Onnistunut työn seuraamispäivä

Ohjeita lähettävälle taholle siihen, miten Job Shadow Day onnistuu parhaiten.

  1. Tehkää realistinen arvio, kuinka paljon resursseja, varsinkin henkilöresursseja, teillä on käyttää päivän valmisteluun. On parempi hakea muutamalle hyvä työnseuraamiskokemus, kuin useammille huonommin valmisteltu.

  2. Selvittäkää ajoissa mahdollisten työn seuraajien kiinnostus osallistua. Job Shadow Day -päivä järjestetään keväisin. Aloita valmistelut ajoissa, koska sopivan työnseurantapaikan löytäminen vaatii aikansa. 

  3. Miettikää yhdessä tulevan työn seuraajaksi haluavan kanssa, mistä mahdolliset työpaikat voisivat löytyä. On hyvä, että seuraaja tutustuu kiinnostaviin paikkoihin esimerkiksi nettisivujen kautta. Selvittäkää, millainen työmatka olisi ja miten se järjestettäisiin.

  4. Sopikaa, kuka ottaa yhteyttä työnantajaan. Se voi olla myös seuraajaksi haluava itse. 

  5. Kun sopiva paikka on löytynyt, järjestäkää yhteinen tapaaminen työnantajan kanssa. Sopikaa, kenen työtä ja montako tuntia työn seuraaja seuraa.  Työn seuraajan pitää tietää työpaikan turvajärjestelyt sekä mm. onko hänellä ruokailumahdollisuus. Työnantajan on hyvä tietää lähettävän tahon rooli, mm. vakuutuksen, työmatkojen sekä itse päivän suunnittelun suhteen. 

  6. Allekirjoitetun Job Shadow Day -sopimuksen on oltava allekirjoitettu ennen työnseurantapäivää, jotta vakuutus on voimassa. Sopimus on tärkeä, jotta osapuolet kokevat sitoutuvansa sen kautta seurantapäivään. Vatesin tekemien kyselyjen perusteella sopimus myös lisää todennäköisyyttä, että seurantapäivä toteutuu.

  7. Antamalla mahdollisuuden työn seurantaan työnantaja saa näkyvyyttä mm. Vatesin nettisivuilla ja some-kanavilla. 

  8. Varmistakaa, että työn seuraamispäivä toteutuu suunnitelmien mukaan, esimerkiksi että seuraajalla on ohjaaja tai saattaja, jos siitä on sovittu. Arvioikaa paljonko tukea tarvitaan onnistuneeseen kokemukseen. 

  9. Kun seurantapäivä on ohi, käykää yhdessä seuraajan kanssa läpi päivän kokemukset ja miettikää mahdollista jatkopolkua (esim. työllistyminen, opintopolun löytäminen, yhteiskunnallisen osallisuuden lisääntyminen tms.).