Onnistunut työn seuraamispäivä - ohjeita lähettäville tahoille

  1. Arvioikaa kuinka paljon resursseja, varsinkin henkilöresursseja, teillä on käyttää päivän valmisteluun. On parempi saada muutamalle hyvä työnseuraamiskokemus, kuin useammalle huonommin valmisteltu.

  2. Job Shadow Day -päivä järjestetään aina keväisin huhti-/toukokuussa. Selvittäkää ajoissa mahdollisten työn seuraajien kiinnostus osallistua päivään. Valmistelut kannattaa aloittaa ajoissa, koska sopivan työnseurantapaikan löytäminen voi vaatia aikansa. 

  3. Miettikää yhdessä työn seuraajaksi haluavan kanssa, mikä häntä kiinnostaisi ja mistä mahdollinen työpaikka löytyisi. On hyvä, että seuraaja tutustuu häntä kiinnostaviin paikkoihin esimerkiksi yrityksen nettisivujen kautta. Selvittäkää, millainen työmatka olisi ja miten se järjestettäisiin.

  4. Lähettävä taho tai työn seuraaja itse hankkii työnseurantapaikan. Sopikaa, kuka ottaa yhteyttä työnantajaan. Yhteydenottaja voi olla myös seuraajaksi haluava itse. Seuratkaa säätiön nettisivuja. Sinne työnantajat  ilmoittavat halukkuudestaan ottaa työn seuraaja päivän ajaksi. Myös työnantajien kannattaa seurata sivuja ja  ottaa yhteyttä sivuilta löytyviin lähettäviin tahoihin työn seuraajan saannin varmistamiseksi.

  5. Muistakaa lähettää tieto päivään osallistumisesta Vates-säätiölle täyttämällä nettisivuille oleva ilmoittautumislomake (tai sähköpostitse viestinta@vates.fi) heti, kun päätatte lähteä mukaan tai työn seurantapaikka on varmistunut, vaikkei virallista sopimusta vielä olisikaan allekirjoitettu. Näin saatte tiedot nettisivuillemme hyvissä ajoin ennen varsinaista tapahtumapäivää. Tämä koskee myös työnantajia, jotta lähettävät tahot osaavat ottaa yhteyttä.

  6. Kun sopiva paikka on löytynyt, järjestäkää yhteinen tapaaminen työnantajan kanssa ja tehkää sopimus kirjallisena jo tässä vaiheessa, jos mahdollista. Sopikaa, kenen työtä ja montako tuntia seurataan.  Työn seuraajan pitää tietää työpaikan turvajärjestelyt sekä mm. onko hänellä ruokailumahdollisuus. Työnantajan on hyvä tietää lähettävän tahon rooli, mm. vakuutuksen, työmatkojen sekä itse päivän suunnittelun suhteen. Muistakaa selvittää, miten kuljetukset työn seurantapaikkaan hoidetaan.

  7. Job Shadow Day -sopimuksen on oltava allekirjoitettu ennen työnseurantapäivää, jotta Vatesun ottama vakuutus on voimassa. Sopimus on tärkeä, jotta osapuolet kokevat sitoutuvansa sen kautta seurantapäivään. Vatesin tekemien kyselyjen perusteella sopimus myös lisää todennäköisyyttä, että seurantapäivä toteutuu. Sopimuskopioiden toivomme olevan säätiöllä mielellään 11.5. mennessä.

  8. Antamalla mahdollisuuden työn seurantaan työnantaja saa näkyvyyttä mm. Vatesin nettisivuilla ja some-kanavilla. Toivomme, että saamme kuvia ja kertomuksia päivän kulusta, jotta voimme viestiä niistä eteenpäin omilla kanavillamme. Kuvausluvat pyydetään sopimuslomakkeen täyttämisen yhteydessä.

  9. Varmistakaa, että työn seuraamispäivä toteutuu suunnitelmien mukaan, esimerkiksi että seuraajalla on ohjaaja tai saattaja, jos siitä on sovittu. Arvioikaa paljonko tukea tarvitaan onnistuneeseen kokemukseen. 

  10. Kun seurantapäivä on ohi, käykää yhdessä työn seuraajan kanssa läpi päivän kokemukset ja miettikää mahdollista jatkopolkua (esim. työllistyminen, opintopolun löytäminen, yhteiskunnallisen osallisuuden lisääntyminen tms.).