Siirry pääsisältöön

Järjestövoimaa alueelliseen työllistämiseen – Kampanja tekee näkyväksi järjestöjen korvaamattoman merkityksen työllisyydenhoidossa

19.04.2022

Joukko ihmisiä käsissään Järjestövoimaa työllistämiseen -banderolli.

Työllisyydenhoidossa puhaltavat muutoksen tuulet. Järjestövoimaa alueelliseen työllistämiseen -kampanja nousi järjestötoimijoiden yhteisestä huolesta, joka näkyi useissa eri maakunnissa ympäri Suomea. Miten järjestöjen rooli ja rahoitus järjestyvät työllisyyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan uudistuksissa? Ymmärtävätkö päättäjät, miten tärkeitä järjestöt ovat työllisyydenhoidossa?

Työkykyohjelma edistää osatyökykyisten työllistymistä kehittämällä sote- ja työllisyyspalveluita. Jotta osatyökykyisille on mahdollista tarjota työkykyohjelman tavoitteiden mukaisia asiakaslähtöisiä palveluja, myös järjestöjen on oltava mukana palvelutarjonnassa. Järjestöjen ainutlaatuisuus on niiden asiakaskuntaa koskevassa erityisosaamisessa ja ketteryydessä, jota tarvitaan muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Järjestöjen toiminnan perustana ovat yleishyödyllisyys ja inhimilliset arvot. Myös niiden palvelut pohjaavat inhimilliseen kohtaamiseen, kokonaisvaltaisuuteen ja asiakkaita osallistavaan työotteeseen. Niissä on matalan kynnyksen kohtaamisen paikkoja ja vertaistukea, jolloin työllistymistä voidaan edistää yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta. Järjestöt edistävät työelämäosallisuutta myös tarjoamalla työpaikkoja. Monissa järjestöissä voidaan tarjota turvallinen ja tuettu työympäristö, mikä voi olla merkittävää esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän polulla kohti työelämää.

Yhteistyö yli sektorirajojen maksaa itsensä takaisin ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Toimivassa työllisyydenhoidon ekosysteemissä palveluohjaus toimii vastavuoroisesti molempiin suuntiin niin julkisista palveluista järjestöihin kuin myös toisin päin aina asiakkaan tarve edellä. Se merkitsee inhimillistä ja kustannustehokasta työllisyydenhoitoa, josta hyötyy niin asiakas, työllisyystoimijat kuin kunta. Julkisia ja järjestöjen palveluita yhdistämällä pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Jos muutosten keskellä järjestötoimijat unohdetaan ja jätetään ulkopuolelle, niiden toimintaedellytykset ovat uhattuina. Silloin menetetään korvaamaton ja tärkeä yhteistyökumppani. Onko kunnilla ja hyvinvointialueilla siihen varaa?

Me uskomme, että kaikkia tarvitaan ja kaikkien kyvyillä on käyttöä yhteiskunnassamme – niin osatyökykyisten asiakkaiden kuin järjestökentän ammattilaisten. Järjestötoimijoiden ääntä on kuunneltava! Lue maakuntien blogikirjoitukset, jotka Vates julkaisee kampanjan yhteydessä. Yhdessä olemme enemmän.

Niina Kilpiäinen ja Minna Tarvainen
Aluekoordinattorit
Vates-säätiö sr

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!