Kehittämistyö

Vates-säätiö on vahva kumppani ja verkostoituja. Olemme mukana kehittämisryhmissä (projektit, hankkeet, ohjelmat, työryhmät). Vuonna 2018 Vatesilla on yksi sosiaali- ja terveysministeriö / STEA Veikkauksen varoilla (ent. RAYn avustustoiminta) rahoittama hanke:  KeKo-hanke. Lisäksi Vates on palkannut vuosina 2017 ja 2018 nuoren työntekijän STEA:n Paikka auki -ohjelman avustuksella.

Vates ryhtyy kumppaniksi ja käynnistää itse kehittämis- ja tutkimusprojekteja, jotka edistävät säätiön tavoitteita.

Tulevina vuosina priorisoidaan projekteja, joilla pyritään kehittämisteemojen valtakunnalliseen vaikuttamiseen tai niiden juurruttamiseen alueellisesti kattavasti. Pilottiprojekteja ohjataan mielellään paikallisille toimijoille. Teemme tarpeen mukaan pienimuotoisia kyselyjä ja kartoituksia vaikuttamistyön tausta-aineistoksi ja kehittämishankkeiden suuntaamiseksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, jos haluat olla mukana edistämässä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymistä. Kehittämishenkilöiden yhteystiedot löydät parhaiten yhteystietosivuilta


 

Valtakunnalliset kehittämisryhmät

 • Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmä
  (Jaana Pakarinen, Jukka Lindberg)
 • OSKU-verkkopalveluhanke - Osatyökykyisille tie työelämään
  Jukka Lindbergm Kati Savela, Anne Korhonen, Kaija Ray)
 • Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
  (Teppo Rautjärvi)

Jäsenenä mm. seuraavissa

 • SOSTE Sosiaali ja terveys ry (www.soste.fi)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS ry (www.fibsry.fi)
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Henkilöstöjohdon ryhmä Henry (henkilöjäsenyys (www.henryorg.fi)
 • Hyvinvointialan liitto ry (hyvinvointiala.fi)
 • EUSE – European Union of Supported Employment (www.euse.org)
 • Social firms Europe CEFEC (www.socialfirmseurope.org)
 • Workability International (www.workability-international.org)

 

Meneillään olevat hankkeet

 • KeKo -koordinaatiohanke 2017 - 2019 (STEA), (Mari Toivonen)
 • FOKUS, 2017 - 2018, Valtioneuvosto/STM (Kaija Ray, Anne Korhonen)
 • Rivakka OTE, 2017 - 2018, Kiipulasäätiö (Valtioneuvosto/STM) (Anne Korhonen)


Edustajana sidosryhmien projektien ohjausryhmissä

 • Palkkaa mut -hanke (Kehitysvammaliitto)
 • SOSKU (Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke) (THL, ESR-hanke)
 • Työtä kohti -hanke (Helsingin seurakuntayhtymä)
 • Verkon vahviste -hanke (Suomen Klubitalot ry)
 • Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi (TEM)
 • Yritystä!-hanke (Invalidiliitto)
 • Vahti-hanke (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)
 • Tarinoista voimaa (Helsingin yliopiosto)
 • HyvinVoi-koordinaatio (Maaseudun hyvintointiyrittäjyyden koordinaatiohanke) (Luonnonvarakeskus Luke)
 • OPTY (Opitaan työhön yhdessä) (Invalidisäätiö)
 • SIEPP (Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla) (THL)

Edustus Kiipulan ammattiopiston johtokunnassa ja Invalidisäätiön valtuuskunnassa vuosina 2015 - 2018. Kuurojen Palvelusäätiön Poveri-hankkeen seurantaryhmän jäsenyys.