Siirry pääsisältöön

Kehittämistyö

Vates-säätiö on vahva kumppani ja verkostoituja. Olemme mukana kehittämisryhmissä (hankkeet, ohjelmat, työ- ja ohjausryhmät). Vuonna 2019 Vatesilla on yksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn Veikkauksen varoilla rahoittama hanke: KeKo-hanke. Lisäksi Vates on palkannut vuosina 2017-2018 ja 2018-2019 työntekijän vuodeksi STEA:n Paikka auki -ohjelman avustuksella.

Toteutamme myös kahta ESR-rahoitteista hanketta: Ilona (koordinoija Silta-Valmennusyhdistys) ja OPTY (koordinoija Invalidisäätiö). Lisäksi meneillään on kaksi muuta Vatesin omaa hanketta, joista lisää Hankkeet-sivulla.

Vates ryhtyy kumppaniksi ja käynnistää itse kehittämis- ja tutkimushankkeita, jotka edistävät säätiön tarkoitusta ja tavoitteita.

Priorisoimme projekteja, joilla pyritään kehittämisteemojen valtakunnalliseen vaikuttamiseen tai niiden juurruttamiseen alueellisesti kattavasti. Pilottiprojekteja ohjataan mielellään paikallisille toimijoille. Teemme tarpeen mukaan pienimuotoisia kyselyjä ja kartoituksia vaikuttamistyön tausta-aineistoksi ja kehittämishankkeiden suuntaamiseksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, jos haluat olla mukana edistämässä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymistä. Kehittämishenkilöiden yhteystiedot löydät parhaiten yhteystietosivuilta


 

Valtakunnalliset kehittämisryhmät

 • Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
  (Teppo Rautjärvi)

Jäsenenä mm. seuraavissa

 • SOSTE Sosiaali ja terveys ry (www.soste.fi)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS ry (www.fibsry.fi)
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Henkilöstöjohdon ryhmä Henry (henkilöjäsenyys (www.henryorg.fi)
 • Hyvinvointialan liitto ry (hyvinvointiala.fi)
 • EUSE – European Union of Supported Employment (www.euse.org)
 • Social firms Europe CEFEC (www.socialfirmseurope.org)
 • Workability International (www.workability-international.org)

 

Meneillään olevat hankkeet

 • Ilona (Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön) 2018 - 2021 (ESR), Jukka Lindberg. Koordinaatio: Silta-Valmennusyhdistys ry
 • Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut (Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS), Anne Kallio. Vates-säätiö ainoa toteuttaja.

Edustajana sidosryhmien hankkeiden ohjausryhmissä

 • Verkon vahviste -hanke (Suomen Klubitalot ry)
 • HyvinVoi-koordinaatio (Maaseudun hyvintointiyrittäjyyden koordinaatiohanke) (Luonnonvarakeskus Luke)
 • SIEPP (Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla) (THL)
 • Paikka auki -koordinaatiohanke (Nuorten Ystävät ry)

Edustus Invalidisäätiön valtuuskunnassa v. 2015 alkaen. Kuurojen Palvelusäätiön Poveri-hankkeen seurantaryhmän jäsenyys.