukemisen keinot
  • Etuudet ja tukikeinot, palvelut työkyvyn ylläpitämiseksi
  • Käytännön keinot työn räätälöinnissä ja järjestelyissä

Koulutuksessa syntyvä materiaali on jatkossa verkossa kaikkien avoimesti hyödynnettävissä. Hankkeen aikana laaditaan kumppanien kanssa yhteinen levittämissuunnitelma.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1. - 30.6.2019

Hankkeen toteuttajat

Vates-säätiö vastaa hankkeen pääkoordinoinnista, käytännön suunnitelmat ja toteutus tehdään yhdessä hankekumppanien kanssa. Muina toteuttajina ovat SAK ja HALI. Tällaisessa hankkeessa sekä työntekijä- että työnantajajärjestön mukana oleminen tukee moniammatillista otetta työyhteisöjen monimuotoisuuden edistämisessä.

SAK ry haluaa olla mukana tukemassa hanketta, jossa henkilöstön edustajien ammattitaitoa lisätään.

- Haluamme ylipäätänsäkin tukea työntekijöitä työelämässä, sillä kuka vaan voi jossain työelämänsä aikana joutua osatyökykyiseksi. Tiedämmekö silloin mitä keinoja on työkyvyn tukemiseen; mitä etuuksia, tukikeinoja sekä palveluita työkyvyn ylläpitämiseen on käytettävissä sekä ihan käytännön keinoja työjärjestelyissä, Tuula Rantila SAK:sta sanoo.

- On tärkeää rakentaa yhteistyötä ja toimintaa oikean tiedon pohjalle. Olemme mukana hankkeessa tuomassa rakennettavaan koulutuskokonaisuuteen työnantajan näkökulmaa. Tavoitteenamme on rakentaa työyhteisöille avoin koulutuskokonaisuus ja -materiaali, josta on hyötyä mahdollisimman monille, sanoo Halin lakimies Anna Hakola. 

Hankkeessa toteutettu Työn tukena -koulutusmateriaali Vatesin sivuilla

Yhteystiedot

kehittämispäällikkö Kaija Ray
kaija.ray(at)vates.fi
0440 724 944