Vates-säätiön esitteitä

Cp-vamma ja työ

Sopiva työ on lähtökohtana hyvälle työelämälle myös ihmisille, joilla on cp-vamma. Monet cp-vammaiset henkilöt ovat suorittaneet ammatillisen tai korkeakoulututkinnon, ja on sekä yksilön että yhteiskunnan etu hyödyntää heidän ammattitaitoaan.

Esitteeseen on koottu tietoa työn mukautuksen keinoista, joilla voidaan tukea työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Jokaiselta työpaikalta löytyy kehitettävää niin työoloissa kuin työn tekemisessä, ja jo pienikin mukautus voi edistää työssä jaksamista. Esitteessä on myös yksittäisiä uratarinoita.

Suomen CP-liitto ry on ollut mukana esitteen teossa.

Tilaa painettu esite: viestinta(at)vates.fi


Mielenterveys ja työ

Tämä esite kertoo siitä, miten työpaikalla voidaan edistää mielenterveyttä ja varmistaa, että masentunut saadaan työelämään takaisin tai hän ei putoa työelämästä pois. Mielen sairauksista voi parantua ja vaikka ei paranisi, voi elää hyvää elämää ja olla työelämässä mukana esimerkiksi lääkehoidon ja muun tuen avulla.

Työpaikalla kannattaa edistää mielenterveyttä. On myös paljon keinoja, joilla tuetaan sairastuneen henkilön työssäpysymistä, työhön paluuta tai työllistymistä. Tärkeintä on asenne.

Esitteen teossa ovat olleet mukana Suomen Mielenterveysseura, Mielenterveyden keskusliitto ja Klubitaloja. Esite on tuotettu STEA:n myöntämänä Veikkauksen voittovaroin.

Tilaa painettu esite: viestinta(at)vates.fi


Järjestöjen työllisyyspalvelut

Tähän esitteeseen on koottu yhteystietoja järjestöistä, jotka tukevat vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä, työssä pysymistä ja osallisuuden edistämistä. Esitteessä on myös tietoa työllistämisen tai työssä pysymisen tukimuodoista. Se on suunnattu työntekijöille, työnantajille ja viranomaisille.

Järjestöjen työllisyyspalveluita varten ei tarvita lähetettä ja ne ovat yleensä maksuttomia.Järjestöistä saa tietoa esimerkiksi siitä, millä tavalla vammalla tai sairaudella voi olla merkitystä uravalinnan tai työn tekemisen kannalta.

Tilaa painettu esite: viestinta(at)vates.fi


Työhönvalmentaja - osaava ja luotettava yhteistyökumppani - PÄIVITETTY 11/2019

Vates-säätiö on päivittänyt esitteen työhönvalmennuksesta. Esitteeseen on koottu tietoa työnantajille siitä, miten työhönvalmennuspalvelua voi hyödyntää uuden henkilön rekrytoinnissa tai nykyisten työssä pysymisessä ja mistä sitä saa. Työhönvalmentaja voi olla monimuotoisen työyhteisön edistäjä osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Esitteeseen on myös koottu työhönvalmennuksen rinnalla useimmiten käytetyt tukimuodot. Lisäksi takakanteen voi liittää kätevästi oman käyntikortin.

Tilaa painettu esite: viestinta(at)vates.fi


Keuhkoahtauma ja työ - hallitse - hoida - mukauta

Keuhkoahtauma on hitaasti etenevä sairaus, jota voidaan hoitaa. Tärkeää on sairauden varhainen tunnistaminen, tupakoinnin lopettaminen, liikunta ja oikea lääkehoito. Usein sairastunut voi jatkaa työntekoa sen hetkisessä työssään tai siten, että työtä tai työolosuhteita mukautetaan. Lisäksi on monia keinoja, joilla henkilön työuraa voidaan jatkaa, jos sairaus vaikuttaa suorituskykyyn. Tupakoimattomuus ehkäisee parhaiten taudin syntyä ja etenemistä. Kun työpaikalla ja etenkin terveydenhuollossa kannustetaan savuttomuuteen ja tupakasta vieroitusta tuetaan, siitä hyötyvät kaikki.

Esitteen on tuottanut Tiedolla vaikuttaminen -hanke yhteistyössä Filha ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa.

Tilaa painettu esite: viestinta(at)vates.fi


Välityömarkkinat - kykyä - taitoa - työtä

Välityömarkkinatoimijat auttavat vaikeasti työllistyviä henkilöitä parantamaan työmarkkina-asemaansa. Tavoitteena on löytää jokaiselle yksilöllinen polku avoimille työmarkkinoille. Esitteessä on kuvattu erilaisia työllistämisen tai työssäpysymisen tukia sekä kerrottu onnistuneista työllistymisistä.

Esite on tehty yhteistyössä välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa.

Tilaa painettu esite: viestinta(at)vates.fiVates-säätiön yleisesite

4-sivuisessa esitteessä kerrotaan lyhyesti Vatesin tavoitteista ja toiminnasta. 

Tilaa painettu esite: viestinta(at)vates.fi
Vates-säätiö selkokielellä

Nelisivuisessa esitteessä kerrotaan lyhyesti ja selkeästi, mikä Vates-säätiö on ja mitä se tekee.

Esitettä ei ole saatavilla painettuna.
Osaavia tekijöitä - monimuotoisuus on resurssi

Monimuotoisuus tarkoittaa asioita, jotka tekevät ihmisistä erilaisia, yksilöitä. Tutustu työn ja työolojen mukauttamiskeinoihin, erilaisiin tukimuotoihin ja siihen, miten rekrytoit monimuotoisuutta.
Työelämän valttikortit

Korteissa on 20 yleistä taitoa ja ominaisuutta, joita edellytetään erityisesti korkeakoulutetuilta työnhakijoilta. Lisäksi mukana on jokerikortti, jota voi käyttää puuttuvan taidon täydentämiseen. Taitojen ja piirroskuvien välillä ei ole yhteyttä. Korttipakassa on myös ohjekortti, jossa on esimerkkejä ryhmäharjoituksista.

Kortit on toteutettu Vates-säätiön TyömarkkinaViestintä-projektissa vuonna 2014. Piirroskuvat on tehnyt opiskelija Emma-Mariella Kurkela.

Kortit ovat maksuttomia. Lähetämme korkeintaan 2 pakkaa/organisaatio.

Tilaa kortteja: vates-saatio(at)vates.fi