Kehittämistyö

Vates-säätiö on vahva kumppani ja verkostoituja. Olemme mukana 20 kehittämisryhmässä (projektit, hankkeet, ohjelmat, työryhmät). Vuonna 2017 Vatesilla on kaksi omaa STM:n Veikkauksen varoilla (ent. RAYn avustustoiminta) rahoittamaa hanketta: Tiedolla vaikuttaminen ja KeKo-hanke. Lisäksi Vates on palkannu v. 2017 nuoren työntekijän RAY:n Paikka auki -ohjelman avustuksella.

Vates ryhtyy kumppaniksi ja käynnistää itse kehittämis- ja tutkimusprojekteja, jotka edistävät säätiön tavoitteita.

Tulevina vuosina priorisoidaan projekteja, joilla pyritään kehittämisteemojen valtakunnalliseen vaikuttamiseen tai niiden juurruttamiseen alueellisesti kattavasti. Pilottiprojekteja ohjataan mielellään paikallisille toimijoille. Teemme tarpeen mukaan pienimuotoisia kyselyjä ja kartoituksia vaikuttamistyön tausta-aineistoksi ja kehittämishankkeiden suuntaamiseksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, jos haluat olla mukana edistämässä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymistä. Kehittämishenkilöiden yhteystiedot löydät parhaiten yhteystietosivuilta


 

Valtakunnallisissa kehittämisryhmissä

 • Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmä
  (Jaana Pakarinen, Jukka Lindberg)
  sekä Työelämä 2020 -viestintäryhmä
  (Tiina Jäppinen)
 • OSTE-hankkeen ohjausryhmä, TEM, (Kaija Ray, pj.)
 • Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
  (Teppo Rautjärvi)

Jäsenenä mm. seuraavissa

 • SOSTE Sosiaali ja terveys ry (www.soste.fi)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS ry (www.fibsry.fi)
 • Henkilöstöjohdon ryhmä Henry (henkilöjäsenyys (www.henryorg.fi)
 • Hyvinvointialan liitto ry (hyvinvointiala.fi)
 • EUSE – European Union of Supported Employment (www.euse.org)
 • Social firms Europe CEFEC (www.socialfirmseurope.org)

 

Edustajana sidosryhmien projektien ohjausryhmissä

 • Talli-hanke, Puustellin työkylä
 • Hankinnoista duunia - Handu, THL
 • PARTY (Parempaa työ- ja toimintakykyä), Rauman kaupunki
 • Osku - Tie työelämään -verkkopalvelu (STM)
 • Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU (THL, ESR-hanke)
 • Työtä kohti (Helsingin seurakuntayhtymä)
 • Kohti osatyökykyisten työllistymisen palvelumalleja (TEM, ESR-hanke)
 • Työelämän tuoreet tuulet (Aula työkoti)
 • Yritystä!-hanke (Invalidiliitto)
 • Vahti-hanke (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)
 • Palkkaa mut (Kehitysvammaliitto)

Edustus Kiipulan ammattiopiston johtokunnassa ja Invalidisäätiön valtuuskunnassa vuosina 2015 - 2018.